Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Штрафні та адміністративні санкції до страхувальників

З набранням чинності 1 січня поточного року Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 року № 2464 дещо змінилися повноваження Фонду в частині застосування штрафних та адміністративних санкцій до страхувальників і їх посадових осіб.

Згідно зі статтею 244-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, органи Фонду розглядають такі справи, зазначені у статті 165-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Новацією 2011 року стало те, що відповідно до ч. 4 ст. 30 Закону України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,  від 11.01.2001 року № 2240 (далі – Закон України № 2240) правом розглядати справи про адміністративні правопорушення і застосовувати фінансові санкції наділені керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в АРК, областях, містах Києві, Севастополі та їхні заступники, керівники районних, міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій відділень Фонду.

Така практика в Чернігівській області була запроваджена з 01.05.2011 р. Так, міжрайонними  (міською) виконавчими дирекціями обласного відділення Фонду протягом першого півріччя 2011 року було прийнято 217 постанов про притягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, суб”єктів, які використовують працю найманих працівників, до адміністративної відповідальності.

Згідно зі ст. 254 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення, уповноваженою на те посадовою особою органу Фонду складається протокол про адміністративне правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, затверджуються наказом відповідної виконавчої дирекції Фонду.

Черговою новацією в практиці складання протоколів про адміністративні правопорушення і відповідно – вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності стало додання нових порушень до ст. 165-5 КУпАП.

Так, новим є порушення у вигляді несвоєчасного або неповного повернення страхових коштів. Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України  № 2240 за порушення порядку використання страхових коштів, несвоєчасне або не в повному обсязі повернення страхових коштів відповідно до ч. 1 ст. 21 та ст. 22 цього Закону, несвоєчасне подання або неподання звітності про використання коштів Фонду, інших відомостей, передбачених цим Законом, страхувальник, інший отримувач страхових коштів несе відповідальність згідно з Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України № 2240 за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів відповідно до ч. 1 ст. 21 та ст. 22 цього Закону, на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

Одночасно на ці суми та суми штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Так, відносно керівників страхувальників за невиконання рішень про застосування фінансових санкцій та відповідно – несвоєчасне повернення коштів робочити органами було винесено 4 постанови про накладення адміністративного штрафу.

Крім, того новим є порушення у вигляді несвоєчасного подання або неподання встановленої звітності. Відповідно до п. 4.1 Порядку формування та подання страхувальниками звітності з коштів загальнообов”язкового соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011 року № 4 страхувальники зобов”язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов”язкового державного соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше  20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Але деякі страхувальники ігнорують вуказаний обов”язок, тому робочими органами Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності, починаючи з першого кварталу 2011 року, було проведено роботу з приводу притягнення винних осіб до відповідальності. Відносно 63 посадових осіб складені протоколи про адмінправопорушення.

Найбільша кількість протоколів про адміністративні правопорушення складається уповноваженими особами робочих органів Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за порушення використання коштів Фонду: неправильно визначається страховий стажнайманих працівників; неправильно обчислюється середньоденний заробіток при призначенні допомоги з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах; також – кількість днів, яка підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду; віднесення на рахунок коштів Фонду оплату перших п”яти календарних днів тимчасової непрацездатності, які роботодавець повинен оплатити за власний рахунок, та інші порушення. Майже всі посадові особи притягуються до адміністративної відповідальності через правову  необізнаність. Однак слід відзначити, що існує необхідний пакет нормативної бази, з якою кожний роботодавець повинен ознайомитись.

І на завершення хотілося б наголосити, що право на соціальний захист у випадку тимчасової втрати працездатності гарантується перш за все  найвищим законодавчим актом нашої держави – Конституцією України ( ст. 46). І ніхто не може бути позбавлений цього права.

 

                                                                        Олександр Грищенко,

                                                                                     завідувач юридичного

                                                                                 відділу виконавчої дирекції

                                                                  Чернігівського обласного

                                                                                   відділення Фонду