Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Порядок обліку та видачі путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Санаторно-курортне лікування є одним з лікувально-профілактичних заходів, направлених на зміцнення здоров”я людини, підвищення її захисних сил та функціональної активності. Робота по організації санаторно-курортного лікування направляється на профілактику та зниження захворюваності, зміцнення здоров”я застрахованих осіб, членів їх сімей.

На придбання путівок до санаторно-курортних закладів України в 2012 році на Ніжинську міжрайонну виконавчу дирекцію спрямовується 1661,4 тис. грн. Це дасть змогу направити на санаторно-курортне лікування біля 300 застрахованих осіб та членів їх сімей міста та району.

Розподіл путівок проводиться на підставі звернень страхувальників. У разі необхідності страхувальник протягом року може подавати додаткові заявки на санаторно-курортне лікування.

Путівки, отримані страхувальниками, обліковуються ними на позабалансовому рахунку з обов’язковим веденням журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф 13-ФСС з ТВП. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний відповідальною особою за видачу путівок та скріплений печаткою підприємства.

Накладні по путівках, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування, копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, сплачених через установи банків, журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів, а також зворотні талони або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі зберігаються в фінансовому підрозділі страхувальника.

Рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на підставі особистої заяви та довідки для одержання путівки (форма № 070/о), яка дійсна 6 місяців. На санаторно-курортне лікування першочергово направляються диспансерні хворі та часто і тривало хворіючі особи відповідно до висновків закладів охорони здоров”я.

Відповідно до рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємство, установа, організація (далі – підприємство), яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки.

Застрахованій особі протягом календарного року може бути виділена лише одна путівка для санаторно-курортного лікування з урахуванням путівки, отриманої до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за винятком отриманої путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини.

Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи та члена її сім’ї, що працює (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі), у тому числі на іншому підприємстві (застрахованої особи), або її дитини віком від 4 до 18 років, застрахованої особи та члена її сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, а також для двох застрахованих осіб, що працюють на одному підприємстві, за умови попереднього отримання письмового погодження адміністрації санаторно-курортного закладу і терміну лікування кожної особи не менше 12 діб, а також за умови надання довідки з місця його основної роботи (навчання) про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року.

Путівки для лікування дитини або двох дітей в супроводі дорослого не підлягають поділу для спільного санаторно-курортного лікування відповідно двох дорослих або двох дорослих та дитини. Довідки форми 070/О повинні бути як на дитину, так і на дорослого.

Часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, а при відсутності каси – через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника.

За відсутності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованій особі путівка не видається.

Путівка видається застрахованій особі або члену її сім’ї заповненою, із зазначенням прізвища, імені та по батькові застрахованої особи або члена її сім’ї, місця роботи, підприємства, що видало путівку, а також підписаною відповідальною особою, яка призначається наказом керівника підприємства, та скріпленою печаткою цього підприємства.

Путівку, не оформлену належним чином, видавати забороняється.

Виправлення, допущені при заповненні путівки, засвідчуються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою підприємства, яке видало путівку.

Застрахована особа, яка отримала від страхувальника путівку, зобов’язана повернути йому заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою даного закладу. Після отримання такого талона страхувальником у журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів робиться відмітка.

Страхувальники за місцем їх обліку надають робочому  органу  відділення Фонду  щокварталу  звіт  про   путівки   на санаторно-курортне лікування  разом  із  звітом  по  коштах  загальнообов'язкового державного  соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

 

Світлана Кресан,

провідний спеціаліст

Ніжинської міжрайонної

виконавчої дирекції