Звернення громадян

Про стан роботи зі зверненнями громадян

У І кварталі 2013 року працівниками управління розглянуто 41 звернення громадян з питань, що належать до компетенції управління. Цей показник зберігається на рівні минулого року.

Із загальної кількості звернень (41) найбільшу питому вагу (68 %) займають усні звернення (28).

Із загальної кількості письмових звернень (13) надійшло:

- через вищестоящі органи - 12;

- безпосередньо до управління - 1.

Повторних звернень протягом І кварталу 2013 року до УПСЗН не надходило.

Згідно графіків, затверджених наказом начальника управління від 04 січня 2014 року № 1, керівниками відділів та структурних підрозділів з метою проведення роз'яснювальної роботи серед населення постійно проводяться лінії прямого телефонного зв'язку з населенням міста, виступи по місцевому телебаченню, на радіо та подаються публікації до ЗМІ.

Питання принципового покращення стану виконавської дисципліни, її зміцнення та організації контролю, а також стану виконання вимог чинного законодавства щодо звернень громадян розглядається на кожній апаратній нараді управління.

Щомісячно проводиться моніторинг стану роботи з документами, акцентується увага на повноті виконання поставлених завдань та своєчасності надання інформації, забезпеченні підготовки обгрунтованих відповідей на звернення громадян з обов'язковим посиланням на діюче законодавство.