Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

До уваги страхувальників

Наказом Міністерства охорони здоров”я України від 14.02.2012 року № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо її заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров”я незалежно від форми власності та підпорядкування” затверджено в новій редакції форму № 070/о – довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування.

Враховуючи зазначене, пропонуємо в своїй роботі керуватися формою № 070/о, яка відповідно до п. 4 зазначеного наказу діє з 01.07.2012 року та дійсна протягом 12 місяців з часу видачі.


 

Доводимо до Вашого відому витяг Порядку формування страхувальниками звітності по коштах загальнообов”язкового державного соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням…

 

               3.1.Звіти за формами Ф4-ФССзТВП та Ф14-ФССзТВП подаються до органів Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011);

               3.2.Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів :

                       в електронній формі ;

                       на паперових носіях ;

                       надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов”язаний здійснити таке відправлення на адресу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів…

                3.4.Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється…

                3.7. Звіти страхувальника повинні подаватися в повному обсязі. У разі недотримання правил формування та подання звітів,затверджених цим Порядком, звіти не приймаються…

                4.1. Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Базовим звітним періодом для них є квартал.

Звіти подаються за формами Ф4–ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та  2 до цього Порядку.

               4.2. Відповідальна особа органу Фонду, яка приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття звіту та обов”язково засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів …

               4.3.  Звіт за формою Ф4-ФССзТВП не подається у разі:

                 відсутності у страхувальника заборгованості по субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;

                наявності заборгованості за Фондом на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 652 у звітному кварталі.

Звіт за формою Ф14-ФССзТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду…

                4.5.  За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими законодавством…

                5.1. Звіт за формою Ф4-ФССзТВП згідно з додатком 1 до цього Порядку складається наростаючим підсумком з початку року…

                5.5.  Таблиці І “Розрахунки по коштах загальнообов”язкового державного соціального страхування” заповнюється у гривнях з копійками…

                6.1.  Звіт за формою Ф-14ФССзТВП згідно з додатком 2 до цього Порядку складається за кожен квартал окремо і подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом із звітом за формою Ф4-ФССзТВП…

                7.1.  У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФССзТВП та Ф14-ФССзТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електроний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного цим  Порядком…

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 березня 2011 року за № 392/19130

Додаток1 (Ф4), Додаток 2 (Ф14)