Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Про обов’язки та повноваження комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"  від  18.01.2001 року № 2240-ІІІ (далі Закон України № 2240) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації та представники застрахованих осіб.

Діяльність комісії із соціального страхування регулюється Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим Постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. № 25 (далі Положення).

Згідно п. 1.4. Положення комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування.

Відповідно п. 1.3. Положення організація роботи комісії із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності – інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються: роботодавцем – його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб – постановою виборного органу профспілкової організації або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Комісія із соціального страхування підприємства зобов’язана (п.2.2. Положення):

-          приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг;

-          приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;

-          здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;

-          вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг;

-          брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають, під час перевірок;

-          здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією із соціального страхування підприємства та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, використання страхових коштів.

Відповідно розділу ІІІ Положення до основних Повноважень комісії із соціального страхування належить:

- прийняття рішень про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення та про припинення його виплати; про виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, надання соціальних послуг із позашкільного обслуговування;

- перевірка правильності видачі документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування; ведення обліку осіб, які часто та довго хворіють та які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами; аналіз рівня захворюваності;

- контроль за нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

            - внесення пропозицій роботодавцю щодо відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціювання перед робочим органом відділення Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;

- ведення обліку застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах; здійснення контролю за видачею застрахованим особам путівок, новорічних подарунків згідно з рішенням комісії;

- розгляд скарг працівників підприємства на рішення комісії із соціального страхування підприємства по наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, здійснення заходів по розв’язанню викладених в них питань;

- проведення на підприємстві роз’яснювальної роботи та надання консультацій з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду;

- забезпечення гласності роботи з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в тому числі щодо наявності санаторно-курортних путівок та їх виділення кожній застрахованій особі з урахуванням заяв відповідно до медичних показань необхідного профілю лікування.

Уповноважений із соціального страхування підприємства здійснює аналогічні функції.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства оформлюються протоколом в день їх прийняття за формою згідно з додатком до Положення.

Виконання в повній мірі комісіями із соціального страхування своїх обов’язків та повноважень сприятиме правомірному використанню страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та своєчасному отриманню матеріального забезпечення застрахованими особами.

 

Валентина Баканова,

головний спеціаліст

Ніжинської міжрайонної

виконавчої дирекції