Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Аналіз регуляторного впливу

  Аналіз регуляторного впливу проекту  рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради «Про затвердження тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг»

Даний аналіз містить обґрунтування необхідності регулювання господарських відносин у сфері тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг шляхом ухвалення рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради «Про затвердження тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг», які надає ритуальна служба комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» та товариство обмеженої відповідальності «Ритуал» згідно договору з комунальним підприємством, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ніжина.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р.№1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

1. Визначення проблеми, що пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, нижче вказаних груп, а саме:

- органи місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача;

- споживачі ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг в частині приведення вартості вказаних послуг до норм законодавства;

- комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»,  товариство обмеженої відповідальності «Ритуал»  в частині надання послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг,, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193.

2. Визначення цілей регулювання.

Проект даного регуляторного акта розроблений з метою:

- гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у повному обсязі, надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності  мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 за тарифами, розрахованими згідно Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

- правового регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта шляхом формування цінової політики;

- впровадження регуляторної політики в сфері надання окремих видів ритуальних послуг відповідно до мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.03 №193;

- інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг вибраного способу.

Досягнення рішення проблеми можливо шляхом установлення відповідно ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу» тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для комунальних підприємств і узгодження тарифів на ці послуги, які надаються суб’єктами господарювання інших форм власності за договором.

4. Механізми й заходи впровадження регуляторного акта.

Економіко-фінансові, які заключаються в наданні якісних і своєчасних ритуальних послуг по тарифах, розрахованим відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. У вартість ритуальних послуг включається чистий плановий прибуток, що передбачається на реалізацію програм капітальних інвестицій і ін.

Адміністративно-правові - установлення контролю за виконанням установлених цін.

Організаційні - сприяння виконанню мір даного регулювання, здіснення моніторингу й контролю, зазначеного в проекті мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Інформаційні - складаються з поінформованості населення щодо основних положень акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у випадку прийняття запропонованого регуляторного акта.

Приведення у відповідність із чинним законодавством, тарифів на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів послуг.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.      

Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для підприємства.

Установлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004р. за № 1111/9710.

7. Визначення показників результативності  регуляторного акта.

- забезпечення своєчасного й у повному обсязі надання ритуальних послуг;

- виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.04.2003р. №2202-IV;

- прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечує застосування тарифів на ритуальні послуги ( які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 11.11.2003р. №193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1111/9710 для підприємства за договором.

Впровадження й реалізація проекту не вимагає капіталовкладень, матеріальних і інших витрат.

8. Обґрунтування  терміну дії регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт впроваджується  на необмежений строк, поки зміни в законодавстві або інші причини не викличуть необхідності в прийнятті іншого рішення.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у випадку його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта – буде проводитися шляхом:

- проведення базового дослідження його ефективності (після прийняття регуляторного акта, але не пізніше чим через рік);

- періодичні дослідження (кожний рік після прийняття регуляторного акта)

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акту планується здійснювати за допомогою аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства яке працює по договору і аналізу офіційних статистичних даних.

10. Базове відстеження результативності регуляторного акта.

Назва регуляторного акта: Рішення виконкому «Про затвердження тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг»

Назви виконавців заходів з відстеження: Управління економіки Ніжинської міської ради, комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства».

Цілі прийняття акта:

Виконання наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу»  по питанню затвердження необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги відповідно до встановленого необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Строк виконання заходів з відстеження: До набрання чинності.

Методи отримання результатів відстеження: Аналіз звітів, розрахунків підприємства собівартості послуг:

 - Оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання;

 - Оформлення свідоцтва на поховання;

 - Викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили. 

- Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу.         

- Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Кількість укладених договорів між ритуальною службою КП «ВУКГ»  та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг – 1 договір;

            Середньорічна кількість поховань –  950 поховань;

            Середня вартість одного поховання -  1500,00  грн.

            Середня рентабельність послуг – 12%

            Кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством – відсутні.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Установлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004р. за № 1111/9710.

 

Міський голова                                                                                М.В. Приходько

Начальник КП «ВУКГ»                                                                  В.О. Тарасенко