Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Новини

Термін подачі тендерних пропозицій продовжено!

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Україна
Заходи з енергоефективності в місті Ніжині
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
NIZN-2 Постачання та встановлення всього обладнання і матеріалів для комплексної термомодернізації школи №10 за адресою: вул. Московська, 54.
Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області,, надалі – «Замовник», має намір використати кошти кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату Постачання та встановлення всього обладнання і матеріалів для комплексної термомодернізації школи №10 за адресою: вул. Московська, 54.

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту, націленого на придбання:

Постачання та монтаж необхідного обладнання та матеріалів для заміни системи зовнішнього і внутрішнього освітлення на енергоефективне на базі LED технології, утеплення зовнішніх стін, покрівлі, цоколю, підлоги, перекриття над проходами та заміни вікон та дверей з улаштуванням ганків та козирків, ремонт скатної покрівлі з улаштування водостоку,  реконструкції системи опалення та теплової ізоляції розподільчих трубопроводів з встановленням ІТП з автоматикою погодного регулювання та програмуванням, впровадження локальної припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією, a також виконання додаткових технічних заходів, включаючи улаштування вогнезахисту та блискавкозахисту, облаштування вимощення в школі №10 за адресою: вул. Московська, 54.
Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:
Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;
Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
У випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.
При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться в червні 2019 року та триватимуть до 30 листопада 2019 року.
У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах . Метою забезпечення  тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.
Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 10.00 30 травня 2019 року, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.
Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися з проектною документацією та отримати тендерну документацію за адресою:
Контактна особа: Топіха Віра
Замовник: Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області 
Адреса: 16600, Україна, Чернігівська обл., місто Ніжин,  площа Івана Франка, 1
Телефон: +38(097)151-26-64
Факс: відсутній
Е-mail: sektor-ized@ukr.net

INVITATION FOR TENDERS
Ukraine
Energy efficiency measures in Nizhyn city
INVITATION FOR TENDERS
NIZN-2 Supply and installation of all equipment and materials for the complex thermo-modernization of the school No.10 at the following address: 54, Moskovska street
Department of Education of Nizhyn City Council of the Chernihiv region hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of supply and installation of all equipment and materials for the complex thermo-modernization of the school No.10 at the following address: 54, Moskovska street.
The Employer now invites tenders from Contractors for the following contract to be funded of the proceeds of the loan:
Supply and installation of all necessary equipment and materials for replacement of outdoor lighting and indoor lighting system based with LED technology, insulation of external walls, roof, plinth, floor, overlays over moving and replacement of windows and doors with disassembly of doorsteps and canopies, reconstruction of the pitched roof with a drain installation, reconstruction of the heating system and thermal insulation of distribution pipelines with installation of automated IHS with weather control and programming, introduction of local ventilation with recuperation and implementation of additional technical measures including installation of metal fire ladders, lighting protection and construction of perimeter pavement in the school No.10 at the following address: 54, Moskovska street.
To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:
• the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
• the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five (5) similar contracts in the recent five years
• the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
• the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
• in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.
In preparation of their offers, the Tenderers should take into account that the works in this contract will tentatively start on May, 2019 and end on November, 2019.
Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.
All tenders must be accompanied by a tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of tender security is to ensure the tenderers are serious about their participation, irrespective of the contract size.
Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 10:00 a.m., on May 30, 2019, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.
Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at the following office:
Contact person: Ms. Vira Topiha
Employer’s entity: Department of Education of Nizhyn City Council
Address : 1, Ivana Franka square, city of Nizhyn, Chernihiv region, 16600, Ukraine.
Tel: +38(097)151-26-64
Fax: none
E-mail: sektor-ized@ukr.net
Date: April1, 2019


Стаття прочитана 396 рази