Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування

11 червня 2013 року набула чинності постанова правління Фонду "Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 року № 12" від 24.04.2013 року № 14, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 року за № 811/23343 та опублікована в Офіційному віснику України від 11.06.2013 року № 41.

Зміни, внесені даною постановою, стосуються оплати вартості путівок застрахованими особами та підтвердження застрахованою особою факту перебування її на лікуванні. Також визначено умови повернення Фондом часткової вартості путівки застрахованій особі за обставин, що перешкоджають лікуванню.

Так, пункт 4.7 розділу IV викладений у такій редакції: “Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі – законному представнику, для лікування дитини та дорослого за наявності медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її вартості, а для лікування двох дітей та дорослого - безкоштовно на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини.”;

пункт 4.13 розділу IV доповнений абзацами: “Сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення.

Повернення коштів, що перераховані страхувальником або застрахованою особою на рахунок робочого органу Фонду як часткова сплата за санаторно-курортну путівку, яка не була використана застрахованою особою, здійснюється за умови надання застрахованою особою або членом її сім`ї (у разі смерті або гострого захворювання застрахованої особи) до робочого органу Фонду звернення, документів, які підтверджують факт повернення путівки та пояснюють причини неможливості її використання, копії платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду через банківську установу.”;

пункт 5.1 розділу V змінений слідуючим чином: “Застрахована особа, яка отримала від страхувальника путівку, повинна повернути йому заповнений зворотний талон до путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі із зазначенням прізвища, імені, по батькові застрахованої особи та члена її сім'ї, періоду перебування, засвідчені підписом керівника та скріплений печаткою цього закладу. Після отримання такого талона страхувальником у журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів робиться відмітка про повернення зворотного талона до путівки або довідки про факт перебування.”.

 

 Ніжинська міжрайонна

виконавча дирекція