Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Ще раз про допомогу на поховання

Допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні, розмір допомоги, пакет документів, які дають право на призначення, строки виплати регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності  та  витратами, зумовленими  похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ (далі Закон).

Допомога на поховання призначається та виплачується за основним місцем роботи (стаття 50) сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї у разі утримання його застрахованою особою (частина 4 статті 51 Закону).

Крім того, згідно Порядку виплати допомоги на поховання від 26.12.1995 року (пункт 16) – для одержання допомоги на поховання до заяви додається довідка про смерть, видана органами запису актів громадянського стану, а у разі смерті утриманця, крім того, довідка з місця проживання про перебування його на утриманні.

Наявність довідки про смерть є необхідною умовою для призначення допомоги на поховання.

Відповідно до статті 45 Закону допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні:

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо). Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Відповідно статті 52 Закону допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону.

Згідно статті 46 Закону  допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Постановою правління Фонду соціального   страхування   з  тимчасової  втрати  працездатності  від  16.11.2011 року № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» по страхових випадках, які настали з 1 січня 2012 року, допомога на поховання надається за рахунок коштів Фонду соціального  страхування   з  тимчасової  втрати  працездатності у розмірі 2200 гривень.  

 

                                                                                  Людмила Науменко,

провідний спеціаліст

Ніжинської міжрайонної

                                                                                  виконавчої дирекції