Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Виплати добровільно застрахованим особам

Фізична особа - підприємець має право на отримання матеріального забезпечення та інших соціальних послуг від органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На яке саме матеріальне забезпечення та за яких умов, розглянемо нижче.

Положеннями пункту 2 статті 5 та частини третьої статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. №2240 (далі - Закон №2240) установлено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно, у тому числі фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, особисто можуть брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на добровільних засадах. При цьому такі особи матимуть право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються відповідно до Закону №2240, за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до чинного законодавства.

Згідно зі статтею 2 Прикінцевих положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464 (далі - Закон №2464) з 1 січня 2011 року суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 «Про прибутковий податок з громадян», нараховують, обчислюють та сплачують єдиний внесок, у тому числі відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, відповідно до цього Закону.

Статтею 10 Закону №2464 визначено порядок добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Зазначеною статтею передбачено, що в разі виявлення бажання у 2011 році брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах фізичним особам - підприємцям необхідно звертатися з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до типового договору, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року №21-5. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання (частина 4 статті 10 Закону №2464).

Тому фізична особа - підприємець, матиме право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду за страховими випадками, які настали з 01.01.2011 р., лише в разі сплати єдиного внеску (у тому числі відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності) та з моменту укладання договору про добровільну участь.

Відповідно до частини другої статті 53 Закону №2240, порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266.

Отже, середньоденна заробітна плата (дохід) для добровільно застрахованих осіб обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду через установи банку в безготівковому порядку на рахунки, зазначені добровільно застрахованими особами при зверненні.     

Для отримання  матеріального забезпечення добровільно застраховані особи повинні подати до робочого органу Фонду:

- заяву на ім’я директора робочого органу Фонду про надання певного виду матеріального забезпечення із зазначенням реєстраційного коду страхувальника (номеру у Держреєстрі – для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), номеру рахунку та реквізитів банківської установи для зарахування страхових коштів. Відповідальність за достовірність інформації в заяві несе добровільно застрахована особа;

- договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладений між добровільно застрахованою особою та відповідним управлінням Пенсійного фонду України;

- паспорт;

- трудову книжку;

- свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- для осіб, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, завірену управлінням Пенсійного фонду України копію документа уповноваженого органу, який підтверджує роботу добровільно застрахованої особи в країні, де вона перебуває, та що ця особа не є застрахованою у відповідній системі соціального страхування. Зазначений документ повинен бути легалізований посольством (консульством) України, юрисдикція якого поширюється на країну, де працює така особа;

При нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах добровільно застрахованій особі, робочі органи Фонду перевіряють наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та дані про розмір сплаченого ним єдиного внеску.

Надані добровільно застрахованими особами документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, (в тому числі завірені робочим органом Фонду копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу) зберігаються в робочих органах Фонду.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються робочим органом Фонду не пізніше десяти днів з дня їх надходження відповідно до статті 52 Закону України № 2240.

Страхувальники зобов’язані надавати робочим органам Фонду Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відповідно до Порядку формування, подання та заповнення звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого правлінням Фонду.

 

Світлана Прокопець,

головний бухгалтер-завідувач

фінансовим відділом

Ніжинської міжрайонної

виконавчої дирекції

ЧОВ ФСС з ТВП