Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Про погашення заборгованості перед страхувальником за рахунок накладених фінансових санкцій

У зв'язку з численними зверненнями органів Фонду та страхувальників виконавча дирекція Фонду соціального  страхування з тимчасової втрати працездатності (далі-Фонд) надає роз”яснення щодо сплати фінансових санкцій, накладених на страхувальника, перед яким станом на 1 січня 2011 р. має місце заборгованість по коштах Фонду.

Відповідно до Закону України від 18.01.2001 р. №2240 “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням”(із змінами та  доповненнями, далі – Закон №2240) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право здійснювати контрольні заходи щодо правомірності та використання коштів Фонду.        

Контрольні заходи органами Фонду здійснюються відповідно до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 19.09.2001 р. № 38.Згідно з п.2.3 зазаначеної інструкції перевірці підлягають документи за поточний і попередні роки, а в разі виявлення порушень або зловживань -  за більш ранні періоди. Таким чином, під час проведення ревізіїї у 2011 р. перевірці підлягає період 2010 р., а при виникненні певних обставин – і більш ранні роки.

Під час проведення контрольних заходів у страхувальників органами Фонду можуть виявлятися порушення чинного законодавства у сфері загальнообов”язкового державного соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності, що мали місце до 1 січня 2011р., які тягнуть за собою відповідальність страхувальника (неправильність нарахування, несвоєчасність або неповнота сплати страхових внесків, порушення порядку використання страхових коштів Фонду).

З 1 січня 2011р. набрав чинності Закон України “ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне страхування”(далі – Закон №2464).

Пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2464 передбачено, що стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за чинними видами загальнообов”язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 р., у тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 р. не настав, здійснюється фондами загальнообов”язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що було чинним на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових коштів, що мали місце станом на 1 січня 2011 р., у тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011р. не настав, та відповідних штрафних санкцій за Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими він був наділений до набрання чинності Законом № 2464.

Згідно з ч.2 ст.25 Закону №2240 порядок надходження,обліку та витрачання страхових коштів Фонду,здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду визначається правлінням Фонду відповідно до законодавства.

Таким порядком є Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затверджена постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16. Зазначена Інструкція передбачає здійснення взаємозаліку по коштах Фонду між страхувальником та Фондом, у тому числі по сплаті фінансових (штрафних) санкцій  у випадках, коли фінансові (штрафні) санкції не перевищують суми заборгованості перед страхувальником.

Таким чином, при виявленні порушень законодавства у сфері загальнообов”язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальником у період до 1 січня 2011 р. суму нарахованих фінансових (штрафних) санкцій, застосованих до страхувальника за цей період, можливо зараховувати в рахунок погашення заборгованості за Фондом. У разі, якщо сума фінансових (штрафних) санкцій перевищує суму заборгованості за Фондом, лише сума перевищення перераховується на рахунок органу Фонду.

Зазначений порядок не суперечить п.7 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2464, оскільки Фонд був наділений таким правом до набрання чинності цим Законом.

Для здійснення наведених у цьому листі розрахунків страхувальнику потрібно направити листа до органу Фонду, де він обліковується, щодо неперерахування сум накладених фінансових санкцій, а зменшення  на цю суму заборгованості за Фондом. Після отримання позитивної відповіді від органу Фонду відповідні операції мають бути відображені у звітності страхувальника.

 

                                            Лист виконавчої дирекції Фонду соціального

                                                 страхування з тимчасової втрати працездастності

                                                 від 11 березня 2011 р №01-16-466