Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Консультує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Ніжинська міжрайонна виконавча дирекція інформує про актуальні питання, які останнім часом найчастіше виникали в ході практичного застосування нормативно-правових актів в сфері соціального страхування:

 

Питання: В якому розмірі виплачується застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах?

Відповідь: Згідно ст. 37 Закону   України   “ Про   загальнообов”язкове    державне     соціальне страхування  у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” № 2240-ІІІ від 18.01.2001 р. (далі Закон   України   № 2240-ІІІ), допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім»ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов»язкове державне соціальне страхування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Відповідно до ст. 38 Закону   України   № 2240-ІІІ, допомога по вагітності та пологах жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 180 календарних днів (90 - до пологів та 90 - після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно   від  кількості  днів відпустки,  фактично  використаних  до  пологів.

Допомога по вагітності та пологах виплачується жінці, віднесеній до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 90 календарних днів.

За період відпустки у зв»язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Питання: Чи включаються до складу календарних днів, за які обчислюється середній заробіток для виплати допомоги по вагітності та пологах, святкові та неробочі дні, які припадають на розрахунковий період та як враховувати при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, в місяці розрахункового періоду, коли застрахована особа частину місяця не працювала з поважних причин?

Відповідь: Відповідно до абз. 3 п. 14 “Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для  розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”, затвердженого постановою КМ України від 26.09.2001 року № 1266 (надалі - Порядок) в редакції, що діє на даний момент, по страхових випадках, які настали з 15.12.2009 року, середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом ділення  нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв"язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестерічного віку за медичним висновком). Отже, святкові та неробочі дні не потрібно виключати із складу календарних днів, за які обчислюється середній заробіток для виплати допомоги по вагітності та пологах. Відповідно до абз. 2 п. 9 Порядку , якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв"язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестерічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються, як і раніше, пропорційно відпрацьованому часу.


 

В новому 2013 році вважаємо за доцільне ще раз нагадати як подається заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Заява-розрахунок складається за формою, що передбачена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженим постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26 (далі Порядок № 26), у двох примірниках, один з яких роботодавець подає до робочого органу ФСС з ТВП за місцем реєстрації. Другий примірник заяви-розрахунку разом з наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначено допомоги, зберігається у страхувальника (п. 6 Порядку № 26).

Для забезпечення своєчасності страхових виплат роботодавець має право подавати заяви-розрахунки в міру обробки документів, поданих застрахованими особами, без обмеження періодичності та частоти подання (лист Мінпраці від 18.02.2011 р. № 1742/0/14-11/18). Таким чином, в інтересах працівника роботодавець має подати заяву-розрахунок до ФСС з ТВП у найкоротші строки після призначення допомог комісією із соціального страхування та сум розрахованих бухгалтерією. Адже чим швидше підприємство, установа, організація виконає свій обов'язок і складе заяву-розрахунок, тим швидше працівник зможе отримати належну йому суму допомоги.

ФСС з ТВП обробляє наведену в заяві-розрахунку інформацію, перевіряє правильність заповнення передбачених у ній реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також дані про сплату єдиного соціального внеску (п. 7 Порядку № 26).

Особливості в поданні заяви-розрахунку насамперед стосуються травм та нещасних випадків застрахованих осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 затверджено „Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”.

Варто звернути увагу, що комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов'язана приймати рішення про призначення матеріального забезпечення (або відмову в призначенні, припинення виплати його повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі листків непрацездатності, брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень Фонду з питань використання страхових коштів, надавати необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок.

Якщо застрахована особа отримала невиробничу травму страхувальнику необхідно оперативно поінформувати робочий орган відділення ФСС з ТВП про кожний випадок невиробничого травматизму окремо та звернутись письмово до міжрайонної виконавчої дирекції з проханням включення представника Фонду до складу комісії по розслідуванню нещасного випадку. За результатами розслідування, в разі погодження всіх обставин складається та підписується акт за відповідною формою (Н-5, Н-1, НПВ або НТ), а в разі незгоди із змістом акта розслідування нещасного випадку, письмово викладається своя окрема думка, яка додається до акта.

Таким чином, для включення до заяви-розрахунку випадків невиробничих травм необхідно всебічно розглянути питання обставин її отримання, правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для призначення та надання матеріального забезпечення.

Якщо страхувальник не поінформував про нещасний випадок (отримання травми) і данний випадок невиробничого травматизму не був розглянутий за участю представника Фонду, а відповідну суму допомоги включено до заяви-розрахунку, то міжрайонна виконавча дирекції відділення ФСС з ТВП передбачає:

-        виключення зазначеної суми із заяви-розрахунку;

-        отримання від страхувальника інформації та підтверджуючих документів про результати розслідування обставин отримання травми.

Отже, прийняття рішення і констатація правомірності, або безпідставності віднесення витрат за рахунок коштів Фонду на отримання фінансування для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення по невиробничому травматизму без представника ФСС з ТВП неможливо.

Відповідно до п. 8 Порядку № 26 робочі    органи     Фонду     здійснюють опрацювання, розгляд та фінансування страхувальників  протягом  десяти  робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

Ніжинська міжрайонна виконавча дирекція ЧОВ ФСС з ТВП


 

11 грудня 2012 року дитячі новорічні подарунки централізовано отримані Ніжинською міжрайонною виконавчою дирекцією від приватного акціонерного товариства «Виробниче об»єднання «Конті». Новорічний подарунок, придбаний за кошти Фонду, в упаковці «Веселий Новий рік» вартістю  22,73 грн., до складу якого входить 27 кондитерських виробів, загальною вагою 454 грамм.

І як завжди в період видачі подарунків постає безліч питань про право застрахованих осіб на цей вид послуги. Тому Ніжинська міжрайонна виконавча дирекція інформує про найактуальніші питання від страхувальників:

Питання:  Працівник підприємства перебуває в шлюбі  з жінкою, в котрої є дитина, на яку аліменти не сплачуються і яку він не всиновив. Чи має право комісія із соціального страхування   прийняти рішення щодо надання йому новорічного подарунку для цієї дитини за рахунок коштів Фонду?

Відповідь: Якщо застрахована особа  не є батьком та не усиновила дитину, то згідно з п.1.5 “Порядку придбання та забезпечення дитячими новорічними  подарунками  дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду  соціального страхування з тимчасової  втрати працездатності”, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності від 25.10.2007р. № 48, вона не має права на отримання  новорічного подарунку на цю дитину.

 

Питання: Чи мають право на отримання дитячих новорічних подарунків особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною від трьох до шести років?

 

Відповідь: Відповідно до Закону України " Про   загальнообов”язкове    державне     соціальне страхування  у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" № 2240-ІІІ від 18.01.2001 р., із змінами та доповненнями (далі-Закон № 2240) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги мають застраховані особи (наймані працівники), за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною від трьох до шести років, не сплачують або на їх користь не сплачуються страхові внески до Фонду, тому права на отримання соціальних послуг згідно Закону № 2240 не мають.

Ще раз звертаємо увагу на те, що кожна застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) має право отримати в поточному році один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня 2013 року не виповнилось 14 років. Отримати його можна тільки за основним місцем роботи відповідно до рішення комісії із соціального страхування.


 

Ніжинська міжрайонна виконавча дирекція інформує про актуальні питання, які останнім часом найчастіше виникали в ході практичного застосування нормативно-правових актів в сфері соціального страхування:

 

Питання: Як проводяться страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності та пологах застрахованій особі, що працює за сумісництвом?

 

Відповідь: Відповідно до пункту 21 “Порядку   обчислення    середньої    

заробітної   плати  (доходу)   для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМ України від 26.09.2001 року № 1266, якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності та пологах здійснюються на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами додатково до документів, зазначених вище, додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом.

У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески.

 

Питання: В яких випадках для розрахунку страхових виплат застосовують середньоденну заробітну плату, а в яких середньогодинну?

 

Відповідь: Відповідно п.13 “Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для  розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”, затвердженого постановою КМ України від 26.09.2001 року № 1266 (надалі - Порядок № 1266) в редакції, що діє на даний момент, по страхових випадках, які настали з 15.12.2009 року, у випадках, не пов'язаних із застосуванням підсумованого обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах та встановленням неповного робочого дня в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за один календарний день.

Відповідно п.15 Порядку № 1266 в редакції, що діє на даний момент, по страхових випадках, які настали з 15.12.2009 року, у разі, коли робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, встановлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

 Ніжинська МРВД

ЧОВ ФСС з ТВП


 

 

Ніжинська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає інформацію про актуальні питання, які останнім часом найчастіше виникали в ході практичного застосування нормативно-правових актів в сфері соціального страхування:

 

Питання: Як обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах у разі, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць?

Відповідь: Відповідно до абз.1 п.6 “Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для  розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”, затвердженого постановою КМ України від 26.09.2001 року № 1266 в редакції, що діє на даний момент (далі - Порядок № 1266), у разі, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, крім розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно до абз.2 п.6 Порядку № 1266, у разі, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, обчислюється з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

 

 Питання: Як обчислюється страховий стаж з 01 січня 2011 року та чи входить період перебування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до страхового стажу ?

Відповідь: Згідно змін, внесених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 року  N 2464-VI  до ст.7 Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності  та  витратами,  зумовленими  похованням"   від  18.01.2001 р.  № 2240-ІІІ (Далі Закон України N 2240-ІІІ ), страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.  Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св: В,

де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України N 2240-ІІІ .

Період перебування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховувався до страхового стажу відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України № 2240 в редакції, що діяла до 01.01.2011 року. Після 01.01.2011 року період перебування застрахованої особи у зазначеній відпустці не зараховується до страхового стажу за страхуванням у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, оскільки зарахування такого періоду не визначено Законом № 2240. Також не враховується до страхового стажу період отримання виплати застрахованими особами допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку здійснюють органи праці та соціального захисту населення, оскільки зазначений вид допомоги не належить до виплат, які передбачені окремими видами загальнообов”язкового  державного соціального страхування.


 

 

Ніжинська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає відповіді на запитання, які надійшли від страхувальників в серпні місяці поточного року:

 

Запитання № 1: Чи має право на допомогу по догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років чоловік на період, коли його дружина народжує другу дитину (перебуває у відпустці по догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці по вагітності та пологах)?

 

Відповідь.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України від 18.01.2001 р.№ 2240-ІІІ “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування у зв”язку з  тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” (далі – Закон № 2240) підставою для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров”я за погодженням з Фондом.

Пунктом 3.13 “Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров”я України від 13.11.2001 р.№ 455 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 р. за № 1005/6196 визначено, що листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до трьох років у випадку хвороби матері на період, коли вона за висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною.

Зважаючи на те, що жінка перебуває у відпустці по вагітності та пологах, а вагітність – це її фізіологічний стан та, крім того, знаходиться у відпустці по догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку, підстави для видачі її чоловіку листка непрацездатності по догляду за здоровою дитиною віком до трьох років відсутні.

 

Запитання № 2: Чи призначається допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів  ФСС з ТВП по листку непрацездатності терміном з 01.06.2011 по 13.06.2011 р., який є продовженням листка непрацездатності терміном з 04.05.2011 р. по 31.05.2011 р., в якому лікарем зроблена відмітка “Відмовився від МСЕК, 31.05.2011 р.”?

 

Відповідь.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України № 2240 якщо застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності не з”являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у т.ч. на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу (комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації), який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Тому є законні підстави для відмовлення в наданні допомоги застрахованій особі як за 31.05.2011 р. по першому листку непрацездатності (терміном з 04.05.2011 р. по 31.05.2011 р.), так і по другому листку за весь період непрацездатності (з 01.06.2011 р. по 13.06.2011 р.).

 

Запитання № 3: Працівник прийнятий на підприємство за строковим трудовим договором, термін дії якого завершився            30 квітня 2011 р., але він був тимчасово непрацездатний в період з 28 квітня 2011 р. по 11 травня 2011 р. За який період повинна бути призначена та виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності, згідно виданого листка непрацездатності?

 

Відповідь.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), в разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов"язаної з нещасним випадком на виробництві. Допомога виплачується застрахованій особі за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимсасової втрати працездатності ( далі – ФСС з ТВП) починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення непрацездатності або встановлення медино-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності, незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, в порядку та розмірах, установлених законодавством.

Враховуючи викладене, допомога по тимчасовій непрацездатності призначається та виплачується за весь період непрацездатності, в т.ч. за рахунок коштів ФСС з ТВП з 03 травня 2011 р. по 11 травня 2011 р.

 

 

                Директор Ніжинської міжрайонної виконавчої  дирекції                                       Волкова Н.П.