Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Про порядок віднесення Фондом страхувальників до класу професійного ризику виробництва в умовах єдиного внеску

Страхування від нещасного випадку на виробництві є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

Відділення ВД Фонду в м. Ніжині обслуговує м. Ніжин, Ніжинський, Носівський, Куликівський та Ічнянський райони. Найважливішою та суттєвою частиною базового Закону є забезпечення соціального захисту потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У відділенні виконавчої дирекції Фонду м. Ніжині обліковується 912 справ про страхові випадки. З початку року відшкодовано страхових виплат на загальну суму 3 млн. 444 тис. гривень та надано медико-соціальні послуги на загальну суму 429,2 тис. гривень.

З початку діяльності відділення 12 інвалідів внаслідок трудового каліцтва отримали спеціальні легкові автомобілі «Славута». В грудні 2013 року видано ще 2 автомобілі «Ланос сенс», таким чином, потребу потерпілих на виробництві в спецавтотранспорті в відділенні   забезпечено повністю.

Відділення виконавчої дирекції Фонду взяло активну участь в проведенні першої Всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві «Сила духу», яка була організована виконавчою дирекцією Фонду на виконання соціальних ініціатив Президента України. До команди інвалідів праці від Чернігівської області, що складалася з 10 осіб, увійшли 2 потерпілих, що обліковуються у відділенні ВД Фонду в м.Ніжині –  Роман Стрілець та Борис Тютюнник, які гідно показали себе  на спартакіаді. Люди з обмеженими фізичними можливостями з усієї країни мали можливість протягом 4 днів тісно спілкуватись між собою, відчути себе потрібними і щасливими, перебуваючи в чудовому куточку нашої України – місті Алушта.

З 01 січня 2011 року Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України працює в умовах дії Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Платниками єдиного соціального внеску в відділенні виконавчої дирекції Фонду в  м. Ніжині є 2235 юридичних та  1939  фізичних осіб,  що використовують найману працю, тим самим гарантують соціальний захист своїм працівникам в разі нещасного випадку на виробництві

«У зв'язку з передачею Міністерству доходів і зборів України функцій адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Міністерство доходів і зборів України уповноважено здійснювати збір єдиного внеску, облік надходжень від його сплати та контроль за сплатою єдиного внеску, вести реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та виконувати інші функції, передбачені законодавством.

Виходячи з норм Закону про єдиний внесок та статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закон), розмір єдиного внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за основним видом економічної діяльності.

Згідно зі статтею 241 Закону Фонду соціального страхування від нещасних випадків надано право відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності та проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

На виконання 16 та 17 статей Закону про єдиний внесок ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом, що веде Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 №458 (далі – Порядок), передбачено, що у день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», орган доходів і зборів направляє відомості про юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від органу доходів і зборів, відносить до класу професійного ризику виробництва юридичну особу (її відокремлений підрозділ) або фізичну особу – підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.

Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку взаємного обміну інформацією передаються органами доходів та зборів державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ органу доходів і зборів, в якому такого платника взято на облік, класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності, реєстраційного номера платника єдиного внеску.

Звертаємо увагу страхувальників, що відповідно до пункту 5 розділу ІІ Положення про реєстр страхувальників, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 №458, Міністерство доходів і зборів України оприлюднює на власному офіційному веб - порталі дані з реєстру страхувальників про взяття на облік платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва.

Відповідно до статті 47 Закону зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

Слід відмітити, що відповідно до Порядку, у разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання виписки з Єдиного державного реєстру страхувальник узгоджує клас професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за заявою, отриманою від платника єдиного внеску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

На підставі такого повідомлення орган доходів і зборів вносить до реєстру страхувальників запис про зміну класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску.

Вважаю за необхідне звернути увагу роботодавців – платників єдиного соціального внеску, а особливо тих, які розпочали діяльність після 1 січня 2011 року, що всі вони є страхувальниками Фонду з відповідними правами та обов'язками. Кожен роботодавець, як страхувальник, зобов'язаний ( на виконання Постанови правління Фонду від 12.07.2007р. № 36 зареєстрованої в Міністерстві юстиції 01.08.2007р. №867/141347 ) один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням: «Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності»

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічно, на підставі відомості розподілу, здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за його основним видом економічної діяльності.

Звертаємо увагу страхувальників, які використовують найману працю, що при заповненні звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів, в графах «Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику» та «Клас професійного ризику виробництва» необхідно обов'язково вказувати код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого Фондом встановлено клас професійного ризику».

При наявності заборгованості із сплати страхових коштів, нарахованих до 1 січня 2011 року - подавати щокварталу до повного її погашення «Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» ( Постанова правління Фонду № 31 від 30.11.2010р зареєстровано в Міністерстві юстиції 17.12.2010р. №1286/18581)

Неподання, або не своєчасне подання встановленої звітності, подання недостовірної звітності тягнуть за собою притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, у вигляді  адміністративного штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян, згідно статті 165-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.