Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Статут міста


СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА НІЖИНА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

 ПРЕАМБУЛА

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни і визначення, які використовуються у Статуті

Стаття 2. Статут – основний локальний нормативно-правовий акт міста

Стаття 3. Правова основа місцевого самоврядування у місті

Стаття 4. Загальна характеристика міста Ніжина

Стаття 5. Територія, межі та адміністративно-територіальний устрій міста Ніжина

Стаття 6. Приміська територія

Стаття 7. Територіальні зони міста Ніжина зі спеціальним статусом

Стаття 8. Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста

Стаття 9. Питання місцевого значення та предмети відання міста

РОЗДІЛ 2. ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА МIСТА

Стаття 10. Населення міста і міська громада

Стаття 11. Міська громада як суб'єкт публічних прав

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ МЕШКАНЦIВ МIСТА

Стаття 12. Захист і реалізація прав та свобод людини і громадянина

Стаття 13. Пріоритетність прав членів міської громади

Стаття 14. Єдність прав та обов'язків членів міської громади

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНI ЗАСАДИ МIСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 15. Головна мета та основні принципи міського самоврядування

Стаття 16. Гарантії самостійності міського самоврядування

Стаття 17. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування

Стаття 18. Організаційно-правова самостійність місцевого самоврядування

Стаття 19. Відстоювання інтересів територіальної громади міста Ніжина

Стаття 20. Система міського самоврядування у місті Ніжині

Стаття 21. Відкритість і прозорість у діяльності органів міського самоврядування

Стаття 22. Система управління містом

Стаття 23. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування

Стаття 24. Обов'язковість рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі

Стаття 25. Тлумачення актів органів міського самоврядування

Стаття 26. Підзвітність та підконтрольність органів та посадових осіб міського самоврядування міській громаді

Стаття 27. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування міста Ніжина

Стаття 28. Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед державою

Стаття 29. Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед юридичними і фізичними особами

Стаття 30. Контроль і контрольні процедури в органах місцевого самоврядування міста Ніжина

Стаття 31. Дострокове припинення повноважень міської ради

Стаття 32 Дострокове припинення повноважень міського голови

Стаття 33 Служба в органах міського самоврядування

Стаття 34. Обов’язки муніципальних службовців

Стаття 35. Доступ громадян до служби в органах міського самоврядування

Стаття 36. Конкурсна система відбору та атестації кадрів на посади міського самоврядування у місті

Стаття 37. Кадровий резерв муніципальної служби міста Ніжина

Стаття 38. Планування кар’єри муніципального службовця

Стаття 39. Діяльність міської ради в умовах надзвичайного стану

Стаття 40. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у місті

Стаття 41. Зайнятість, умови життя, соціальний захист жителів міста

Стаття 42. Моральний кодекс службовця міського самоврядування

Стаття 43. Етика поведінки службовців міського самоврядування

Стаття 44. Етика поведінки депутатів міської ради та Кодекс етики поведінки депутатів міської ради

Стаття 45. Конфлікт інтересів у міській раді та виконавчих органах міської ради. Профілактика конфлікту інтересів та врегулювання в разі його виникнення

РОЗДІЛ 5. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА НІЖИНА

Стаття 46. Форми безпосередньої участі членів міської громади у міському самоврядуванні

Стаття 47. Місцеві вибори

Стаття 48. Участь членів міської громади у міському самоврядуванні через діяльність міських територіальних організацій та відділень політичних партій, громадських та релігійних організацій

Стаття 49. Участь членів міської громади у міському самоврядуванні через створення і діяльність органів самоорганізації населення

Стаття 50. Міський референдум

Стаття 51. Консультації з громадськістю

Стаття 52. Загальні збори громадян

Стаття 53. Місцеві ініціативи

Стаття 54. Громадські слухання

Стаття 55. Громадська експертиза

Стаття 56. Громадська рада

Стаття 57. Звернення (петиції) членів міської громади

Стаття 58. Порядок проведення масових вуличних заходів

Стаття 59. Участь членів міської громади у роботі колегіальних органів міського самоврядування

Стаття 60. Особиста участь членів міської громади в обговоренні питань міського життя

Стаття 61. Толоки мешканців міста

Стаття 62. Інші форми участі членів міської громади у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 63. Соціально-політичні конфлікти та шляхи їх подолання

Стаття 64. Муніципальна міліція

РОЗДІЛ 6. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 65. Міська рада – представницький орган міської громади

Стаття 66. Завдання, функції та повноваження міської ради

Стаття 67. Забезпечення роботи міської ради

Стаття 68. Організація роботи міської ради

Стаття 69. Розпорядча і нормотворча діяльність міської ради

Стаття 70. Зупинення міським головою дії прийнятого рішення міської ради

Стаття 71. Підзвітність та підконтрольність міської ради

Стаття 72. Відкритість діяльності міської ради та її органів

Стаття 73. Депутат міської ради – представник інтересів міської громади

Стаття 74. Сесія міської ради

Стаття 75. Комісії міської ради

Стаття 76. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 77. Депутатські групи та фракції міської ради

Стаття 78. Коаліція депутатських фракцій в міській раді

Стаття 79. Секретар міської ради

Стаття 80. Регламент міської ради

Стаття 81. Делегування повноважень міської ради

Стаття 82. Засоби масової інформації міської ради

РОЗДІЛ 7. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 83. Статус міського голови

Стаття 84. Завдання, функції та повноваження міського голови

Стаття 85. Обов'язки міського голови

Стаття 86. Взаємодія міського голови із міською радою

 Стаття 87. Взаємодія міського голови із коаліцією депутатських фракції в міській раді

 Стаття 88. Взаємодія міського голови із виконавчим комітетом міської ради

Стаття 89. Порядок проведення щорічних відкритих звітів міського голови перед міською громадою у формі зустрічей міського голови з мешканцями міста

РОЗДІЛ 8. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 90. Види виконавчих органів міської ради

Стаття 91. Завдання, функції та повноваження виконавчих органів міської ради

Стаття 92. Обов'язки виконавчих органів міської ради

Стаття 93. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 94. Взаємодія виконавчих органів міської ради між собою, з міською радою та міським головою

Стаття 95. Офіційний веб-сайт міста

Стаття 96. Міська адміністративна комісія

РОЗДІЛ 9. СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТА

Стаття 97. Принципи сталого розвитку міста

Стаття 98. Система сталого розвитку міста

Стаття 99. Генеральний план розвитку міста

Стаття 100. Стратегія сталого розвитку міста

Стаття 101. Програма соціально-економічного і культурного розвитку та інші програми розвитку міста

Стаття 102. Механізми виявлення та розв'язання пріоритетних соціальних проблем у місті

Стаття 103. Кадрове забезпечення сталого розвитку міста

РОЗДІЛ 10. КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В МІСТІ

Стаття 104. Комунальна власність як економічна основа міського самоврядування

Стаття 105. Комунальне майно міської громади

Стаття 106. Суб'єкти права комунальної власності в місті

Стаття 107. Об'єкти права комунальної власності в місті

Стаття 108. Управління та розпорядження об’єктами комунальної власності у місті

Стаття 109. Комунальні підприємства, установи та організації

Стаття 110. Міське господарство

Стаття 111. Житловий фонд міста

Стаття 112. Комунальне житло в місті

Стаття 113. Землі міської громади

Стаття 114. Земельні відносини в місті

Стаття 115. Право міської громади на землю

Стаття 116. Природні ресурси – власність міської громади

Стаття 117. Захист прав комунальної власності

Стаття 118. Правовий режим державної власності в місті

Стаття 119. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності

РОЗДІЛ 11. ФIНАНСОВА ОСНОВА МIСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 120. Фінансово-матеріальна основа міського самоврядування

Стаття 121. Фінансові ресурси міської громади

Стаття 122. Загальні принципи фінансової діяльності міської громади

Стаття 123. Планування міських фінансових ресурсів

Стаття 124. Запозичення міської громади

Стаття 125. Повноваження органів міського самоврядування щодо фінансових зобов'язань

Стаття 126. Участь органів міського самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

Стаття 127. Бюджетна політика у місті

Стаття 128. Бюджет міста

Стаття 129. Особливості структури міського бюджету

Стаття 130. Доходи бюджету міста

Стаття 131. Видатки бюджету міста

Стаття 132. Дефіцит і профіцит бюджету міста

Стаття 133. Використання вільних бюджетних коштів

Стаття 134. Збалансування доходів і витрат бюджету міста

Стаття 135. Цільові фонди міського бюджету

Стаття 136. Фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми власності

Стаття 137. Бюджетний процес у місті

Стаття 138. Бюджетне послання

Стаття 139. Проект бюджету міста

Стаття 140. Ухвалення бюджету та контроль за його виконанням

Стаття 141. Особливості затвердження та виконання бюджету міста в разі несвоєчасного його прийняття

Стаття 142. Пільги за рахунок міського бюджету

Стаття 143. Відповідальність за порушення бюджетного процесу

Стаття 144. Місцеві податки і збори

Стаття 145. Муніципальне замовлення

Стаття 146. Соціальне замовлення

РОЗДІЛ 12. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ТА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 147. Правовий захист статусу міської громади та міського самоврядування

Стаття 148. Принципи відповідальності міського самоврядування

Стаття 149. Механізми відповідальності органів та посадових осіб міського самоврядування

Стаття 150. Розгляд питання про недовіру посадовим особам міського самоврядування та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності

РОЗДІЛ 13. ВІДНОСИНИ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ ГРОМАДАМИ, ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 151. Взаємовідносини міської громади з державою

Стаття 152. Взаємовідносини міської громади з іншими територіальними громадами

Стаття 153. Взаємовідносини органів міського самоврядування з іншими органами публічної влади на території міста

Стаття 154. Захист прав та законних інтересів міської громади органами міського самоврядування у взаємовідносинах з іншими органами публічної влади на території міста

Стаття 155. Участь органів міського самоврядування у добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування

Стаття 156. Взаємовідносини органів міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями комунальної власності

Стаття 157. Взаємовідносини органів міського самоврядування із суб’єктами власності, яка не є комунальною

Стаття 158. Взаємовідносини міської громади із особами, які не є її членами

Стаття 159. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства у місті Ніжині

Стаття 160. Сприяння розвитку підприємництва в місті

Стаття 161. Залучення капіталу та інвестицій

РОЗДІЛ 14. ЗОВНІШНІ СТОСУНКИ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ

Стаття 162. Участь міської громади у міжнародному міжмуніципальному співробітництві

Стаття 163. Споріднені міста та міста-побратими міста

РОЗДІЛ 15. СИМВОЛІКА ТА АТРИБУТИ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ

Стаття 164. Символіка територіальної громади міста Ніжина

Стаття 165. День визволення міста від фашистських загарбників, День міста та інші загальноміські святкові дні

Стаття 166. Почесні відзнаки територіальної громади міста Ніжина

Стаття 167. Почесні нагороди та відзнаки міста

РОЗДІЛ 16. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ДІЯ СТАТУТУ

Стаття 168. Правові підстави прийняття та дії Статуту

Стаття 169. Порядок прийняття Статуту та введення його в дію

Стаття 170. Першочергові дії міського голови міста Ніжина після офіційного набрання чинності Статутом територіальної громади міста Ніжина

РОЗДІЛ 17. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 171. Прикінцеві положення

Стаття 172. Порядок внесення змін до Статуту

Стаття 173. Контроль за додержанням Статуту

 

 

 

 

 


ПРЕАМБУЛА

 

Місто Ніжин і його територіальна громада мають славну понад тисячолітню історію, яка творилася в боротьбі за право на самоврядування. Місцевість, на якій розташовано сучасне місто, була заселена ще в глибоку старовину. Про це свідчать виявлені археологами на території сучасної громади міста стародавніх поселень (Х-ХІст.).

Вперше Ніжин згадується у літописі «Повість минулих літ» за Іпатіївським списком 1078 року, Нежатин – 1135 р., а Уненіж – 1147 р. Сучасну назву місто отримало у 1514 р.

26 березня 1625 р. польський король Сигізмунд IIІ надав Ніжину грамоту на Магдебурзьке право й затвердив герб міста.

Завдяки Магдебурзькому праву Ніжин став розвинутим промисловим, торгівельним, науковим та культурно-мистецьким центром на Лівобережній Україні, користувався магдебурзьким правом у період з 1625 року до 1832 року.

 У 1648 р. розпочалася визвольна війна під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Ніжин стає полковим містом, центром найбільшого в Україні козацького полку.

У 1663 році у Ніжині відбулася «Чорна рада», на якій обирався гетьман Лівобережжя, і на якій були присутні понад 40 тис. козаків з усієї України. У XVII-XVIII ст. Ніжин стає багатонаціональним містом.

Крім українців, тут віддавна мирно проживали росіянигрекиболгариєвреїтуркиперсинімціполяки, білоруси, ассирійці, азербайджанці, вірмени та інші.

Важливу роль у житті Ніжина відігравали греки.1675 року грецькі купці заснували тут свою колонію. У 1696 р. було засноване в Ніжині Грецьке братство, яке у першій половині XVIII ст. було реорганізовано у грецьку купецьку громаду. Греки побудували в центрі міста комплекс споруд: Всіхсвятську,Троїцьку і Михайлівську церкви. Збереглася і споруда грецького магістрату, житлові будинки греків. Саме греки відкрили першу в місті кав’ярню, а також першими стали солити знамениті ніжинські огірки, були єдиними постачальниками ніжинських огірків до імператорського столу. 

У ІІ пол. XVII – поч. XVIII ст. Ніжин стає одним з головних центрів ремісничого виробництва та торгівлі в Україні. У місті було 8 ремісничих цехів, де працювали 657 майстрів, 2 купецькі мануфактури, 8 цехів, що виробляли цеглу для міського будівництва. Тричі на рік у місті проходили великі ярмарки – Троїцький, Покровський та Всеїдний, – які тривали до двох тижнів. 

З ІІ-ї половини XVII ст. та у XVIII ст. Ніжин мав налагоджені тісні зв'язки з багатьма ринками на всій території України, Росії, НімеччиниАвстріїІталіїТуреччини.
     ХІХ ст. місто стає освітнім та науковим центром. Парафіяльні школи, школа грецького братства. Мале народне та повітове училища складали систему початкової освіти ще з XVII ст. У 1805 р. у Ніжині було засновано Гімназію вищих наук князя Безбородька, яка поклала початок вищій освіті не тільки у місті, а й на всій Лівобережній Україні.

З часу її відкриття (1820 р.) тут надавали широку гуманітарну освіту дітям дворян та духовенства. 1826 року при гімназії відкрили театр.

Випускниками Ніжинської вищої школи були видатні письменники М. Гоголь, Є. Гребінка, Л. Глібов, О. Афанасьєв-Чужбинський, художники, академіки живопису А. Мокрицький та А. Горонович, вчені, громадські діячі, академіки Ю.Ф. Карський, М.С. Державін, П.Г. Рядкін, член-кореспондент АН  Росії В.І. Рєзанов.

У Ніжинській вищій школі працювали академіки: М.Х. Бунге, М.О. Лавровський, П.В. Нікітін, М.Н. Сперанський, члени-кореспонденти АН Росії Р.Ф. Брандт, А.С. Будилович, Г.А. Ільїнський, Ф.С. Арват.

У Ніжині бував Тарас Шевченко, тут жили і працювали відомі українські художники К. Павлов, І. Сошенко, Д. Безперчий, М. Самокиш, Ю. Федерс,

 С. Шишко, перша народна артистка республіки Марія Заньковецька.

У Ніжині народився і провів дитячі роки Ю.Ф. Лисянський (1773-1836), видатний мореплавець.

  З Ніжином пов’язані імена відомих вчених-академіків: Ю.М. Соколова, М.В. Нечкіної, О.О. Богомольця, М.В. Корноухова, конструктора космічних кораблів С.П. Корольова.

4 вересня 1881 року в Ніжині був відкритий перший у Російській імперії пам’ятник Гоголю. Зараз центральна вулиця міста носить його ім’я. 

На початку XIX століття в Ніжині успішно розвивалася і театральна культура. У 1876 р. на театральну сцену міста вперше вийшла видатна українська артистка Марія Заньковецька.

У місті відкрито пам’ятник Марії Заньковецькій, її ім’я носить одна з площ міста.

У місті майже повністю зберігся комплекс будівель поштової станції XVIII ст., в якому розміщено музей. Тут у 1860 році в родині поштаря народився видатний український художник-баталіст  Микола Самокиш. 

Восени 1941 р. на підступах до міста точилися важкі оборонні бої, 13 вересня 1941 року почалась окупація міста німецькими фашистами.

В 1941-1943 рр. у місті діяла підпільна організація під керівництвом сліпого адвоката Я. П. Батюка. У 1965 році Я. П. Батюку було присвоєно звання героя Радянського Союзу (посмертно).

В роки Другої світової війни 1939-1945 років понад 9 тисяч ніжинців героїчно воювали на всіх фронтах.

Понад 3 тисячі з них загинули смертю хоробрих.

15 вересня 1943 року вібулось остаточне вигнання з Ніжина нацистських окупантів.

У післявоєнний час ніжинці не лише відбудували народне господарство, зруйноване війною, а й розвивали виробництво, шукали шляхи його вдосконалення. Найбільш стрімкий розвиток інфраструктури міста відбувся у період 50-80-х років ХХ століття.

Із здобуттям Україною незалежності (1991 рік), приєднанням держави до Європейської хартії місцевого самоврядування та прийняттям Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.), розпочався новий етап розвитку самоврядності територіальної громади міста Ніжина.

Сьогодні Ніжин – це сучасний адміністративно-політичний, соціально-економічний, історико-культурний та інтелектуальний центр Чернігівської області, місто обласного значення.

 

Ніжинська міська рада

як представницький орган територіальної громади міста Ніжина

Чернігівської області

 

втілюючи у життя її волю;

спираючись на більш ніж тисячолітню історію міста Ніжина –       визначного духовного, історико-культурного центру України, міста обласного значення Чернігівської області, давнього осередку європейського муніципального руху в Україні;

будучи спадкоємицею усього матеріального і духовного багатства, що створено та надбано попередніми поколіннями ніжинців;

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, перед минулими, сучасними і прийдешніми поколіннями мешканців міста Ніжина;

дбаючи про зміцнення засад місцевого самоврядування як необхідної складової розвитку громадянського суспільства і як ефективного механізму забезпечення прав, свобод, законних інтересів та потреб членів територіальної громади міста Ніжина;

вважаючи принципи демократичного державного ладу та засад місцевого самоврядування гарантією реалізації конституційного права громадян, брати участь в управлінні справами держави та громади;

забезпечуючи здійснення принципів відповідальності, підзвітності та підконтрольності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою міста Ніжина;

керуючись Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами законодавства України, рекомендаціями інститутів Ради Європи з питань місцевого самоврядування,

З МЕТОЮ

врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування у місті Ніжині;

встановлення порядку реалізації на території міста Ніжина гарантованого Конституцією, Європейською хартією про місцеве самоврядування та законами України права на здійснення місцевого самоврядування;

запровадження у діяльність органів місцевого самоврядування міста Ніжина сучасних європейських стандартів, досвіду місцевого самоврядування   та локальної демократії;

створення умов для втілення гарантованого державою права міської громади самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вирішувати питання місцевого значення, виходячи з реальних потреб громади міста;

формування дієвих механізмів участі членів громади у вирішенні питань місцевого значення та громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

закріплення у якості пріоритету діяльності органів міської влади та інших суб'єктів, що діють на території міста, реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів усіх членів міської громади;

досягнення міжнародних стандартів якості життя кожного мешканця громади міста;

закріплення статусу Ніжина як міста, відкритого для зв'язків та тісного співробітництва із зовнішнім світом

 

ЗАТВЕРДЖУЄ

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА НІЖИНА –

 

основний нормативно-правовий акт міської громади у системі локального нормативного регулювання суспільних відносин, здійснюваного органами місцевого самоврядування на території громади міста Ніжина,

акт прямої дії, який має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста Ніжина,

обов’язковий для виконання всіма розташованими на території міста Ніжина органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на території міста Ніжина.

Статут юридично об'єднує жителів міста в територіальну громаду з урахуванням історичних, культурних, економічних і соціальних особливостей, установлює систему, структуру, повноваження органів місцевого самоврядування, територіальну, правову і матеріально-фінансову основи діяльності територіальної громади Ніжина як первинного суб'єкта місцевого самоврядування.


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни і визначення, які використовуються у Статуті

1. Наведені нижче терміни вживаються у Статуті в такому значенні:

бюджет міста (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень міського самоврядування;

виконавчий комітет міської ради (міськвиконком) – колегіальний виконавчий орган міської ради, який утворюється нею для здійснення виконавчих функцій і повноважень міського самоврядування у межах, визначених законом, є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

виконавчі органи міського самоврядування – органи, які відповідно до Конституції та законів України, цього Статуту створюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень міського самоврядування у межах, визначених законодавством;

відкритість діяльності органу міського самоврядування – забезпечення можливості доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність, а також створення можливості для впливу громадськості на формування та реалізацію місцевої політики;

депутат міської ради – повноважний і рівноправний член міської ради, представник її інтересів, який відповідно до Конституції та законів України обирається міською громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування;

загальний склад міської ради – кількісний склад депутатів міської ради, визначений міською радою відповідно до законодавства України та цього Статуту;

загальні збори членів міської громади (загальні збори) – організаційно-правова форма спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення членами міської громади питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї міської громади або тих, що мають важливе значення для жителів певної території міста (членів мікрогромади);

конференція членів міської громади (конференція) – зібрання легітимних представників усієї міської громади або мешканців певної території міста (членів мікрогромади) для вирішення вказаних вище питань;

міське самоврядування – визнане та гарантоване державою право та реальна здатність міської громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Статуту;

міський референдум – форма прийняття міською громадою рішень з питань, що належать до відання міського самоврядування, шляхом прямого голосування;

некомерційна організація (НКО) – організація, метою діяльності якої не є отримання прибутку. До НКО належать: громадські, благодійні організації, органи самоорганізації населення, творчі спілки, релігійні громади та інші об’єднання громадян;

питання місцевого значення – питання, пов’язані з життєдіяльністю міста і його розвитком, які віднесені Конституцією, законами України, цим Статутом до предметів відання міського самоврядування, а також інші питання, які не входять до виключної компетенції органів державної влади України;

право на участь у міському самоврядуванні – гарантоване Конституцією та законами України право громадян України, членів міської громади на участь у міському самоврядуванні незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста, мовних чи інших ознак;

посадова особа міського самоврядування – обрана або працююча за контрактом (трудовим договором) особа, яка працює в органах міського самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок міського бюджету;

право публічної (комунальної) власності – право міської громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися та розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через органи міського самоврядування;

прозорість діяльності органу міського самоврядування – функціональна характеристика цієї діяльності, яка визначається мірою доступності інформації для її сприйняття мешканцями міста, зрозумілістю її змісту і сенсу широкою громадськістю, обізнаністю людей стосовно різних сторін діяльності органів та посадових осіб, забезпечується належною змістовністю інформації, що оприлюднюється, її максимальною адресністю і придатністю для сприйняття певними соціальними групами, лаконізмом та розумною достатністю за обсягом;

служба в органах міського самоврядування (муніципальна служба) – професійна на постійній основі діяльність громадян України, що займають посади в органах міського самоврядування міста, яка спрямована на реалізацію міською громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, визначених законом;

статус депутата міської ради – права й обов’язки депутата міської ради, визначені згідно Конституції і законів України, цього Статуту;

Статут територіальної громади міста (далі – Статут) – муніципальний нормативно-правовий акт, який регулює в рамках Конституції і законів України відносини, пов’язані з вирішенням питань місцевого значення в місті;

Міська рада – виборний представницький орган міського самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до Конституції і законів України наділяється правом представляти інтереси міської громади і приймати від її імені рішення;

територіальна громада міста (міська громада) – територіальний колектив, який об’єднує членів міської громади;

містяни – члени міської громади незалежно від походження та місця свого народження;

члени міської громади – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці і внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у встановленому законом порядку і проживають у місті, які самі або батьки яких (до досягнення повноліття) мають власну або найману житлову площу у місті (крім готелів), володіють нерухомим майном, працюють або навчаються на території міста, сплачують місцеві податки і збори або в інший спосіб підтримують місто та його мешканців, а також шанують історію, культуру і традиції міста як особисту цінність.

2. Усі інші терміни, використані в Статуті, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в інших законодавчих актах.

 

 

Стаття 2. Статут – основний локальний нормативно-правовий акт міста

1. Статут територіальної громади міста Ніжина Чернігівської області (надалі – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом територіальної громади, визначає правові, організаційні і фінансові засади здійснення місцевого самоврядування у м. Ніжині, а також статус територіальної громади міста і її членів, особливості територіального устрою міста, принципи участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

2. Статут є актом прямої дії та має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Ніжині. Усі інші акти, що приймаються органами та посадовими особами міського самоврядування на території міста або на її частині, мають враховувати положення чинного Статуту і не суперечити їм. За наявності такого протиріччя органи міського самоврядування, їх посадові особи та члени міської громади керуються у своїй діяльності положеннями Статуту.

3. Статут є обов’язком для виконання всіма розташованими на території міста органами міського самоврядування, органами виконавчої влади, НКО, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово перебувають на території міста.

4. Предметом правового регулювання Статуту є:

4.1. Права та обов'язки членів територіальної громади, посадових осіб місцевого самоврядування.

4.2. Форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

4.3. Принципи, на яких базується діяльність територіальної громади в майновій та фінансовій сферах, механізми та порядок реалізації органами місцевого самоврядування гарантованого Конституцією та законами України права комунальної власності.

4.4. Порядок здійснення контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, застосування інших механізмів їх відповідальності перед територіальною громадою.

4.5. Система органів міського самоврядування, їх функції та повноваження.

 

Стаття 3. Правова основа місцевого самоврядування у місті

1. Правову основу міського самоврядування у місті складають Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші законодавчі акти України, що стосуються питань міського самоврядування, а також угоди та договори, підписані органами та посадовими особами міського самоврядування в межах міжнародного та внутрішньодержавного міжмуніципального співробітництва.

2. Згідно статтей 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада приймає Статут міської громади, що є основним нормативно-правовим актом локального рівня у місті.

3. Обов’язковими для виконання усіма розташованими на території міста органами міського самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово перебувають на території міста, є прийняті відповідно до законодавства України та цього Статуту рішення міського референдуму та акти органів і посадових осіб міського самоврядування.

4. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування загального суспільного значення вступають в силу лише після їх офіційного оприлюднення.

5. Офіційним органом міського самоврядування у місті, в якому оприлюднюються акти органів та посадових осіб міського самоврядування, є офіційний сайт Ніжинської міської ради. Офіційний сайт розміщений на домені http://www.nizhynrada.gov.ua.

6. У разі необхідності акти органів та посадових осіб міського самоврядування загального суспільного значення можуть бути доведені до відома членів міської громади в інший придатний спосіб.

 

Стаття 4. Загальна характеристика міста Ніжина

Ніжин – місто обласного значення, районний центр Чернігівської області, розташований на півдні області на берегах річки Остер, притоки Десни, на відстані 83 км. від міста Чернігова та за 126 км. від міста Києва. Стратегічно важливий вузол залізничних та автомобільних шляхів сполучення (вузлова залізнична станція «Ніжин», автомобільна траса міждержавного значення «Київ – Москва»). На території громади міста розташований аеродром, що підпорядкований ДСНС України.

Територія міста складає 43,1 кв. км. та може бути змінена у порядку та у спосіб, що визначаються Конституцією та законами України.

Населення міста – 72,4 тис. чол.

Географічні координати міста Ніжина становлять: 51°01′ північної широти та 31°53′ східної довготи. Висота поверхні суші міста Ніжина над рівнем моря становить 126,3 метра.

Ніжинська міська рада утворена 18 вересня 1943 року.

Відстань до найближчої міської ради – 60 км. (Прилуцька міська рада Чернігівської області).

 

Стаття 5. Територія, межі та адміністративно-територіальний устрій міста Ніжина

1. Місто Ніжин Чернігівської області – місто обласного значення, є окремою адміністративно-територіальною одиницею. Назва міста Ніжина є незмінною і залишається назавжди, оскільки є історичною.

2. Територія міста Ніжина є невід’ємною складовою частиною території України.

3.Територію міста, у межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста. Адміністративним кордоном міста Ніжина є міська межа. Межі міста змінюються у порядку та спосіб, що визначаються Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до законодавства України.

4. Межа міста відокремлює територію міста від інших територій регіону.

5.Офіційним документом, у якому зафіксована міська межа та який визначає принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території міста, є Генеральний план міста, що підлягає коригуванню не частіше одного разу на п'ять років. Межі міста засвідчується Державним актом України, форма і порядок видачі якого встановлюються нормами чинного законодавства України.

6. Зміна меж міста здійснюється в установленому Конституцією і законами України порядку з ініціативи територіальної громади міста Ніжина, Ніжинської міської ради з урахуванням історичних і місцевих традицій, думки жителів міста і жителів сусідніх адміністративно-територіальних одиниць, вираженої у формах, що дозволяють установити думку більшості тієї частини жителів, інтереси якої можуть бути обмежені зміною меж міста.

7. Територія міста Ніжина є основою життєдіяльності міської громади та знаходиться у віданні громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування з урахуванням прав та законних інтересів власників землі та належних землекористувачів.

8. На території міста Ніжина можуть утворюватися мікрорайони.

9.Рішення про утворення мікрорайонів та їх ліквідацію приймає виключно Ніжинська міська рада у встановленому законом порядку.

10.Межі мікрорайонів та їх зміни затверджуються рішенням міської ради за поданням виконавчих органів міської ради.

 

 

Стаття 6. Приміська територія

1. Приміською територією (зоною) міста Ніжина є територія, що прилягає до міської межі з її зовнішнього боку та складається із земель, які використовуються для задоволення потреб міської громади та територіальних громад сусідніх з містом населених пунктів.

2. Як і межі міста, межі приміської території (зони) міста Ніжина визначаються Генеральним планом міста відповідно до чинного законодавства України з урахуванням думки міської громади міста Ніжина та територіальних громад сусідніх з містом населених пунктів.
3. Використання приміської території (зони) міста відбувається за погодженням органів місцевого самоврядування міста Ніжина.
4. Міська рада, її виконавчий комітет, зважаючи на інтенсивний розвиток міста Ніжина, у межах компетенції вживають заходи щодо розширення території міста. 
5. Під час реалізації ініціатив щодо розширення території міста Ніжина, включення територій інших територіальних громад до складу території міста Ніжина, органи місцевого самоврядування узгоджують свої дії з громадами сусідніх населених пунктів, взаємодіють з органами місцевого самоврядування Ніжинського району, Чернігівською обласною радою, Верховною Радою України. 

6. Включення територій інших громад до складу території міста Ніжина не тягне за собою припинення права приватної власності і права користування ділянками, попередньо переданими власникам та користувачам відбувається виключно в рамках Конституції України, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів.

 

 

Стаття 7. Територіальні зони міста Ніжина зі спеціальним статусом

1. З метою створення комфортних умов для проживання і зайнятості мешканців міста Ніжина, збереження історичних традицій міста на території міста Ніжина можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, природоохоронні, лісопаркові, промислові тощо).

2. Межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій встановлюються Генеральним планом міста.

3.Утворення територіальних зон зі спеціальним статусом здійснюється Ніжинською міською радою за поданням (пропозицією) міського голови, виконавчого комітету міської ради, постійних комісій міської ради, інститутів громадянського суспільства, членів територіальної громади міста у порядку місцевої ініціативи.

4. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій міста Ніжина:

4.1. гранично допустима  поверховість  будинків  і  споруд та щільність забудови;

4.2. вимоги до утримання будинків (будівель) і споруд;

4.3. вимоги до упорядкування доріг та під'їздів, місць паркування транспортних засобів;

4.4. вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

4.5. вимоги до озеленення та впорядкування територій;

4.6. обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні та інші);

4.7. інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 8. Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста – вулиць, провулків, майданів, мостів, парків, скверів тощо – здійснюється виключно міською радою за поданням виконавчих органів міської ради, міського голови, депутатів міської ради, представників інститутів громадянського суспільства у встановленому законом порядку.

2. Перейменування територіальних об’єктів міста здійснюється, як правило, у випадках відновлення їх історичних назв та історичної справедливості.

3. Присвоєння територіальним об’єктам міста імен з метою увічнення пам’яті видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників Батьківщини, діячів науки і культури здійснюється тільки посмертно.

4. Назви територіальних об’єктів міста даються українською мовою з дотриманням норм Закону «Про засади державної мовної політики» та українського правопису.

 

Стаття 9. Питання місцевого значення та предмети відання міста

1. Міська громада безпосередньо або через органи міського самоврядування вирішує усі питання місцевого значення.

2. Компетенція органів та посадових осіб міського самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення визначається законодавством України і даним Статутом.

3. Органам міського самоврядування у місті згідно законодавству України або згідно договору можуть бути передані або делеговані додаткові повноваження, порядок реалізації яких визначається відповідним Законом або договором.

4. Виходячи з положень Конституції України, чинного законодавства України та вимог частини 3 статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Україною та має силу Закону України, до питань місцевого значення цим Статутом віднесені:

4.1. ухвалення та зміна Статуту, інших нормативно-правових актів локального регулювання, контроль за їх дотриманням;

4.2. встановлення меж міста та конституювання його як адміністративно-територіальної одиниці України;

4.3. адміністративно-територіальний устрій міста, визначення районного поділу міста, меж та найменувань його районів;

4.4. закріплення статусу міської громади;

4.5. облік громадян, що проживають в місті, складання і ведення реєстру громадян-виборців;

4.6. забезпечення врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування у місті;

4.7. комплексний соціально-економічний і культурний розвиток міста;

4.8. розвиток соціальної, виробничої та адміністративної інфраструктури міста;

4.9. раціональне використання міських земель, контроль за їх використанням;

4.10. регулювання використання водних об'єктів місцевого значення, родовищ корисних копалини, а також надр для будівництва підземних споруд місцевого значення;

4.11. управління, володіння, користування та розпорядження комунальною власністю;

4.12. міські фінанси, формування, затвердження і виконання міського бюджету, встановлення місцевих податків, зборів, платежів і порядку їх зборів, вирішення інших фінансових питань місцевого значення;

4.13. використання і утримання комунальних житлових і нежилих приміщень;

4.14. благоустрій та озеленення території міста;

4.15. комунальне дорожнє будівництво і утримання міських доріг, вулиць, площ, мостів;

4.16. організація, підтримка і розвиток систем енерго-, газо-, тепло-, водопостачання, каналізації, збору, утилізації та переробки побутових відходів;

4.17. організація забезпечення населення паливом;

4.18. організація, утримання і розвиток комунальних установ дошкільної, основної загальної і професійної освіти;

4.19. організація, утримання і розвиток комунальних установ охорони здоров'я;

4.20. забезпечення санітарного благополуччя території і населення міста;

4.21. забезпечення соціальної підтримки населення;

4.22. організація та діяльність органів міського самоврядування по здійсненню опіки і опікування над дітьми, що залишилися без піклування батьків;

4.23. сприяння зайнятості населення;

4.24. розвиток і підтримка підприємництва в місті;

4.25. створення умов для забезпечення населення послугами оптової і роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

4.26. створення умов для житлового і соціально-культурного будівництва;

4.27. здійснення містобудівельної політики у місті в області архітектури, будівництва, реконструкції з урахуванням історичної та культурної спадщини міста;

4.28. організація надання ритуальних послуг, утримання місць поховання;

4.29. організація, сприяння транспортному обслуговуванню населення;

4.30. організація забезпечення населення послугами зв'язку;

4.31. збереження та утримання пам'яток історії і культури, що знаходяться у комунальній власності;

4.32. створення в місті умов для діяльності та розвитку закладів культури;

4.33. створення в місті умов для організації культурно-видовищних заходів;

4.34. створення у місті умов для розвитку фізичної культури і спорту, будівництво та утримання комунальних об'єктів фізкультурного та спортивного призначення;

4.35. участь в охороні навколишнього середовища на території міста;

4.36. організація та утримання комунальної інформаційної служби, створення умов для діяльності засобів масової інформації;

4.37. забезпечення протипожежної безпеки, організація та утримання муніципальної пожежної служби;

4.38. організація і утримання комунальних архівів;

4.39. організація сприяння охороні громадського порядку;

4.40. інші питання, не віднесені законодавством до ведення органів державної влади;

5. До предметів відання Статуту також включені норми, які недостатньо врегульовані чинним законодавством України або не підлягають законодавчому врегулюванню, зокрема:

5.1. форми сповіщення громадян про роботу органів самоврядування;

5.2. форми участі населення міста у діяльності міського самоврядування (вибори, референдуми, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, звернення громадян тощо);

5.3. розподіл території міста на дрібніші одиниці з власними представництвами;

5.4. утворення за ініціативою членів міської громади та сприяння діяльності органів самоорганізації населення;

5.5. укладення договорів об’єднань громадян та інших об’єднаних представників інтересів міської громади з органами міського самоврядування;

5.6. порядок створення різного роду комісій, робочих груп, інших колегіальних органів;

5.7. визначення структури та чисельності виконавчих органів міського самоврядування;

5.8. правила прийняття і звільнення з роботи службовців міського самоврядування, правила оплати їхньої праці;

5.9. порядок реалізації права осіб чи організацій знайомитись з адміністративними актами самоврядування та ін.

РОЗДІЛ 2. ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА МIСТА

 

Стаття 10. Населення міста і міська громада

1. Населення міста складають усі його жителі, що мешкають у місті на законних підставах, незалежно від термінів їхнього проживання і місця народження.

2. Категорію жителів (мешканців) міста складають дві категорії осіб:

2.1. особи, які постійно проживають у місті;

2.2. особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, на навчання (студенти, аспіранти тощо), на лікування, відпочинок, на військову чи альтернативну службу (військовослужбовці та члени їхніх сімей) за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах міста.

3. Реєстрація жителів, що постійно та тимчасово проживають у місті, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством. Відомості щодо реєстрації всіх мешканців заносяться до банку даних міської ради.

4. Міська спільнота відповідно до чинного законодавства в межах своїх можливостей і під свою повну відповідальність об'єднується на основах самоорганізації та самоврядування для вирішення питань місцевого значення у територіальну громаду міста – міську громаду.

5. Міська громада – це територіальний колектив, який об’єднує членів міської громади – громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців і змушених переселенців, що зареєстровані у встановленому законом порядку і постійно проживають у місті, які самі або батьки яких до досягнення ними повноліття мають власну або найману жилу площу у місті (за винятком готелів), володіють нерухомим майном, працюють або навчаються на території міста, сплачують місцеві податки і збори або в інший спосіб підтримують місто та його мешканців, а також шанують історію, культуру і традиції міста як особисту цінність.

6. Члени міської громади (містяни) можуть мати повні або обмежені права.

7. Членами міської громади з повними правами є дієздатні громадяни України, які досягли повноліття і постійно проживають на території міста відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» та інших актів законодавства України. Ці члени міської громади володіють активним і пасивним виборчим правом на виборах органів місцевого самоврядування та при утворенні органів самоорганізації населення, користуються інфраструктурою міста, мають право на безоплатне отримання соціальних, освітніх та інших послуг.

8. Члени міської громади, щодо яких є рішення суду про визнання їх недієздатними, які голосують на місцевих виборах, місцевих референдумах, можуть брати участь з ухвальним голосом у загальних зборах (конференціях), громадських слуханнях та інших формах прийняття рішень.

9. Разом із тим недієздатні члени міської громади мають право користуватися інфраструктурою міста нарівні з іншими членами міської громади. Органи міського самоврядування, органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення соціальних, освітніх, інших прав недієздатних членів міської громади, сприяють залученню їх до активного життя міської громади.

10. Члени міської громади, які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території міста, працюють в місті, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету, але не зареєстровані на території міської громади, належать до категорії членів міської громади з обмеженими правами.

11. Членів міської громади з обмеженими правами не можуть брати участі у голосуванні на місцевих виборах, місцевих референдумах, в інших формах безпосереднього прийняття рішень членами міської громади. Умови користування інфраструктурою міста, порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг членами міської громади з обмеженими правами визначаються відповідно до законодавства України та рішень органів міського самоврядування.

12. Права члена міської громади надаються також Почесним громадянам міста незалежно від місця і режиму їхнього проживання, а також, за рішенням міської ради, – особам, які не є членами міської громади, але отримали у відповідності із Законом України "Про правовий статус і права закордонних українців" статус закордонного українця або мають значні офіційно визнані заслуги перед містом і міською громадою.

 

Стаття 11. Міська громада як суб'єкт публічних прав

1. Міська громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень. Вона здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через Міську раду, її виконавчі органи та посадових осіб, а також через обласну раду, яка представляє спільні інтереси усіх сіл, селищ і міст області.

2. Міська громада має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю її членів і розвитком міста, що віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

3. Міська громада здійснює публічне право на самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

4. Міська громада вирішує усі питання місцевого значення, що не віднесені Конституцією України, законами України, Статутом до предметів відання і повноважень держави та її органів, органів і організацій міського самоврядування, органів і організацій самоорганізації населення, об'єднань громадян, а також до прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

5. Міська громада або її представницький орган можуть визначати у кожному конкретному випадку питання місцевого значення, рішення по яких приймаються за участю осіб, що мають права члена міської громади, а також містян (за місцем народження, проживання, діяльності), що на даний момент не є членами міської громади.

6. Обмеження прав членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні відповідно до Конституції України і законів України може бути застосоване лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.

7. Міська громада визнає можливість формування з ініціативи її членів у порядку, передбаченому законом і цим Статутом, територіальних колективів мікрорайонів у місті, вуличних, квартальних, будинкових та інших колективів мікрогромад, інших органів самоорганізації населення.

8. Інтереси жителів гуртожитків, спільних житлових приміщень представляють обрані ними будинкові комітети.

9. Міська громада сприяє становленню і розвитку асоціації вільних і рівноправних членів територіального колективу (громадянського суспільства на рівні міста), об'єднанню членів територіального колективу в політичні партії, громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, підтримує дії держави й органів місцевого самоврядування, які спрямовані на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зміцнення громадянської злагоди, створення в місті гідних людини умов життя, роботи і дозвілля.

10. Міська громада враховує етнонаціональний склад населення і підтримує створення і діяльність національних спільнот, земляцтв, релігійних і культових об'єднань, діяльність яких не суперечить законам України і цьому Статуту, сприяє розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності представників та їхніх об'єднань української нації, корінних народів і національних меншин, що проживають на території міста, охороні історичних пам'ятників.

 


 

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ МЕШКАНЦIВ МIСТА

 

Стаття 12. Захист і реалізація прав та свобод людини і громадянина

1. Захист і реалізація у місті прав і свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів міського самоврядування.

2. Цей Статут, інші акти органів та посадових осіб міського самоврядування не можуть обмежувати встановлених Конституцією та законодавством України прав і свобод людини і громадянина.

3. Органи, посадові та службові особи міського самоврядування у своїй діяльності зобов’язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам міської громади та забезпеченню усім її членам реальної можливості реалізувати їхні права.

4. Органами міського самоврядування за рахунок коштів міського бюджету та інших законних джерел можуть встановлюватись додаткові заходи соціального захисту та додаткові соціальні гарантії членам міської громади.

 

Стаття 13. Пріоритетність прав членів міської громади

1. Положення цього Статуту спрямовані на деталізацію та розширення змісту визначених Конституцією, законодавством України прав і свобод людини і громадянина мешканців міста, недопущення обмеження їх змісту та обсягу, а також на визначення механізмів їх практичної реалізації та захисту.

2. Члени міської громади мають усі конституційні права і свободи, встановлені законодавством України, мають рівні права і свободи, визначені Конституцією України та цим Статутом, вони є рівними у виконанні своїх обов’язків та у відповідальності за порушення актів міського самоврядування.

3. Права і свободи членів міської громади на території міста мають пріоритет по відношенню до державних інтересів, виходячи з конституційного припису про найвищу цінність людини в Україні, а також по відношенню до всіх інших колективних і корпоративних прав і свобод людини і громадянина.

4.Усі громадяни України, що тимчасово проживають у місті, а також іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими же правами і свободами, несуть такі ж обов’язки, як і мешканці міста, за винятками, встановленими Конституцією, законами та міжнародними договорами України, цим Статутом.

 

Стаття 14. Єдність прав та обов'язків членів міської громади

1. Члени міської громади, крім прав і свобод, встановлених Конституцією і законодавством України, виходячи з частини 1 Ст. 22 Конституції України, мають право на:

1.1. повну інформацію про відомості, які є у розпорядженні органів місцевого самоврядування про членів міської громади;

1.2. вільне пересування і вибір місця постійного проживання і тимчасового проживання у межах міста;

1.3. участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення, громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, професійних і творчих спілок та інших громадських об’єднань;

1.4. об'єднання в територіальні й інші колективи, крім політичних партій і громадських організацій, заснування і функціонування яких регламентовано законом, а також колективи і групи, що переслідують мету, яка не заборонена статтею 37 Конституції України;

1.5. подання індивідуальних та колективних звернень (скарг, заяв, пропозицій) органам і посадовим особам місцевого самоврядування й одержання на них відповідей у встановлені законом терміни;

1.6. персональний прийом у посадових осіб міського самоврядування в зазначені дні і години;

1.7. присутність на відкритих засіданнях міської ради та її виконавчих органів;

1.8. одержання повної і достовірної інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб, ознайомлення у встановленому порядку з документами й іншими матеріалами органів місцевого самоврядування у місті;

1.9. одержання копій актів міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб;

1.10. участь у здійсненні контролю за діяльністю міської ради, її органів та посадових осіб у формах, встановлених законом і цим Статутом;

1.11. прийняття рішень про дострокове припинення повноважень відповідного органу самоорганізації населення;

1.12. переваги у користуванні, оренді, викупі комунальної власності;

1.13. пільги при занятті соціально орієнтованою підприємницькою діяльністю на території міста й в інтересах міської громади;

1.14. використання можливостей працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях, які створені міською громадою і міським самоврядуванням;

1.15. належне користування послугами міської служби соціального захисту населення;

1.16. безкоштовне надання житла або надання житла за доступну плату для осіб, що потребують соціального захисту, пільгове користування соціальним житлом та приватизація житла у комунальних гуртожитках;

1.17. безкоштовне обслуговування в комунальних установах охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічної служби, у комунальних фізкультурно-оздоровчих організаціях;

1.18. надання особам, що потребують соціального захисту, спеціальних пільг у системі дошкільної, повної загальної середньої освіти в комунальних навчальних закладах;

1.19. безкоштовне (у визначені дні) відвідування музеїв, бібліотек, інших установ культури, мистецтва, що перебувають на утриманні міського бюджету;

1.20. безкоштовну (у визначені дні) правову допомогу в міських (комунальних і громадських) правоохоронних та правозахисних організаціях;

1.21. безкоштовне правове представництво і захист інтересів осіб, що потребують особливого соціального захисту (діти, багатодітні родини, інваліди, непрацюючі пенсіонери, малозабезпечені);

1.22. отримання звання «Почесний громадянин міста» та почесних відзнак міста, що надаються членам міської громади або особам, що задовольняють вимогам, зазначеним у Положенні про Почесного громадянина міста та Положеннях про почесні відзнаки міста.

2. Члени міської громади, які згідно із законами України володіють виборчим правом на міських виборах, крім вищевказаних прав, мають право:

2.1. на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи або в інших формах, передбачених чинним законодавством;

2.2. на участь у міському референдумі;

2.3. обирати і бути обраними на виборах міської ради, міського голови, в процесі заміщення інших виборних посад міського самоврядування й органів самоорганізації населення (активні і пасивні виборчі права);

2.4. службу у міській раді та її виконавчих органах;

2.5. безпосередньо брати участь у здійсненні самоврядування міською громадою в різноманітних формах прямого волевиявлення (загальні збори (конференції), місцеві ініціативи, громадські слухання тощо);

2.6. брати участь у місцевих референдумах;

2.7. ініціювати збір підписів під вимогою про призначення місцевого референдуму;

2.8. ініціювати питання про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

2.9. приймати на зборах виборців рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради та брати участь у здійсненні процедури відкликання депутатів міської ради;

2.10. інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

3. Здійснення права на участь у міському самоврядуванні не повинно порушувати права та свободи інших осіб, права органів міського самоврядування і міської громади у цілому.

4. Права і обов’язки членів міської громади взаємопов’язані. Наявність прав породжує необхідність виконання обов’язків. Члени міської громади, крім виконання обов'язків, встановлених Конституцією і законодавством України, зобов'язані:

4.1. виконувати Статут, локальні правові і нормативні акти, що діють на території міста;

4.2. дотримуватися чистоти і порядку у місті, зокрема на території власного мешкання;

4.3. сприяти в міру особистих здібностей і можливостей благоустрою міста, розвитку міської громади, зростанню життєвого рівня її членів;

4.4. використовувати за цільовим призначенням комунальні фонди, бюджетні і позабюджетні кошти, майно міста;

4.5. поважати символіку міста і використовувати її тільки відповідно до призначення.

5. Цей Статут зобов’язує кожного члена міської громади не порушувати прав і свобод інших жителів міста. Здійснення права на участь у самоврядуванні міської громади одними її членами не повинно порушувати права та свободи інших членів та не членів міської громади, які на законних підставах перебувають у місті, права міської громади загалом.

6. За порушення прав і свобод членів міської громади настає, згідно з законодавством України, адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність.

7. Будь-які обмеження права членів міської громади на участь у самоврядуванні в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними й іншими ознаками забороняється.

8. Суб'єкти міського самоврядування і самоорганізації населення несуть відповідальність за охорону прав, свобод і законних інтересів членів міської громади, зобов'язані відшкодовувати моральний і матеріальний збиток, заподіяний їм діями (бездіяльністю) суб'єктів міського самоврядування й органів самоорганізації населення.

9. Відповідальність членів міської громади, населення міста за порушення Конституції України і законодавства України, локальних нормативно-правових актів встановлюється в актах законодавства та локальних нормативно-правових актах.

 


 

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНI ЗАСАДИ МIСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 15. Головна мета та основні принципи міського самоврядування

1. Головною метою міського самоврядування у місті Ніжині є створення умов для максимально повного задоволення потреб та інтересів членів міської громади, забезпечення сталого розвитку міста в інтересах міської громади та національних інтересівУкраїни.

2. Основними принципами організації міського самоврядування у місті та засобами їхньої реалізації є такі:

2.1. гарантування та захист прав і свобод людини і громадянина шляхом забезпечення їх пріоритетності в усіх сферах діяльності органів міського самоврядування;

2.2. народовладдя шляхом визнання міської громади основою та єдиним джерелом міського самоврядування;

2.3. законність шляхом утвердження верховенства міжнародних правових актів, згоду на чинність яких в Україні дала Верховна Рада України, Конституції та законодавства України в діяльності усіх суб’єктів міського самоврядування;

2.4. виборність шляхом формування органів та обрання посадових осіб міського самоврядування через демократичні вибори;

2.5. гласність, відкритість шляхом забезпечення прозорості та реальної можливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів міського самоврядування та прийняттям ними рішень з питань міського значення;

2.6. колегіальність та розподіл повноважень шляхом забезпечення дотримання визначених законодавством України та цим Статутом процедур діяльності органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій;

2.7. поєднання інтересів міської громади і загальнонаціональних інтересів України шляхом врахування та забезпечення відповідного балансу інтересів при прийнятті рішень з питань місцевого значення;

2.8. підзвітність та відповідальність перед міською громадою органів та посадових осіб міського самоврядування шляхом обов’язкового і систематичного надання міській громаді повної інформації про зміст і результати діяльності міського самоврядування, можливість міської громади ініціювати питання про проведення дострокових виборів органів міського самоврядування тощо.

3. Органи міського самоврядування усіма законними способами сприяють забезпеченню визначених Конституцією і законодавством України гарантій міського самоврядування, зокрема:

3.1. правову, організаційну, фінансову, майнову, ресурсну самостійність в межах повноважень, визначених Конституцією та законодавством України;

3.2. державну підтримку та дотримання органами державної влади України визначених законодавством гарантій місцевого самоврядування;

3.3. врахування органами державної влади України при прийнятті рішень, які стосуються міста, місцевих особливостей та інтересів міської громади;

3.4. судовий захист прав міської громади та міського самоврядування.

4. Органи міського самоврядування у своїй діяльності керуються принципами субординації, координації і реординації.

 

Стаття 16. Гарантії самостійності міського самоврядування

1. Гарантіями самостійності місцевого самоврядування у місті є сукупність умов та засобів, які забезпечують організаційно-правову, фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування та захист прав міського самоврядування.

2. Організаційно-правова самостійність міської громади гарантується:

2.2. правом членів міської громади самостійно обирати міського голову і міську раду (представницький орган міського самоврядування) виключно шляхом місцевих виборів та брати участь у здійсненні міського самоврядування у формах, передбачених законодавством України та главою 5 цього Статуту;

2.3. самостійною реалізацією міською громадою, міським головою та міською радою наданих їм повноважень. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим Статутом та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках, передбачених законом;

2.4. правом мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції міської громади.

3.         Фінансово-економічна самостійність міського самоврядування гарантується наявністю в нього самостійної матеріальної і фінансової бази. Самостійна матеріальна і фінансова база міського самоврядування забезпечується:

3.1. правом міської громади безпосередньо шляхом референдуму або через міську раду та її виконавчі органи управляти майном та ресурсами, що є в її комунальній власності;

3.2. правом міської ради самостійно утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю;

3.3. правом міської ради самостійно встановлювати місцеві податки і збори.

4. Захист прав міського самоврядування гарантується:

4.1. обов'язковістю актів і законних вимог міської ради та її посадових осіб;

4.2. відповідальністю міської ради та її посадових осіб;

4.3. обов’язком міської ради та її посадових осіб звітувати перед міською громадою;

4.4. правом членів міської громади на оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради та її посадових осіб;

4.5. правом міської ради на захист своїх прав в судовому порядку;

4.6. забезпеченням громадського порядку та громадської безпеки у межах повноважень органів міського самоврядування.

 

Стаття 17. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування

1.         Органи та посадові особи міської ради мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права міської громади, повноваження органів та посадових осіб міської ради.

2. Органи міського самоврядування можуть безпосередньо або через інших суб’єктів права на конституційне подання направляти до Конституційного суду конституційні подання про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України.

 

Стаття 18. Організаційно-правова самостійність місцевого самоврядування

1. Організаційно-правова самостійність територіальної громади міста гарантується:

1.1. правом членів територіальної громади міста Ніжина самостійно обирати міського голову і міську раду (представницький орган місцевого самоврядування) виключно шляхом місцевих виборів у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством України;

1.2. правом членів територіальної громади міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування у формах, передбачених нормами чинного законодавства та цим Статутом;

1.3. самостійною реалізацією територіальною громадою міста, міською радою, її виконавчим комітетом, виконавчими органами ради   та міським головою наданих їм повноважень: органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування та цим Статутом до повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих таким органам і особам радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом;

1.4. правом мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції територіальної громади міста Ніжина.

 

Стаття 19. Відстоювання інтересів територіальної громади міста Ніжина

1.Органи місцевого самоврядування міста Ніжина та їх посадові особи здійснюють постійний моніторинг законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, проектів регуляторних актів, оприлюднених центральними органами виконавчої влади на предмет їх відповідності інтересам територіальної громади міста Ніжина. У випадку, якщо законопроекти, проекти інших актів з питань регламентації діяльності органів місцевого самоврядування не відповідають інтересам міста Ніжина і його мешканців, органи місцевого самоврядування за партнерської участі представників громадськості можуть реалізувати інформаційні, комунікаційні, інші кампанії, спрямовані на запобігання прийняттю таких актів.

2. З метою захисту інтересів міста Ніжина і членів його територіальної громади, органи місцевого самоврядування та об’єднання громадян міста можуть у встановленому законом порядку брати участь у розробленні законопроектів, розробляти проекти нормативно-правових актів, програм, ініціювати їх розгляд у парламенті, в інших органах державної влади через народних депутатів України, комітети Верховної Ради України, допоміжні, консультативні органи Президента України, Кабінету Міністрів України, інші органи державної влади.

3.Члени територіальної громади міста Ніжина безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста, депутатів обласної ради відстоюють інтереси громади в обласній раді під час прийняття регіональних програм розвитку, затвердженні обласного бюджету.

4. Відстоювання інтересів територіальної громади міста в обласній раді здійснюється шляхом розробки нормативно-правових актів, доручень депутатам обласної ради, зустрічей з представниками комісій і фракцій обласної ради.

5. Міська рада та її виконавчий комітет можуть надавати правову, матеріальну, іншу допомогу членам територіальної громади міста Ніжина, які її потребують, поза межами територіальної громади.

6. Міська рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи міської ради та їх посадові особи беруть активну участь у роботі муніципальних об’єднань України, мета яких – відстоювання інтересів міст та членів міських громад, в тому числі, в інших областях України та за кордоном.

7. Міська рада, її виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради та їх посадові особи сприяють створенню у Верховній Раді України, Чернігівській обласній раді депутатських об’єднань, які забезпечують відстоювання інтересів міста Ніжина і членів територіальної громади.

8. Відстоювання інтересів територіальної громади міста Ніжина в органах державної влади та місцевого самоврядування є складовою службової компетенції міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу їх посадових обов’язків та функціональних повноважень.

9. Органи місцевого самоврядування сприяють роботі інститутів, центрів, інших дослідницьких установ, в тому числі, громадських, які спеціалізуються на просуванні та відстоюванні інтересів міста Ніжина та членів територіальної громади міста.

10. Ніжинська міська рада може приймати (затверджувати) місцеві програми з відповідним фінансуванням з місцевого бюджету, спрямовані на відстоювання і просування інтересів міста Ніжина і жителів міста.

 

Стаття 20. Система міського самоврядування у місті Ніжині

1. Система місцевого самоврядування у місті Ніжині (далі – система міського самоврядування) відповідно до Конституції України і Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначається цим Статутом і включає:

1.1. міську громаду як основний суб'єкт міського самоврядування, що безпосередньо вирішує питання, віднесені до відання міського самоврядування, з використанням форм прямої демократії або через обрані нею органи міського самоврядування;

1.2. міську раду – представницький орган міського самоврядування;

1.3. міського голову;

1.4. міськвиконком та інші виконавчі органи міської ради;

1.5. вуличні, квартальні, будинкові та інші мікрогромади, які виступають в якості носіїв спільних інтересів відповідних територій міста і за власною ініціативою та згодою міської ради утворюють органи самоорганізації населення;

1.6. органи самоорганізації населення.

2. Розподіл повноважень між вказаними суб'єктами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», цього Статуту.

3. Міська громада є єдиним джерелом публічної влади міста та реалізовує своє право на здійснення міського самоврядування безпосередньо та через органи міського самоврядування.

4. Формами безпосередньої реалізації міською громадою своїх прав на здійснення міського самоврядування є: міський референдум, місцеві вибори, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори (конференції), створення та діяльність органів самоорганізації населення та інші форми.

5. Порядок формування, компетенція та організація діяльності суб’єктів системи міського самоврядування визначаються Конституцією, законодавством України та цим Статутом.

6. Міська рада та її виконавчі органи, міський голова, органи самоорганізації населення під свою відповідальність здійснюють функції і повноваження міського самоврядування у місті від імені та в інтересах міської громади.

7. Органи та посадові особи міського самоврядування у місті відповідно до законодавства України та цього Статуту можуть укладати угоди з юридичними та фізичними особами для здійснення певних дій у межах їх компетенції.

 

Стаття 21. Відкритість і прозорість у діяльності органів міського самоврядування

1. Органи міського самоврядування здійснюють свою діяльність, керуючись принципами відкритості і прозорості, забезпечення належної та ефективної взаємодії міського самоврядування з міською громадою, що є необхідною умовою демократичного управління містом.

2. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом. Зокрема, передбачається здійснення громадського контролю і участь громадськості у формуванні та реалізації міської політики.

3. Питання доступу громадськості до публічної інформації, розпорядником якої є міська рада та її виконавчі органи, а також інші органи публічної влади, що діють на території міста, регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Статутом.

4. Інформаційна відкритість як один з найважливіших принципів діяльності органів міського самоврядування у місті ґрунтується на конституційному праві міської громади отримувати інформацію про діяльність органів та посадових осіб і забезпечується шляхом:

4.1. оприлюднення відповідними службами міської ради на офіційній веб-сторінці міської ради у мережі Інтернет інформації про дати засідань міської ради, про порядок денний цих засідань, а також про проекти рішень та прийняті рішення;

4.2. висвітлення діяльності органів та посадових осіб міської ради у засобах масової інформації, в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів депутатами та посадовими особами міської ради;

4.3. оголошенням інформації під час публічних виступів посадових осіб та депутатів міської ради;

4.4. функціонування «гарячих» телефонних ліній;

4.5. публічного звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради;

4.6. запрошення та надання акредитації у встановленому порядку представникам засобів масової інформації, а також запрошення почесних гостей і членів міської громади на пленарні засідання міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради, прес-конференції, брифінги, інші публічні заходи органів та посадових осіб міської ради;

4.7. безпосереднього доведення до зацікавлених осіб інформації (усно, письмово чи в інший спосіб) шляхом надання відповідей на звернення громадян та інформаційні запити журналістів і засобів масової інформації;

4.8. розміщення у приміщеннях виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств інформаційних стендів, які містять коротку інформацію про їх діяльність та послуги, що надаються мешканцям, перелік документів для звернення по тих чи інших питаннях, конкретні та вичерпні рекомендації, необхідні для вирішення питань;

4.9. надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами міської ради;

4.10. опублікування інформації в пресі, повідомлення інформації по радіо та телебаченню, видання інформаційних бюлетенів;

4.11. створення спеціальних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, та забезпечення доступу до них;

4.12. надання на оплатній та безоплатній основі громадянам та юридичним особам довідок з відповідною інформацією тощо.

5. Відносини, що виникають при реалізації принципу інформаційної відкритості міського самоврядування у місті, регулюються Конституцією, законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законодавчими актами, цим Статутом.

6. Прозорість – це функціональна характеристика діяльності органів міського самоврядування, яка визначається мірою доступності інформації для її сприйняття мешканцями міста, зрозумілістю її змісту і сенсу широкою громадськістю, обізнаністю людей стосовно різних сторін діяльності органів та посадових осіб.

7. Принцип прозорості забезпечується належною змістовністю інформації, що оприлюднюється, її максимальною адресністю і придатністю для сприйняття певними соціальними групами, лаконізмом та розумною достатністю за обсягом.

8. Проекти актів міської ради та її органів, порядок денний їх засідань, а також ухвалені акти, публікуються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.

9. При розміщенні у ЗМІ та на офіційному веб-сайті міської ради проектів актів вказується перелік місць, де зберігаються його зареєстровані екземпляри з вказівкою часу, коли з ними можуть ознайомитися члени міської громади.

10. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування або їх окремі положення, які містять державну таємницю або іншу захищену законом інформацію, оприлюднюються відповідно до чинного законодавства.

12. Екземпляри бюджету, плани витрат бюджетних коштів, фінансові звіти, акти аудиту, програми економічного і соціального розвитку міста, рішення міської ради та її органів як на стадії підготовки, так і після їхнього прийняття, розпорядження міського голови є документами публічного характеру і повинні бути відкритими для доступу широкої громадськості у відповідних міських установах.

13. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб міського самоврядування, що визначають права та обов’язки членів міської громади, не оприлюднені і не доведені до відома населення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, вважаються нечинними.

14. Якщо акти органів та посадових осіб міського самоврядування стосуються прав та обов’язків однієї особи або визначеного кола осіб, цим особам за їх запитом безоплатно надаються засвідчені копії зазначених актів у кількості не більше двох примірників. В іншому разі за надання копій актів міського самоврядування може справлятися плата у розмірі, що не перевищує витрат на виготовлення таких копій.

15. Офіційна публікація актів міської ради та її органів повинна включати назву акту, номер, дату, повний текст, включаючи додатки (якщо вони є). У виняткових випадках при великому обсязі акту він може офіційно публікуватися в засобах масової інформації по частинах і з розривом у часі.

16. Всі нормативно-правові акти міста існують в електронному вигляді для можливості використання їх в комп'ютерній мережі. Бази даних електронних копій нормативно-правових актів міста мають безкоштовний та безперешкодний доступ через мережу Інтернет.

17. Службові адреси та службові телефони посадовців міського самоврядування публікуються та оновлюються на веб-сайті міської ради, в засобах масової інформації або іншим аналогічним чином не рідше одного разу на рік.

18. Не рідше одного разу на місяць міський голова або за його дорученням заступники міського голови та члени міськвиконкому проводять прес-конференції для редакцій місцевих і центральних засобів масової інформації щодо проблем і досягнень у місті.

19. Засідання міської ради та її виконавчого комітету є відкритими. Проведення закритого засідання допускається лише для розгляду відповідно до закону окремо визначених питань в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державну чи іншу таємницю, що охороняється законом.

20. В такому випадку лише ці питання включаються до порядку денного закритого пленарного засідання, виступають предметом обговорення та підставою прийняття рішення. Рішення, прийняті міською радою, її виконавчим комітетом на закритому засіданні з питань, що не становлять державної або іншої охоронюваної законом таємниці, вважаються нечинними.

21. На відкритіпленарні засідання міської ради, засідання міськвиконкому забезпечується вільний доступ представників засобів масової інформації.

22. З метою публічного інформування про свою діяльність, забезпечення впливу громадськості на формування і реалізацію політики міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, а також для сприяння громадському контролю міський голова, виконавчі органи, депутатські комісії та депутати міської ради зобов’язані регулярно звітувати перед міською громадою та перед міською радою.

23. Завдання, порядок, періодичність та особливі умови звітування визначаються у «Положенні про звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

24. Особи, присутні на засіданнях міської ради або міськвиконкому, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок ведення засідання. Порядок відвідування засідань міської ради та її органів членами міської громади регулюється Регламентом міської ради.

25. Якщо приміщення, в якому проводиться засідання, не може вмістити усіх бажаючих бути присутніми на ньому, може організовуватись пряма трансляція засідання по радіо, телебаченню або озвучення засідання на зовні.

26. Міською радою, міськвиконкомом у кожному окремому випадку може бути прийнято рішення щодо прямої трансляції засідань для широкого загалу.

27. Міська рада може спеціально відвести і обладнати місце, доступне мешканцям міста, де здійснюється пряма трансляція відкритих засідань міської ради і міськвиконкому.

 

Стаття 22. Система управління містом

1. З метою приведення системи управління містом у відповідність із властивостями цього складного, багатофункціонального соціального об’єкту з урахуванням постійної зміни чинного законодавства України, складу населення, історичних, політичних, соціально-економічних та географічних умов міський голова організовує розробку та удосконалення системи управління містом, яку виносить на затвердження міської ради.

2. Система управління містом містить аналіз сучасної ситуації, цільове призначення, пріоритети, організаційну структуру органів міського самоврядування у місті, їхню компетенцію та відповідальність, положення про органи та структурні підрозділи, штатний розклад, посадові оклади, обґрунтування запропонованої структури управління та її фінансування.

 

Стаття 23. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування

1. Систему актів органів та посадових осіб міського самоврядування в місті складають:

1.1. Статут міської громади;

1.2. рішення міської ради;

1.3. рішення міськвиконкому;

1.4. розпорядження міського голови;

1.5. акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

2. Міська рада, міськвиконком та інші органи міської ради в межах своїх повноважень приймають акти нормативного та іншого характеру.

3. Вимоги щодо змісту і форми актів органів та посадових осіб міської ради встановлюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типовою інструкцією з діловодства, затвердженою постановою КМУ від 2/-00-1/00 № 0131, Державним стандартом ДСТУ 3052-1//2 та іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Ніжинської міської ради.

4. Акти органів та посадових осіб міської ради нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

5. Акти органів та посадових осіб міської ради доводяться до відома виконавців та усіх зацікавлених осіб.

6. Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі:

6.1. рішення міської ради, прийняте у межах її компетенції для регулювання повторюваних дій, що спричиняє певні юридичні наслідки;

6.2. рішення міської ради, що стосується органу чи посадової особи міської ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

6.3. звернення – рішення міської ради, адресоване до непідпорядкованих міській раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

6.4. заяви – рішення міської ради, що містять у собі виявлення позиції з певних питань;

7. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. У цьому разі рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, це рішення набирає чинності.

8. Міськвиконком у межах своїх повноважень приймає рішення нормативного та іншого характеру.

9. Рішення міськвиконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються міським головою.

10. Рішення міськвиконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів міської ради, можуть бути:

10.1. скасовані міською радою у разі їх невідповідності Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради;

10.2. тимчасово зупинені розпорядженням міського голови з винесенням цього питання на найближче пленарне засідання міської ради.

11. Рішення міської ради та її виконавчого комітету підписуються міським головою.        

12. Порядок ухвалення, підписання, оскарження рішень міської ради та її виконавчого комітету визначається Регламентом Ніжинської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Ніжинської міської ради, які затверджуються відповідними рішеннями міської ради та виконавчого комітету відповідно.

13. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження нормативного та іншого характеру.

14. Керівники самостійних управлінь, відділів міської ради у межах наданих їм повноважень та відповідно до положень про такі управління, відділи видають накази.

15. Рішення консультативно-дорадчих органів, робочих груп, комісій, ухвалені з питань, віднесених до їх компетенції, носять рекомендаційний характер і підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади міста Ніжина.

16. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють ті органи і посадові особи, що їх прийняли.

17. Контроль за правильністю офіційного тлумачення (трактування) актів міської ради, її виконавчого комітету, посадових (службових) осіб виконавчих органів міської ради на місцевому рівні, Регламентом міської ради може бути покладений на відповідну постійну комісію міської ради з питань забезпечення законності.

18. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування, які прийняті згідно з чинним законодавством, є обов'язковими для виконання усіма посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, розташованими на території міста, а також громадськими утвореннями і громадянами.

19. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування у разі їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку та скасовуються згідно із чинним законодавством.

20. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб міського самоврядування, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

21. На вимогу міської ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на її засідання для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити та звернення депутатів.

22. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед міською радою за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також в результаті невиконання рішень міської ради та її посадових осіб, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

 

Стаття 24. Обов'язковість рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі

1. Рішення, прийняті міською громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України щодо вирішення питань місцевого значення на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання усіма органами і посадовими особами міського самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й організаціями, що розташовані та території міста, незалежно від форм їх власності.

2. Виконання рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі, забезпечується міською радою.

3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності у порядку та межах, визначених законом.

 

Стаття 25. Тлумачення актів органів міського самоврядування

1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб міського самоврядування здійснюють ті органи і посадові особи, що їх прийняли.

2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі, здійснюється міською радою за поданням міського голови, зверненням депутатів міської ради, загальних зборів членів громади або за внесеною місцевою ініціативою.

 

Стаття 26. Підзвітність та підконтрольність органів та посадових осіб міського самоврядування міській громаді

1. Органи та посадові особи міського самоврядування є підзвітними та підконтрольними міській громаді та в обов'язковому порядку, який визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Статутом, надають її членам необхідну інформацію про результати своєї роботи.

2. Органи та посадові особи міського самоврядування періодично, але не менш як раз на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших суспільно значущих питань, звітують перед міською громадою про свою діяльність.

3. Міська громада має право на отримання достовірної інформації про діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, яка може включати такі відомості:

3.1. структура та чисельний склад органів міського самоврядування:

3.2. компетенція органів та посадових осіб міського самоврядування:

3.3. посадові оклади та інші виплати особам, робота яких оплачується з міського бюджету:

3.4. порядок призначення та звільнення посадових осіб міського самоврядування:

3.5. зміст актів та інших документів, які прийняті та готуються до прийняття у системі міського самоврядування, що зачіпають інтереси членів міської громади:

3.6. стан виконання бюджету та міських програм:

3.7. поточна діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування:

3.8. позиція органів та посадових осіб міського самоврядування з найважливіших питань життя міста:

3.9. інша інформація в порядку, що не суперечить чинному законодавству.

4. Посадові особи міського самоврядування повинні не рідше ніж раз на місяць проводити прийом жителів міста з особистих питань. Передача цієї функції іншим особам не допускається.

5. Порядок та періодичність надання вказаної інформації, засоби її доведення до членів міської громади визначаються законами України, цим Статутом та «Положенням про порядок інформування жителів міста про роботу органів міського самоврядування», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

 

Стаття 27. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування міста Ніжина

1. Посадові (службові) особи місцевого самоврядування несуть:

1.1. персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань на дорученій ділянці роботи, збереження майна і засобів, переданих їм у користування міським головою (особою, яка здійснює його повноваження), міською радою та її виконавчим комітетом;

1.2. персональну відповідальність за своєчасне, якісне та у повному обсязі виконання обов’язків та реалізацію повноважень, передбачених посадовими інструкціями та умовами трудового договору, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

1.3. кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень;

1.4. дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність за вчинені у процесі їх службової (виробничої) діяльності проступки та правопорушення відповідно до закону.

2. Міський голова у межах компетенції на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством України, може прийняти рішення про притягнення посадових (службових) осіб місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності.

3. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб міського самоврядування визначаються Конституцією, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

4. Міська громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб міського самоврядування, якщо вони порушують Конституцію, закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

5. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування міською громадою визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Статутом.

 

Стаття 28. Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед державою

1. Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції та законів України.

2. Органи та посадові особи міського самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними та підзвітними відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 29. Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед юридичними і фізичними особами

1. Шкода, заподіяна юридичним та фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб міського самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб міського самоврядування, вирішуються у судовому порядку.

 

Стаття 30. Контроль і контрольні процедури в органах місцевого самоврядування міста Ніжина

1. У виконавчих органах міської ради та їх структурних підрозділах створюється система неперервного контролю за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування (муніципальних службовців).

2. Контроль за діяльністю муніципальних службовців передбачає аналіз діяльності службовця в частині виконання ним своїх посадових обов’язків, виконання вимог чинного антикорупційного законодавства України, дотримання етики поведінки посадової (службової) особи місцевого самоврядування.

3. Організація контролю за діяльністю посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Ніжина здійснюється у порядку, визначеному міським головою. У ході контрольної діяльності міський голова міста Ніжина може приймати рішення про проведення службового розслідування за фактом, виявленим у ході перевірки, у порядку, що встановлений законом.

4. Щороку на підставі відповідного розпорядження міського голови (особи, яка здійснює його повноваження) здійснюється чергова (планова) оцінка діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (муніципальних службовців).

5. В органах місцевого самоврядування міста Ніжина у порядку, встановленому законодавством України, здійснюється чергова атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

6. В ході проведення атестації враховуються результати щорічних оцінок діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (муніципальних службовців), рівень виконання посадовою особою своїх повноважень та функцій.

7. Головою атестаційної комісії, як правило, є секретар міської ради.

 

Стаття 31. Дострокове припинення повноважень міської ради

1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1.1. якщо міська рада прийняла рішення з порушенням Конституції або законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

1.2. якщо сесії міської ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або якщо рада не вирішує питання, віднесені до її відання;

2. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням міського референдуму. Порядок проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.

3. За наявності підстав, передбачених пунктом першим цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною Радою міським головою та головою обласної державної адміністрації.

4. За наявності підстав визначених у п. 1. даної статті міський голова має право внести подання до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів міської ради.

5. Порядок проведення позачергових виборів міської ради визначається законом про місцеві вибори.

6. Міська рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму, а також рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу ради.

 

Стаття 32 Дострокове припинення повноважень міського голови

1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

1.1 його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

1.2. припинення його громадянства;

1.3. набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;

1.4. порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

1.5. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

1.5. його смерті.

2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію, закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених пунктом другим цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням міського референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території міста і мають право голосу на місцевих виборах.

5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою і головою обласної державної адміністрації.

6. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про місцеві вибори.

7. Повноваження міського голови припиняються з дня прийняття рішення про це місцевим референдумом або міською радою, а в разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови – в день обрання головою іншої особи.

 

Стаття 33 Служба в органах міського самоврядування

1. Службою в органах міського самоврядування у місті (далі – муніципальною службою) є професійна, на постійній основі діяльність громадян України, що займають посади в органах міського самоврядування, яка спрямована на реалізацію міською громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, визначених законом.

2. Посада міського самоврядування – це визначена штатним розписом первинна складова органу міського самоврядування та його апарату, на яку покладені нормативними актами певні службові повноваження та обов'язки з виконання функцій органів міського самоврядування і відповідальність за виконання служби.

3. Посадова особа міського самоврядування (далі – муніципальний службовець) – це особа, яка працює в органах міського самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення владних, організаційно-розпорядчих, консультативно-експертних, управлінських, адміністративно-господарських функцій по відношенню до комунальної власності, міських земель, працівників апарату та виконавчих органів ради, комунальних підприємств і установ та одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

4. До складу муніципальних службовців міста входять:

4.1. посадові особи – секретар міської ради, перший заступник і заступники міського голови; керуючий справами міськвиконкому; керівники виконавчих органів та апарату міської ради, їх заступники; керівники структурних підрозділів у складі виконавчих органів ради та їх заступники; керівники інших підрозділів міської ради:

4.2. фахівці структурних підрозділів виконавчих органів і апарату міської ради: консультанти, помічники керівників, радники, фахівці усіх категорій, інспектори, інструктори, інженери;

5. Особи, які належать до технічного (обслуговуючого) персоналу органів міського самоврядування і які не посідають посади у цих органах, працюють по найму і виконують обов'язки з технічного, спеціалізованого, технологічного, документального та іншого допоміжного обслуговування діяльності органів міського самоврядування, не є муніципальними службовцями.

6. Посадовцями структурних підрозділів виконавчих органів та апарату ради видаються накази та інші правові акти міського самоврядування відповідно до положень про ці підрозділи.

7. На службовців міського самоврядування розповсюджується дія законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

8. Муніципальні службовці відповідно до конституційного спеціально-правового принципу (Ст. 19. Конституції України) зобов'язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень і способом, які передбачені Конституцією та законами України.

9. Порядок здійснення повноважень муніципальним службовцем визначається «Положенням про службовця міського самоврядування в місті та гарантії проходження служби в органах міського самоврядування», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

Стаття 34. Обов’язки муніципальних службовців

1. Основними обов'язками муніципальних службовців є:

1.1. дотримання прав та свобод людини і громадянина, сприяння їхній реалізації;

1.2. дотримання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

1.3. забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органу міського самоврядування;

1.4. дотримання Статуту міської громади;

1.5. збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

1.5. постійне удосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

1.6. сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;

1.7. шанобливе ставлення до мешканців та їх звернень до органів міського самоврядування, забезпечення належної культури, спілкування і поведінки, авторитету органів та посадових осіб міського самоврядування;

1.8. недопущення дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоди інтересам міської громади та держави.

2. Кожен громадянин, який вступає на муніципальну службу, складає Присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити громаді міста Ніжина та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси членів міської громади, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

3. У своїй практичній діяльності муніципальні службовці повинні керуватися не лише своїми прямими функціональними обов’язками, але й етичними та моральними нормами, дотримання яких передбачено чинним законодавством України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами міської ради.

 

Стаття 35. Доступ громадян до служби в органах міського самоврядування

1. Право на муніципальну службу мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в місті.

2. Доступ до муніципальної служби базується виключно на принципах рівності можливостей, професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі. При прийнятті на муніципальну службу міста враховуються, у першу чергу, ділові якості та професійна підготовка кандидатів.

3. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

 

Стаття 36. Конкурсна система відбору та атестації кадрів на посади міського самоврядування у місті

1. Для забезпечення рівного доступу громадян до служби в органах міського самоврядування прийом на посади цієї служби здійснюється на конкурсній основі, окрім випадків, встановлених законом.

2. Конкурсна комісія для відбору кадрів затверджується міською радою у складі семи чоловік, двоє з яких призначаються з числа депутатів міської ради, двоє – з числа фахівців виконавчих органів ради, двоє – від Громадської Ради, один – з числа фахівців органів виконавчої влади, які діють на території міста.

3. У складі конкурсної комісії не повинно бути двох членів однієї політичної партії і жоден з них під час роботи в комісії не повинен посідати політичної посади.

4. Порядок і розмір оплати праці членам конкурсної комісії встановлюються міською радою.

5. Для визначення рівня професійної підготовки, ділових якостей та відповідності посадовців й інших муніципальних службовців посадам, які вони посідають, проводиться їх атестація.

6. Не підлягають атестації міський голова, секретар міської ради, а також особи, що посідають посаду менше одного року, молоді фахівці, вагітні жінки і жінки, що перебувають на роботі менше року після виходу з відпустки по вагітності і пологам або по догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу за контрактом на певний термін.

7. Порядок та умови атестації муніципальних службовців, формування атестаційної комісії, інші питання атестації регулюються чинним законодавством і «Положенням про службовця міського самоврядування та гарантії проходження служби в органах міського самоврядування у місті Ніжині», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

8. Відомості про вакансії муніципальних службовців публікуються в міських газетах та розповсюджуються через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за один місяць до проведення конкурсу.

9. Відповідальність за організацію конкурсної системи відбору кадрів муніципальних службовців несе міський голова.

 

 

Стаття 37. Кадровий резерв муніципальної служби міста Ніжина

1. З метою підвищення компетентності посадових осіб, спеціалістів (фахівців) місцевого самоврядування (муніципальних службовців), оптимального використання їх потенціалу у місті Ніжині створюється Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (муніципальної служби).

2. Кадровий резерв муніципальної служби міста Ніжина – це база даних посадових осіб місцевого самоврядування, які претендують на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування міста Ніжина.

3. Кадровий резерв муніципальної служби міста Ніжина складається         з Кадрового резерву органу місцевого самоврядування та з Резерву муніципальної служби міста.

4. Кадровий резерв органу місцевого самоврядування формується з осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в органі місцевого самоврядування.

5. Кадровий резерв органу місцевого самоврядування створюється на кожну посаду в органі місцевого самоврядування міста Ніжина у кількості, яка визначається відповідним Положенням.

6. Усі особи, звільнені з посад в органах місцевого самоврядування міста Ніжина з мотивів, що не пов’язані з порушенням трудової та службової дисципліни, вчиненням корупційних діянь, за їх бажанням автоматично зараховуються до Резерву муніципальної служби міста.

7.Порядок формування кадрового резерву муніципальної служби міста Ніжина та порядок заміщення посад на службі в органах місцевого самоврядування особами, які перебувають у кадровому резерві, визначається Положенням про кадровий резерв муніципальної служби міста Ніжина, що затверджується міським головою (як керівником служби).

 

Стаття 38. Планування кар’єри муніципального службовця

1. В органах місцевого самоврядування міста Ніжина здійснюється планування кар’єри осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування міста Ніжина.

2. Планування кар’єри муніципальних службовців міста Ніжина може включати направлення на навчання у вищі навчальні заклади за магістерськими програмами відповідно до компетенції, підвищення кваліфікації муніципального службовця, стажування службовця в органах місцевого самоврядування влади та комунальних підприємствах, ротацію службовця в межах одного управлінського рівня тощо.

3. Підвищення кваліфікації муніципальних службовців у місті Ніжині здійснюється у рамках відповідних цільових програм, затверджених відповідними рішеннями міської ради, а також у інших формах, передбачених законодавством України.

4. План кар’єри муніципального службовця затверджується розпорядженням міського голови за поданням керівника структурного підрозділу апарату виконавчого комітету міської ради – начальника кадрової служби (служби персоналу), що діє на підставі Положення, затвердженого відповідним рішенням міської ради.

 

Стаття 39. Діяльність міської ради в умовах надзвичайного стану

1. В умовах надзвичайного стану, що виник внаслідок катастрофи, природних катаклізмів, терористичного акту, військового нападу, інших надзвичайних обставин, з метою забезпечення безперервності в діях виконавчої влади міська рада встановлює особливий режим служби міського самоврядування і вводить на території міста відповідно до законодавства надзвичайне положення.

2. У разі виникнення ситуації, що може привести до введення надзвичайного положення, депутати міської ради негайно без оголошення збираються на позачергову сесію.

 

Стаття 40. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у місті

1. Органи міського самоврядування в межах власних повноважень розробляють та реалізують заходи з охорони громадського порядку та громадської безпеки по таких основних напрямках:

1.1. запобігання вчиненню злочинів та правопорушень шляхом здійснення правоохоронцями регулярних профілактичних заходів на території міста;

1.2. запобігання підлітковій злочинності шляхом покращення організації роботи відповідних служб міста з неповнолітніми особами;

1.3. врегулювання порядку проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні;

1.4. налагодження системи постійно діючого взаємозв'язку та обміну інформацією з відповідних питань між виконавчими органами міської ради, членами міської громади та правоохоронними органами;

1.5. організація патрулювання міста у вечірній та нічний часи та забезпечення відповідного освітлення міста в цей період;

1.6. організація належного рівня безпеки дорожнього руху;

1.7. сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи;

1.8. інші заходи щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у місті згідно із чинним законодавством України.

2. Міська рада заслуховує повідомлення керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, має право порушувати перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною та вирішують інші питання, віднесені до їх компетенції.

3. Виконавчі органи міської ради можуть утворювати адміністративні комісії та комісії з питань боротьби зі злочинністю, спрямовувати їх діяльність, розглядати справи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання.

4. Міська рада відповідно до чинного законодавства з метою підвищення рівня роботи поліції, захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, їх власності, охорони громадського порядку в місті, запобігання правопорушенням, посилення боротьби зі злочинністю, своєчасного виявлення фактів недодержання законодавства та необхідності більш тісного співробітництва поліції з населенням за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України та за поданням міськвиконкому може створити муніципальну міліцію, яка утримується за рахунок коштів бюджету міста.

5. Органи міського самоврядування відповідно до чинного законодавства надають всіляку допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

6. Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння поліції, народні дружини, молодіжні оперативні загони відповідно до чинного законодавства.

7. Органи міського самоврядування, зокрема виконавчі органи міської ради, відповідно до законодавства надають підтримку організаціям захисту прав споживачів та громадського контролю за діяльністю підприємств торгівлі, побутових послуг, громадського харчування.

 

Стаття 41. Зайнятість, умови життя, соціальний захист жителів міста

1. Органи міського самоврядування вживають на території міста усіх необхідних заходів для забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих місць.

2. Міська рада та її виконавчі органи організують контроль за розвитком галузей господарства з тим, щоб у ситуації скорочення виробництва та вивільнення працівників сприяти їхньому працевлаштуванню.

3. Міська рада додатково до загальнодержавного може створювати власні фонди сприяння зайнятості населення та запобігання безробіттю і скороченню робочих місць з метою отримання професій, зміни та підвищення кваліфікації працівників.

 

Стаття 42. Моральний кодекс службовця міського самоврядування

1. Міська рада у доповнення та розвиток положень цього Статуту затверджує «Моральний кодекс муніципального службовця» (далі – Моральний кодекс), забезпечує його виконання і встановлює заходи, що забезпечують додержання його норм. Моральний кодекс зобов'язує муніципальних службовців бути більш відповідальними як перед міською громадою у цілому, так і перед кожним її членом.

2. Моральний кодекс містить положення, які забезпечують позитивну мотивацію та прояви зацікавленості муніципальних службовців у вирішенні будь-яких питань місцевого значення на користь міської громади, а також певні санкції по відношенню до тих, хто порушує ці принципи.

3. Санкції, які можуть бути вжиті по відношенню до порушників норм Морального кодексу, розповсюджуються на усіх обраних посадовців та муніципальних службовців, які отримують заробітну платню з місцевого бюджету.

4. У Моральному кодексі містяться також вказівки на обставини, за яких муніципальні службовці через конфлікт інтересів не мають права брати участь в ухваленні певних рішень або здійснювати такі дії, в яких їх службові повноваження можуть використовуватись в приватних інтересах самих службовців.

 

Стаття 43. Етика поведінки службовців міського самоврядування

1. Будучи уособленням влади, реалізуючи у межах своєї компетенції владну політику на муніципальному рівні, посадова особа міського самоврядування повинна слугувати своєрідним еталоном поведінки для мешканців міста.

2. Ознакою високого професіоналізму муніципального службовця поряд з компетентністю є його чесність та порядність, дотримання культури спілкування, загальноприйнятних моральних норм і принципів.

3. Муніципальний службовець повинен підтримувати авторитет інституту міського самоврядування, уникати вчинків, які можуть спричинити шкоду міській громаді, державі, органам міського самоврядування, негативно вплинути на їх репутацію.

4. Під час виконання своїх функціональних обов'язків муніципальний службовець повинен притримуватися загальнолюдських моральних правил і етичних норм, зокрема:

4.1. правдивості і чесності у вчинках і рішеннях, неупередженості і об’єктивності у судженнях і висновках;

4.2. непримиренності до несправедливості та порушень морально-етичних і правових норм.

5. Муніципальному службовцю слід уникати взаємовідносин із особами, які намагаються вплинути на об’єктивність його висновків і суджень, або негайно припиняти їх, вказуючи на недопустимість здійснюваного тиску у будь-якій формі.

6. Муніципальному службовцю категорично забороняється приймати на місці роботи чи у робочий час будь-які подарунки (навіть якщо вони не пов'язані з виконанням його службових обов'язків). Подарунки та пожертви, що надходять від офіційних делегацій і представників, є власністю міської громади.

7. Муніципальний службовець не має права розкривати або використовувати у своїх власних інтересах, в інтересах будь-якої іншої особи чи на шкоду зацікавленій по справі стороні конфіденційну інформацію, отриману завдяки своєму службовому положенню.

 

Стаття 44. Етика поведінки депутатів міської ради та Кодекс етики поведінки депутатів міської ради

1. Депутат міської ради як представник інтересів міської громади та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1.1. керуватися інтересами міської громади, представником якої він виступає, та загальнодержавними інтересами;

1.2. не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

1.3. керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

1.4. не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях міської ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

1.5. не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

1.6. не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2. Депутати міської ради зобов’язані дотримуватись зазначених норм етики та Кодексу етики поведінки депутатів міської ради, що затверджується рішенням міської ради (далі – Кодекс етики).

3. Питання дотримання депутатом депутатської етики є предметом розгляду постійної комісії міської ради, яка займається питаннями депутатської діяльності та законності.

 

Стаття 45. Конфлікт інтересів у міській раді та виконавчих органах міської ради. Профілактика конфлікту інтересів та врегулювання в разі його виникнення

1. Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Чинним антикорупційним законодавством України конфлікт інтересів трактується також як суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

2. У разі виникнення конфлікту інтересів протягом строку здійснення повноважень міський голова, секретар міської ради зобов'язаний негайно доповісти про це міській раді та вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.

3.Якщо на розгляд сесії міської ради, виконавчого комітету міської ради, інших виконавчих органів міської ради внесене питання, що породжує у міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані негайно письмово повідомити про цей конфлікт інтересів у порядку та у спосіб, що визначені нормами чинного антикорупційного законодавства України. Відповідне повідомлення зачитується головуючим на засіданні перед голосуванням за таке рішення. Письмова заява (повідомлення) особи про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

4.Повідомлення про конфлікт інтересів не несе будь-яких правових наслідків для особи, яка про нього повідомила, під час прийняття відповідного рішення сесією міської ради або виконавчим комітетом міської ради.

5.Норми щодо запобігання та припинення конфлікту інтересів регулюються Законами України, іншими нормативно-правовими та нормативними актами, Кодексом етики поведінки депутатів міської ради, Етичним кодексом посадових осіб виконавчих органів міської ради, «Порядком врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів Ніжинської міської ради та виконавчих органів міської ради як колегіальних органів», що затверджений рішенням 56 сесії Ніжинської міської ради шостого скликання від 15-17 квітня 2014 року № 2-56/2014.

6. Неповідомлення депутатом міської ради, посадовою (службовою) особою місцевого самоврядування, про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, виконавчого комітету є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради, виконавчого комітету відповідно до пунктів 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

7.Запобігання та припинення конфлікту інтересів у разі його виникнення здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших норм чинного антикорупційного законодавства України.


 

РОЗДІЛ 5. Форми безпосереднього самоврядування територіальної громади міста Ніжина

Стаття 46. Форми безпосередньої участі членів міської громади у міському самоврядуванні

1. Право членів міської громади брати безпосередню участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано у наступних формах:

1.1. Місцеві вибори.

1.2. Місцеві референдуми.

1.3. Загальні збори громадян.

1.4. Органи самоорганізації населення.

1.5. Місцеві ініціативи.

1.6. Консультації з громадськістю.

1.7. Громадська експертиза проектів актів та чинних актів міського самоврядування.

1.8. Участь у роботі органів міського самоврядування і роботі на виборних посадах міського самоврядування.

1.9. Взаємодія з органами міського самоврядування та їх посадовими особами через участь у діяльності міських партійних і громадських організацій.

1.10. Громадські слухання.

1.11. Індивідуальні та колективні звернення громадян (петиції).

1.12. Мітинги, походи і демонстрації.

1.13. Загальноміські та територіальні толоки.

1.14. Участь у роботі громадських рад, громадських колегій та інших консультативно-дорадчих органів при органах та посадових особах міського самоврядування.

1.15. Висування міською громадою своїх представників до складу наглядових органів при комунальних підприємствах, установах, організаціях.

1.16. обрання міською громадою представників її інтересів в органах, організаціях та установах, розташованих поза межами міста.

1.17. Інші форми, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та актами міської ради.

2. Обмеження прав міської громади та її членів на місцеве самоврядування відповідно до Конституції і законів України може бути здійснено лише в умовах військового або надзвичайного стану у передбаченому законом порядку.

 

Стаття 47. Місцеві вибори

1. Члени територіальної громади міста Ніжина з правом голосу на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у виборах представників органів місцевого самоврядування міста Ніжина – міського голови і депутатів міської ради відповідного скликання у порядку та спосіб, що визначаються виключно Конституцією та законами України. Одночасно вони мають право балотуватись і бути обраними на відповідні виборчі посади в органах міського самоврядування.

2. Будь-які зміни та обмеження до порядку реалізації виборчого права членами територіальної громади міста Ніжина на місцевих виборах установлюється Конституцією та законами України.

 

Стаття 48.Участь членів міської громади у міському самоврядуванні через діяльність міських територіальних організацій та відділень політичних партій, громадських та релігійних організацій

1. Члени міської громади можуть брати участь у здійсненні міського самоврядування через діяльність міських територіальних організацій та відділень політичних партій, громадських та релігійних організацій та їх об`єднань.

2. Місцеві осередки політичних партій, некомерційні організації, профспілки відповідно до законодавства:

2.1. беруть участь у місцевих виборах у якості суб’єктів виборчого процесу (тільки місцеві організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати або кандидатів на посаду міського голови);

2.2. через діяльність своїх представників у складі дорадчих, робочих та координаційних органів, які створюються при органах міського самоврядування, беруть участь у виробленні та здійсненні міської політики;

2.3. сприяють залученню членів міської громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста.

3. Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» можуть вносити до органів та посадових осіб міського самоврядування пропозиції, які є обов'язковими для розгляду відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування у встановленому порядку.

4. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у виконавчих органах міського самоврядування.

5. Органам та посадовим особам міського самоврядування заборонено надавати якісь переваги чи привілеї будь-яким політичним партіям у здійснені їхньої діяльності, а також сприяти їм, якщо інше не передбачено законом.

6. Профспілки, їх об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, об'єднання підприємців та промисловців можуть утворювати Раду соціального партнерства міста та щорічно укладати регіональну угоду для здійснення співробітництва у процесі формування та реалізації соціально-економічної політики, узгодження питань, що виникають у сфері соціально-трудових відносин.

7. Міськвиконком за пропозицією профспілок, їх об'єднань розглядає на своїх засіданнях хід укладання і виконання колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях міста.

8. Міська влада створює належні умови для участі об’єднань громадян і політичних партій у здійсненні міського самоврядування.

 

Стаття 49. Участь членів міської громади у міському самоврядуванні через створення і діяльність органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганiзацiї населення – це представницькі органи, які створюються частиною жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї у межах міста, для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення» зокрема:

1.1. створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

1.2. задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

1.3. участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2. Органи самоорганізації населення міста створюються та функціонують у взаємодії з міською громадою, органами міського самоврядування, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями. (п. 3 Модельного статуту)

2. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

3. Органами самоорганізації населення у місті Ніжині є:

  3.1. будинкові комітети, які діють у межах одного або кількох будинків, якщо вони розташовані на спільній території;

  3.2. вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць, якщо вони мають спільну територію;

  3.3. комітети самоорганізації населення (комітети мікрогромад міста), які діють у межах відповідних мікрорайонів міста.

4. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», іншими законами України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами з питань організації діяльності органів самоорганізації населення.

5. Комітети самоорганізації населення, які діють у межах відповідних мікрорайонів міста обираються терміном на строк повноважень міської ради.

6. Будинкові та вуличні комітети утворюються та діють як складові комітетів самоорганізації населення (комітетів мікрогромад міста) за рішенням загальних зборів (конференцій) громадян, які обрали ці органи самоорганізації населення.

7. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому міською радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб. Комітети самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управління міською радою згідно з його призначенням.

8. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти міського бюджету, які можуть передаватись йому міською радою для здійснення власних та делегованих нею повноважень, а також власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством.

9. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

  Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

  Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

  Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

10. Для забезпечення роботи комітет самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може ухвалювати рішення організаційно-розпорядчого характеру.

  Рішення органу самоорганізації населення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

11.Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству, або ухвалені з питань, не віднесених до його повноважень, скасовуються міською радою.

12.Правовий статус членів органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

13. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.

14. Повноваження органу самоорганізації населення:

14.1. представляє інтереси жителів мікрорайону в міській раді, її виконавчому комітеті, інших виконавчих органах міської ради;

14.2. уносить в установленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм економічного і соціального розвитку та проекту місцевого бюджету;

14.4. організовує на добровільних засадах участь населення  у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою мікрорайону;

14.5. забезпечує озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, парків, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків тощо;

14.6. здійснює контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у жилих будинках ремонтних робіт;

14.7. сприяє правоохоронним органам у забезпеченні ними громадського порядку на території мікрорайону;

14.8. розглядає звернення громадян (голова комітету веде прийом громадян);

14.9. веде облік громадян, які проживають у межах діяльності органу самоорганізації населення;

14.10. сприяє депутатам місцевої ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14.11. інформує громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовує обговорення його рішень з найважливіших питань.

15. Органи самоорганізації населення здійснюють надані їм повноваження в обсягах, визначених рішенням представницького органу та відповідно до напрямів діяльності, установлених загальними зборами жителів відповідного територіального утворення, а також із врахуванням відповідних вимог щодо статусу та порядку діяльності цих органів.

16. Здійснення органами самоорганізації наданих їм повноважень повинно відповідати інтересам територіальної громади міста в цілому та відбуватися в гармонійному взаємозв’язку з іншими заходами, пов’язаними із забезпеченням життєдіяльності та розвитку міста.

17. Органи та посадові особи місцевого самоврядування надають всебічну підтримку органам самоорганізації населення в реалізації наданих їм повноважень, а також вживають заходи з координації діяльності цих органів.

18. Міська рада відповідним рішенням може додатково наділяти частиною своїх повноважень комітет самоорганізації населення щодо засвідчення підписів, видачі довідок, складання актів та інших документів, необхідних для ефективного вирішення питань нормального життєзабезпечення територіальної громади міста.

19. Міська рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції міської ради та/або до компетенції виконавчого комітету міської ради.

20. Делеговані повноваження міської ради визначаються Порядком делегування комітетам самоорганізації населення міста Ніжина повноважень міської ради та її виконавчих органів.

21. Органи самоорганізації населення зобов’язані виконувати рішення міської ради та їх виконавчих органів, а також загальних зборів громадян, що ініціювали утворення цього органу.

22. Органи самоорганізації населення є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед жителями, що ініціювали їх утворення, а в частині виконання повноважень, наданих їм органами місцевого самоврядування, – підзвітні та підконтрольні міській раді та її виконавчому комітету.

 

 

Стаття 50. Міський референдум

1.Міський референдум – це спосіб ухвалення рішень з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання міського самоврядування, прямим волевиявленням членів територіальної громади міста, що мають право голосу на місцевих виборах.

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на міський референдум, визначаються чинним законодавством України.

3. Рішення, прийняті міським референдумом, мають вищу юридичну силу по відношенню до усіх інших муніципальних правових актів і не вимагають будь-якого затвердження органами міського самоврядування або органами державної влади. Зміна або відміна рішення, прийнятого шляхом референдуму, здійснюється виключно референдумом.

4. Міський референдум може проводитися з метою вирішення безпосереднім волевиявленням міської громади найбільш важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, зокрема:

4.1. питання дострокового припинення повноважень міської ради і міського голови;

4.2. питання зміни адміністративно-територіальних меж міста;

4.3. питання перейменування міста;

4.4. інших питань, що належать до відання міського самоврядування та які мають суттєве значення для розвитку міста, громадської безпеки, дотримання прав і свобод членів міської громади.

5. Питання, що виносяться на міський референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в суспільстві, обмежувати або скасовувати права і свободи людини і громадянина, конституційні ґарантії їх реалізації.

6. Питання майнових і земельних відносин виносяться на міський референдум у разі потреби ухвалення рішень про відчуження комунальної власності міської громади, якщо такі рішення можуть містити в собі ризик погіршення положення на міському ринку праці, екологічної, соціальної безпеки міської громади та завдати збитків довгостроковим інтересам розвитку міста. Висновок про наявність такого ризику має зробити незалежна експертна організація за ініціативою міського голови, депутатів міської ради, некомерційної організації.

7. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови виноситься на міський референдум у разі спроби виразити йому недовіру на законних підставах і для забезпечення процедури його відставки відповідно до вимоги пунктів 3, 4 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього Статуту.

8. Порядок ініціювання і проведення референдуму визначається відповідним Законом України, а також «Положенням про реалізацію на території міста законодавства про місцеві референдуми», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту. Зміни в зазначене Положення не можуть вноситись в період, починаючи з моменту ініціювання референдуму до публікації його рішення або ухвалення рішення про його відміну.

9. Члени міської громади з правом участі у місцевих виборах можуть звертатися із заявою в міську раду про проведення референдуму з будь-якого питання, що знаходиться у віданні міської ради. Заява має містити питання, яке підлягає вирішенню на референдумі, мотивацію і пропозиції щодо покриття витрат у зв'язку із запланованими заходами в рамках чинного законодавства.

10. Міська рада призначає місцевий референдум на вимогу депутатів міської ради, кількість яких становить не менш як половину від загального складу ради, або на вимогу, що підписана не менш ніж однією десятою частиною громадян України, які постійно проживають на території міста і мають право брати участь у референдумі.

11. Референдум не проводиться, якщо міська рада ухвалює рішення про здійснення тих заходів, реалізація яких вимагається в заяві про проведення референдуму.

12. Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на розгляд референдуму, вирішене негативно.

13. Питання, яке було винесено на референдум і не набрало більшості голосів учасників референдуму від загальної кількості учасників, що взяли участь в голосуванні, може бути вирішено міською радою.

14. Рішення міського референдуму є остаточним і не вимагає затвердження будь-яким органом або посадовою особою міського самоврядування.

15. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік.

16. Рішення міського референдуму і результати голосування оприлюднюються впродовж десяти днів після його проведення і набувають чинності з дня його оприлюднення.

17. Про результати голосування у разі проведення консультативного міського референдуму міський голова протягом десяти днів з дня його проведення інформує громадськість, органи і посадових осіб міського самоврядування, в віданні яких знаходиться винесене на консультативний референдум питання.

18. Якщо для реалізації рішення міського референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган міського самоврядування, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно, але не пізніше, ніж на найближчій сесії міської ради, засіданні міськвиконкому або іншого виконавчого органу.

19. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються виключно нормами чинного законодавства України.

 

Стаття 51. Консультації з громадськістю

1. Консультації з громадськістю проводяться з метою широкого залучення членів територіальної громади міста, представників інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території громади міста до участі в місцевому самоврядуванні, надання доступу до інформації про діяльність органів  виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

2. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються економічного і соціального розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод членів територіальної громади міста, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 
3. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). 
4. Публічне громадське обговорення передбачає організацію та проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань «за круглим столом», зборів, зустрічей з громадськістю; теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій тощо. 
5. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
     5.1. проведення соціологічних досліджень та спостережень опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо); 
     5.2. створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін; 
     5.3. опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питань,  що потребують вивчення громадської думки. 

6. Результати консультацій з громадськістю мають рекомендаційний характер.

7. Рішення про проведення консультацій з громадськістю приймається міською радою. Одночасно приймається рішення про створення комісії з організації консультацій з громадськістю та вивчення й узагальнення його результатів.

8. Результати консультацій з громадськістю оприлюднюються на офіційному сайті міської ради та в міських засобах масової інформації, враховуються органами міського самоврядування при прийнятті рішень.

 

Стаття 52. Загальні збори громадян

1.Загальні збори громадян за місцем проживання (далі – загальні збори) – це одна з форм безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні. Метою загальних зборів є участь у вирішенні питань місцевого значення в рамках окремого будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону тощо.             

2. Предметом загальних зборів громадян за місцем проживання можуть бути:

2.1. Обговорення проектів рішень ради та її виконавчих органів;

2.2. Інформування населення про прийняті міською радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що стосуються інтересів територіальної громади;

2.3. Заслуховування інформації міського голови, депутатів ради, керівників виконавчих органів ради, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальної громади;

2.4. Створення органів самоорганізації населення, затвердження положень про них, внесення до них змін і доповнень, вирішення питання щодо дострокового припинення їх повноважень;

2.5. Прийняття рішень щодо утворення об’єднань співвласників багато-квартирних будинків;

2.6. Прийняття рішень щодо утворення органів самоорганізації населення, обрання їх керівників та представників до них;

2.6. Розгляд питань про висування представників до складу комісій з місцевих референдумів;

2.7. Розгляд питань про відкликання депутатів міської ради;

2.8. Розгляд питань про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму, дострокового припинення повноважень міського голови, міської ради;

2.9. Розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського       і місцевих референдумів;

2.10. Обговорення інших питань, які стосуються інтересів мешканців громади.

3.Рішення загальних зборів можуть стосуватися наступних питань:
створення органів самоорганізації населення; здійснення заходів та проведення робіт з благоустрою мікрорайону, залучення його жителів до виконання цих робіт на договірних або громадських засадах; збереження житлового фонду, духовної, історичної та культурної спадщини; надання допомоги соціально незахищеним членам територіальної громади; сприяння охороні громадського порядку та забезпеченню громадської безпеки; інших питань місцевого значення.

4. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для міської громади, але віднесені до повноважень міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

5 У разі необхідності рішення загальних зборів оформлюються у вигляді колективного звернення та вносяться на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування міським головою або депутатами, які брали участь у загальних зборах.

6. Порядок скликання і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання регулюються Положенням про загальні збори громадян у м. Ніжині, яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

Стаття 53. Місцеві ініціативи

1. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція членів територіальної громади з будь-яких питань, які належать до відання місцевого самоврядування та мають важливе значення для територіальної громади міста, внесена до міської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення у межах її компетенції.

2. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, що суперечать Конституції України, законам України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, органів державної виконавчої влади, а також питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум.

3. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на пленарному засіданні міської ради за участю представників ініціативної групи.

4. Порядок подання на розгляд міської ради місцевої ініціативи членів територіальної громади міста регулюються Положенням про місцеві ініціативи у місті Ніжині, яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

Стаття 54. Громадські слухання

1. Громадські слухання – зустрічі з депутатами міської ради, міським головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких мешканці територіальної громади можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

2. Предметом обговорень на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, які стосуються здійснення місцевого самоврядування на території громади або стосуються інтересів ніжинців.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду міською радою чи відповідними посадовими особами, до прямої чи безпосередньої компетенції яких входить прийняття рішення стосовно розглянутої проблеми.

4. Порядок організації та проведення громадських слухань регулюються Положенням про громадські слухання у місті Ніжині, яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

Стаття 55. Громадська експертиза

1. Відповідно до рішення органів та посадових осіб міського самоврядування, а також за власною ініціативою члени міської громади можуть здійснювати громадську експертизу проектів актів та чинних актів, що стосуються життєдіяльності та інших аспектів розвитку міської громади.

2. Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу», громадська експертиза може проводитися у будь-якій сфері наукової соціальної діяльності, що потребує врахування громадської думки, як з ініціативи органів місцевого самоврядування, так і за ініціативою громадськості, об’єднань громадян, трудових колективів.

3. Громадська експертиза здійснюється шляхом зіставлення проектів актів або чинних актів органів та посадових осіб із певними еталонними нормами, на підставі чого робиться висновок щодо відповідності цих актів встановленим вимогам безпеки, екологічної чистоти, а також про можливі соціально-економічні наслідки реалізації створюваних програм і проектів.

4. Суб'єктами громадської експертизи – громадськими експертами виступають представники громадських об'єднань, які мають необхідну кваліфікацію, спеціальні знання та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог громадської експертизи.

5. Процедура громадської експертизи містить комплекс форм і методів її здійснення відповідно до завдань та характеру оцінюваного об'єкту. Експертиза здійснюється шляхом перевірки, аналізу дослідження кількісної чи якісної оцінки відповідності досліджуваного об'єкту відповідним нормам. Результати громадської експертизи оформляються у вигляді експертного висновку.

6. Громадські експерти мають право проводити громадську експертизу проектів актів органів та посадових осіб міського самоврядування, обнародувати її результати і передавати їх авторам цих актів та органам, уповноваженим приймати рішення щодо приведення цих актів у відповідність із нормами чинного законодавства.

7. Порядок підготовки, проведення та реалізації підсумків громадської експертизи, а також вимоги до громадських експертів і порядок їх визначення встановлюються Положенням про громадську експертизу в місті Ніжині, яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

Стаття 56. Громадська рада

1. Громадська рада міста Ніжина (далі – Громадська рада) – колегіальний експертно-консультативний громадський орган при міській раді, який формується з відомих науковців, представників об'єднань громадян, органів самоорганізації населення, національно-культурних та релігійних общин, політичних партій, які не представлені у міській раді, підприємницьких об'єднань, професійних та творчих спілок, що діють на території міста та охоплюють основні сфери інтересів членів міської громади.

2. Метою діяльності Громадської ради є:

2.1. широке представництво в управлінні містом інтересів міської громади через представників відповідних інститутів громадянського суспільства;

2.2. залучення громадськості до вирішення найбільш значущих питань місцевого значення;

2.3. налагодження конструктивних відносин між владою і громадою на засадах взаємної довіри та порозуміння.

3. Громадська рада формується протягом трьох місяців з моменту обрання нового складу міської ради на період її скликання.

4. Кількісний склад Громадської ради визначається міською радою за поданням ініціативної групи по формуванню Громадської ради.

5. Персональний склад Громадської колегії визначається у порядку затвердженому в Положенні про Громадську раду міста Ніжина та затверджується міською радою.

6. Членами Громадської ради не можуть бути депутати міської ради та особи, які перебувають на державній та муніципальній службі.

7. Громадську раду очолює голова та два заступники голови, які обираються з числа її членів.

8. Громадська рада сприяє органам публічної влади в організації консультацій з громадськістю по проектах рішень міської ради та міськвиконкому з питань, які зачіпають права та законі інтереси усіх або частини членів міської громади і можуть мати негативні соціально-економічні, екологічні та інші наслідки.

Вказані проекти рішень підлягають обов'язковому розгляду Громадською радою та виносяться на сесію міської ради тільки з її рекомендаціями.

9. Представники Громадської ради мають право:

9.1. брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій міської ради, засіданнях її постійних комісій та міськвиконкому;

9.2. виступати у засобах масової інформації з питань діяльності Громадської ради;

9.3.  виконувати інші функції відповідно до власної компетенції.

10. У засіданнях Громадської ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати міської ради, керівники її виконавчих органів, а також члени міської громади та представники громадських інституцій, якщо обговорювані питання зачіпають їх інтереси.

11. Громадська рада може залучати для виконання своїх функцій сторонні організації та експертів, які є провідними фахівцями у певних сферах життєдіяльності міста, які можуть брати участь у засіданнях палати з правом дорадчого голосу.

12. Не рідше, ніж раз на рік Громадська рада звітує на громадських слуханнях перед міською громадою про свою роботу та роботу її членів та публікує у засобах масової інформації звіти про цю роботу.

13. У разі, якщо окремі члени Громадської ради не виконували або неналежним чином виконували свої функції, вони можуть бути відкликані із одночасною заміною на інших громадських представників у порядку, передбаченому пунктами 5 та 6 цієї статті та Положенням про Громадську раду міста Ніжина.

14. Діяльність Громадської ради здійснюється переважно у вигляді засідань, у тому числі виїзних. Ця діяльність широко висвітлюється в електронних та друкованих засобах масової інформації, в інший спосіб, який дозволяє широко і оперативно інформувати усіх зацікавлених.

15. Повноваження, кількісний склад, порядок формування і організація роботи Громадської колегії визначається Положенням про Громадську раду міста Ніжина, яке приймається міською радою після широкого громадського обговорення у доповнення та розвиток цього Статуту.

16. Для інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради, доступу широких кіл громадськості до питань, що розглядаються Громадською радою, до результатів її роботи, Громадська ради може створювати і підтримувати власний веб-сайт у комп’ютерній мережі Інтернет та мати власну сторінку на офіційному веб-сайті міської ради.

17. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює апарат міської ради або апарат міськвиконкому. Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Громадської колегії, передбачаються у міському бюджеті на відповідний рік.

 

 

Стаття 57. Звернення (петиції) членів міської громади

1.Жителі міста мають право звертатися до органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, направляти їм індивідуальні або колективні звернення з питань, що віднесені до відома місцевого самоврядування.

Колективні звернення жителів міста – це звернення, подані групою осіб.     Індивідуальне звернення – звернення, подане окремою особою особистоабо через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

2.Однією з форм безпосередньої участі членів територіальної громади міста в здійсненні місцевого самоврядування є звернення жителів міста до органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо:

  2.1. питань соціально-культурного розвитку міста або окремих міських територій, а також з питань, що мають важливе значення для окремих груп людей чи конкретної людини;

  2.2. роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів, органів самоорганізації населення в цілому або з питань ухвалення та виконання ними конкретних управлінських рішень;

  2.3. поліпшення роботи окремих міських служб, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій;

  2.4. утворення, реорганізації або ліквідації окремих органів самоорганізації населення;

  2.5. вирішення інших питань життєдіяльності територіальної громади міста.

3. Індивідуальне звернення може бути усним або письмовим. Усне звернення, викладене громадянином на особистому прийомі, або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою або відповідною службою.

4. Письмове звернення надсилається поштою або передається до відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства, і реєструється в установленому порядку. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

5. Колективними визнаються звернення до органів міського самоврядування та їх посадових осіб за умови наявності не менше п’яти підписів членів міської громади.

6. Колективне подання з кількістю підписів більше ста вважається петицією і розглядається посадовими особами в першочерговому порядку.

7. Колективні подання (петиції) з кількістю підписів більше трьохсот, якщо вони були направлені до інших органів і посадових осіб міського самоврядування, негайно передаються в міську раду. Ці звернення підлягають оприлюдненню, і в місячний термін або на найближчій сесії міська рада, міськвиконком або міський голова, у чиїй сфері компетенції знаходиться порушене питання, зобов'язані розглянути їх і прийняти по ним своє рішення.

8. Органи та посадові особи міського самоврядування зобов'язані приймати до розгляду заяви громадян і реагувати на них згідно із Законом України «Про звернення громадян»

9. Громадяни можуть звернутися до органу міського самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, керуючись законом «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» та «Порядком подання та розгляду електронної петиції, адресованої до Ніжинської міської ради Чернігівської області», який затверджується міською радою.

10. Забезпечення дотримання вимог Конституції та законодавства України щодо роботи зі зверненнями громадян покладається на виконавчий комітет міської ради, міського голову та керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради.

 

Стаття 58. Порядок проведення масових вуличних заходів

1. Громадяни – члени міської громади відповідно до ст. 39 Конституції України мають право на мирні акції на території міста – збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги (пікети), вуличні ходи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи міського самоврядування.

2. Метою таких акцій може бути привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення, що вимагають негайного розв’язання, до проблем соціального забезпечення мешканців міста, охорони довкілля, підтримання громадської безпеки тощо.

3. Громадяни – члени інших територіальних громад України також можуть реалізувати це конституційне право на масові акції на території міста

4. Порядок подачі повідомлення про намір провести мирну акцію і порядок проведення цих акцій визначається «Положеннямпро порядок організації та проведення мирних масових заходів, зборів, демонстрацій, мітингів, вуличних заходів, акцій на території м. Ніжина», що затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

 

Стаття 59. Участь членів міської громади у роботі колегіальних органів міського самоврядування

1.Інформація про дату, час, місце проведення та питання порядку денного засідання міської ради, її виконавчого комітету, іншого колегіального органу, в тому числі, дорадчо-консультативного, доводиться до відома населення громади міста через місцеві засоби масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

2.Кожен член міської громади має право бути присутнім на засіданнях усіх колегіальних органів місцевого самоврядування – Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету, дорадчо-консультативних та інших допоміжних органів, нарадах, що проводяться при міському голові, його заступниках з питань діяльності виконавчих органів ради, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради, керівниках структурних підрозділів виконавчих органів міської ради (крім випадків, визначених законом).

3. Члени міської громади мають право вільно брати участь у засіданнях відповідних органів самоорганізації населення.

4. Члени міської громади мають право брати участь у загальних зборах громадян, громадських слуханнях, виступати тощо.

5. Члени міської громади мають право вносити у встановленому порядку на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, міського голови пропозиції з питань, що обговорюються та мають важливе значення для розвитку громади, в тому числі, з питань забезпечення нормальної життєдіяльності міста.

 

Стаття 60. Особиста участь членів міської громади в обговоренні питань міського життя

1. Кожен член міської громади має право вільно обговорювати важливі питання міського життя.

2. З метою реалізації цього права та урахування громадської думки членів міської громади органи міського самоврядування оприлюднюють у міських засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного розвитку міста і приватизації об’єктів комунальної власності, міського бюджету, регуляторних актів, нормативно-правових актів, що торкаються інтересів усіх або більшості членів міської громади, певних соціальних груп, інші проекту суспільно значущих рішень.

 

Стаття 61. Толоки мешканців міста

1. З метою поліпшення благоустрою міста, наведення чистоти та належного санітарного стану його території можуть проводитися загальноміські та локальні (мікрорайонні, квартальні, вуличні, будинкові) толоки.

2. Ініціаторами та організаторами толок можуть бути мешканці міста, трудові колективи, професійні спілки, громадські організації, осередки політичних партій, підприємства, установи, організації усіх форм власності, навчальні заклади, органи самоорганізації населення, органи міського самоврядування.

3. Толоки проводяться на засадах добровільності та безоплатності у вихідні дні або в інші дні тижня в позаробочий чи позаурочний час.

4. Органи міського самоврядування, комунальні підприємства надають підтримку ініціаторам і організаторам толок, інформують мешканців міста про їх проведення і отримані результати, здійснюють їх організаційне та матеріально-технічне забезпечення.

 

Стаття 62. Інші форми участі членів міської громади у здійсненні місцевого самоврядування

1.Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим розділом Статуту, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

2. Крім вказаних вище, можуть бути використані такі форми участі жителів міста в місцевому самоврядуванні як:

2.1. громадське обговорення проектів актів міської ради, у тому числі в міських засобах масової інформації;

2.2. участь у роботі комісій, рад тощо, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування;

2.3. участь у якості залучених фахівців чи експертів до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради;

2.4. виконання на громадських засадах (безоплатно) обов’язків радника міського голови, помічника депутата міської ради;

2.5. виконання іншої волонтерської роботи в інтересах територіальної громади міста Ніжина;

2.6. проведення регулярних опитувань мешканців міста шляхом анкетування, через комп'ютерну або телефонну інформаційну мережу;

2.7. виконання робіт з благоустрою території міста;

2.8. надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань (внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним верствам населення громади міста або з метою підтримання в належному стані пам’яток історії, архітектури і культури, природних пам’яток місцевого значення тощо);

2.9. інші форми, що не суперечать чинному законодавству України.

 

Стаття 63. Соціально-політичні конфлікти та шляхи їх подолання

1. Органи та посадові особи міського самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами міської громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних, політичних, релігійних та інших груп громадян.

2. У разі виникнення соціально-політичного конфлікту передбачається застосувати погоджувальну процедуру, порядок проведення якої та склад представників сторін конфлікту затверджується міським головою з урахуванням пропозицій кожної зі сторін із додержанням кількісного паритету у складі комісії представників конфліктуючих сторін.

3. У разі, якщо однією із сторін конфлікту є міський голова, комісія утворюється за тим же паритетним принципом шляхом делегуванням до неї кожною із сторін своїх представників у погодженій сторонами кількості, але не менше трьох з кожної сторони.

4. Міський голова може залучати до роботи у складі погоджувальної комісії членів Громадської ради.

5. Робота погоджувальної комісії здійснюється відкрито і гласно, із використанням медіаційних процедур та дотриманням рівних прав учасників щодо постановки запитань, висловлення думок та надання пропозицій.

6. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються у судовому порядку.

 

Стаття 64. Муніципальна міліція

1. Для забезпечення у місті охорони громадського порядку, особистої безпеки, охорони прав, законних інтересів та власності громадян і юридичних осіб міська публічна влада разом з органами внутрішніх справ може створювати відповідно до закону муніципальну міліцію (міліцію міського самоврядування), яка утримується за рахунок коштів міського бюджету.

2. Завданнями муніципальної міліції є:

2.1. попередження і припинення злочинів та інших порушень громадського порядку;

2.2. захист власності від злочинних посягань, охорона підприємств, установ та організацій, а також квартир громадян на договірній основі;

2.3. забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів та акцій;

2.4. забезпечення безпеки дорожнього руху в межах повноважень, визначених законом;

2.5. виконання адміністративних стягнень у вигляді адміністративного арешту;

2.6. забезпечення громадського порядку при здійсненні контролю за додержанням правил санітарії та благоустрою на території міста;

2.7. охорона державних символів, символів міської громади та пам’яток історії і культури;

2.8. забезпечення в межах визначених повноважень виконання загальнообов’язкових рішень міської влади з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування;

2.9. забезпечення в порядку, встановленому законодавством, безпеки посадових осіб органів міського самоврядування;

2.10. забезпечення громадського порядку при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

2.11. участь у межах своїх повноважень у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

2.12. сприяння установам, що надають допомогу безпритульним та іншим особам, що потребують соціального захисту з боку міської влади;

2.13. сприяння органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них законодавством завдань та ін.

3. Рішення про створення підрозділів муніципальної міліції ухвалюється міською радою на підставі чинного законодавства за поданням міського голови або за ініціативою третини від загального складу депутатів міської ради.

4. Порядок затвердження кандидатур для проходження служби, порядок несення патрульно-постової та інших видів та форм діяльності муніципальної міліції встановлюється законодавством України і міською радою.

5. Порядок несення охоронної служби, комплектування і матеріально-технічне забезпечення підрозділів муніципальної міліції встановлюється «Положенням про муніципальну міліцію у місті», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

6. Керівник муніципальної міліції затверджується рішенням міської ради за поданням міського голови з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту і стаж практичної роботи в органах Міністерства внутрішніх справ України не менше п'яти років.

7. Затвердження і звільнення дільничних інспекторів міської міліції здійснює міська рада за поданням керівника муніципальної міліції, погодженим із органами самоорганізації населення, що діють на відповідних територіях.

 

РОЗДІЛ 6. Представницькі органи міського самоврядування

 

Стаття 65. Міська рада – представницький орган міської громади

1. Ніжинська міська рада Чернігівської області (далі – міська рада) є нормотворчим колегіальним органом, що представляє громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

2. Міська рада та її виконавчі органи сприяють розвитку засад самоврядування на всій території міста.

3.Завдання, функції та повноваження міської ради та її виконавчих органів визначаються Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими та нормативними актами, що регулюють розвиток місцевого самоврядування та самоуправління в Україні та цим Статутом.

4. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Малого герба України, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та несе відповідні обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в органах суду.

Виконавчі органи міської ради, в тому числі виконавчий комітет міської ради, можуть бути зареєстровані у якості юридичних осіб у порядку та спосіб, що визначені нормами чинного законодавства України на підставі відповідних рішень міської ради, прийнятих у межах компетенції ради та чинного законодавства.

5. Міська рада складається з депутатів і обирається міською громадою             у порядку, що визначений Конституцією та нормами чинного виборчого законодавства України. Кількість (чисельність) депутатів міської ради визначається нормами Закону України «Про місцеві вибори».

6. Міська рада має право розглядати і вирішувати виключно ті питання, що віднесені Конституцією і Законами України до її відання.

7. Рішення міської ради, прийняті нею у межах компетенції та чинного законодавства України є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами правовідносин – фізичними та юридичними особами (як жителями, так і гостями міста) на всій території громади міста Ніжина.

8. Строк повноважень міської ради становить п’ять років.

9. Формування міської ради здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори».

10. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією і законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

Стаття 66. Завдання, функції та повноваження міської ради

1. Міська рада та її органи сприяють розвитку самоврядних засад на території міста.

2. Міська рада виступає від імені міської громади у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян.

3. Завдання, функції та повноваження міської ради здійснюються відповідно до статей 10, 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів.

4. Виключною компетенцією міської ради є питання, передбачені ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яки вирішуються на пленарних засідання міської ради і перелік яких є вичерпним.

5. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, набуває від свого імені майнових та особистих немайнових прав та несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.

 

Стаття 67. Забезпечення роботи міської ради

1. Робочими органами міської ради є постійні і тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень міської ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради і міськвиконкому.

2. Для забезпечення своєї діяльності міська рада у структурі виконавчих органів міської ради підрозділ з питань організації діяльності міської ради. Даний підрозділ адміністративно підпорядкований міському голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально – секретарю міської ради, який безпосередньо організовує його діяльність.

3. Витрати на діяльність міської ради передбачаються у міському бюджеті.

 

Стаття 68. Організація роботи міської ради

1. Формами роботи міської ради є сесійні засідання ради та робота постійних і тимчасових комісій ради. Пленарні засідання сесії міської ради проводяться у приміщенні, спеціально визначеному та обладнаному для її роботи. Не допускається проведення сесійних засідань ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами.

2. Порядок роботи міської ради визначається Регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – Регламентом ради), який затверджується міською радою відповідно до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту.

3. Сесійне засідання міської ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів міської ради. Порядок реєстрації депутатів міської ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

4. Робота постійних і тимчасових комісій міської ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях міської ради або у виїзному режимі – в залежності від питань, які внесені на розгляд цих комісій.

5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, оприлюдненнята зберігання рішень міської ради, встановлення та забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

Стаття 69. Розпорядча і нормотворча діяльність міської ради

1. Міська рада на реалізацію повноважень, визначених законами України, приймає нормативно-правові акти та інші акти у формі рішень.

2. Право нормотворчої ініціативи у міській раді належить міському голові, депутатам ради, депутатським комісіям, фракціям, виконавчому комітету та виконавчим органам міської ради, загальним зборам (конференції) жителів, а також групам членів міської громади, що мають право голосу на місцевих виборах, через процедури реалізації місцевої ініціативи.

3. Нормотворча ініціатива реалізується шляхом внесення в міську раду проекту рішення міської ради нормативно-правового характеру.
4. Проекти рішень подаються на реєстрацію у визначеній Регламентом формі та підлягають обовязковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті міської ради не пізнше ніж за 20 робочих днів до дня проведення сесії, на якій вони можуть бути розглянуті. Термін оприлюдення може бути скорочений в разі обгрунтованої потреби у нагальному вирішенні питань, яких стосуються дані рішення та відповідного рішення міської ради. 
5. Всі проекти рішень міської ради мають пройти визначену Регламентом процедуру візування та погодження на профільних комісіях міської ради. 
6. За рішенням ради проекти рішень можуть пройти процедуру попереднього обговорення на громадських слуханнях. Не можуть бути внесені на розгляд міської ради без попереднього обговорення на громадських слуханнях проекти рішень:
6.1. про недовіру міському голові;
6.2. про проведення місцевого референдуму;
6.3. про затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку міста;
6.4. про затвердження міського бюджету. 
7. У випадках, визначених законодавством України, цим Статутом, рішення міської ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму. 
8. Усі рішення міської ради приймаються виключно на пленарному засіданні. 
9. Рішення міської ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо інше не встановлене законом.
10. Міський голова зобовязаний у п’ятиденний термін або підписати прийняте міською радою рішення або зупинити його дію, скористатись процедурою ветування. 
11. Якщо міський голова у п’ятиденний термін не підписав рішення міської ради і не зупинив його, то у такому разі питання щодо набрання чинності рішення міської ради вирішується у судовому порядку. 
12. У випадку, якщо Ніжинська міська рада приймає рішення про подання до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів міського голови міста Ніжина, то таке рішення має бути попередньо підтримане не менше, ніж десятьма відсотками членів територіальної громади у порядку та у спосіб, що визначаються відповідним нормативно-правовим актом – рішенням сесії міської ради. Зазначена підтримка реалізується у формі звернення до Ніжинської міської ради членів територіальної громади про схвалення такої ініціативи і засвідчується особистим підписом члена територіальної громади із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, номера паспорта та адреси реєстрації за формою та у порядку, що визначається відповідним рішенням міської ради. 

13. Рішення міської ради про внесення до порядку денного сесії міської ради проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови і рішення міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови не можуть бути прийняті на одній сесії міської ради.

14. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Офіційне оприлюднення рішень міської ради здійснюється виключно у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ніжинської міської ради, що не суперечить нормам Конституції та чинного законодавства України.

 

Стаття 70. Зупинення міським головою дії прийнятого рішення міської ради

1. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради. У цьому разі міський голова подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково, або про внесення змін до прийнятого рішення міської ради.
2. Про зупинення прийнятого Радою рішення Міський голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Таке розпорядження повинно бути оприлюднено на офіційному сайті Ради разом із зупиненим рішенням Ради. 

2.Підставами зупинення рішення міської ради міським головою можуть бути:

2.1. порушення радою Конституції, законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту територіальної громади, Регламенту міської ради, рішень міської ради про затвердження бюджету міста та щодо програм розвитку міста;

2.2. виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис міському голові, виходячи з співставлення проекту рішення, внесеного на розгляд міської ради, і стенограми засідання ради;

2.3. прийняття рішень радою з питань, які не віднесені до її компетенції;

2.4. прийняття рішень радою, які несуть ризики для погіршення соціально-економічного стану членів територіальної громади;

2.5. випадки, якщо при прийнятті рішення не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

2.6. інші випадки, передбачені нормами чинного законодавства України.

3. У двотижневий строк міська рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції. У разі, якщо міська рада прийме рішення про відхилення зауважень міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

4. У разі, якщо міська рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо міська рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень міського голови чи підтвердження попереднього рішення міської ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

5. Відповідальність міського голови за невчасне підписання рішень міської ради або за відмову підписувати їх по довільних мотивах встановлюється.

 

Стаття 71. Підзвітність та підконтрольність міської ради

1. Міська рада несе відповідальність за свою діяльність перед міською громадою, юридичними і фізичними особами, а у разі порушення нею Конституції або законів України – перед державою.

2. Міський голова періодично, але не рідше одного разу на рік, відкрито звітує перед громадою міста про діяльність виконавчих органів міської ради, в тому числі, виконавчого комітету міської ради, з подальшим оприлюдненням такого звіту для обговорення та пропозицій у місцевих та регіональних засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради.

2. Міська рада підзвітна і підконтрольна перед територіальною громадою міста Ніжина.

3.Секретар міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт Ніжинської міської ради, на зустрічах з представниками міської громади інформує населення громади міста про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед міською громадою про діяльність міської ради, її постійних та тимчасових комісій.

 

Стаття 72. Відкритість діяльності міської ради та її органів

1. Міська рада діє відкрито і гласно.

2. Гласність та відкритість діяльності міської ради забезпечується наступним:

2.1. забезпеченням права представників міської громади, громадських обєднань та організацій та ЗМІ на вільний доступ на сесії міської ради та засідання постійних комісій;

2.2. наданням можливості проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису, а також їх трансляції по телебаченню, в мережі інтернет, висвітленні матеріалів роботи Ради у місцевих засобах масової інформації, в тому числі електронних та друкованих;

2.3. розміщенням на офіційному веб-сайті міської ради архіву відеозаписів сесій ради та забезпеченням вільного доступу до нього;

2.4. своєчасним оприлюденням шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ради проектів рішень міської ради, порядку денного сесії, протоколів, стенограм та результатів голосувань сесії, протоколів засідань постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій, прийнятих рішень ради.

2.5. своєчасним розміщенням на офіційному веб-сайті міської ради звітів секретаря міської ради, голів постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських фракцій та депутатів;

2.6. розміщенням на офіційному веб-сайті міської ради інформації про секретаря міської ради (основні біографічні відомості, декларація про доходи, час і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку, інше) та депутатів (час і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку, відвідуваність пленарних засідань та засідань постійних комісій, інше).

2.7. стабільним функціонуванням офіційного веб-сайту міської ради з можливістю у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які розміщені на ньому матеріали;

2.8. своєчасним наданням інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Інформація про порядок денний чергової сесії міської ради, час і місце проведення засідання публікується на веб-сторінці міської ради, в газеті міської ради та в інших засобах не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії.

3. Перелік питань, які можуть розглядатися на закритих засіданнях сесії міської ради, а також перелік питань, рішення, по яких ухвалюються спеціальним режимом голосування, затверджуються у Регламенті ради і доводяться до відома міської громади через веб-сторінку міської ради та засоби масової інформації.

4. Засідання міської ради та засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись закрито лише у порядку, визначеному законом.

 

Стаття 73. Депутат міської ради – представник інтересів міської громади

1. Депутат міської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування (міської ради), представником інтересів територіальної громади міста Ніжина, представником інтересів виборців округу.

2. Депутат міської ради обирається відповідно до Конституції України            та чинного виборчого законодавства України на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком визначеним законодавством в порядку, визначеному законом.

3. Права та обов’язки депутатів як членів міської ради, як представників інтересів територіальної громади та виборців виборчого округу визначаються законами України з врахуванням особливостей їх реалізації відповідно до цього Статуту.

4. На першій сесії новообраної ради депутати складають перед міською радою таку присягу:

  «Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи в права депутата Ніжинської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Ніжина  та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободу.

   Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Ніжина, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади міста».

  Присягу зачитує старший за віком депутат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

5. Депутат міської ради зобов`язаний:

5.1. брати участь у роботі міської ради, постійних депутатських комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів;

5.2. дотримуватися Регламенту ради, інших нормативних актів, які визначають порядок діяльності ради та її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних та тимчасових депутатських комісій;

5.3. підтримувати зв`язок з виборцями, міською громадою, організаціями політичних партій, які висунули його кандидатом у депутати міської ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, розташованими на території його виборчого округу;

5.4. не рідше одного разу на рік інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців;

5.5. вивчати громадську думку, потреби міської громади і виборців свого виборчого округу, безпосередньо брати участь у їх розв`язанні;

5.6. визначати і оприлюднювати дні, години та місце прийому виборців, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; розглядати їхні звернення, заяви і скарги; вживати заходів щодо забезпечення оперативного їх виконання.

5.7. інші обовязки визначені Законами України «Про статус депутатів місцевих рад» та „Про місцеве самоврядування”.

6. З метою ефективного виконання своїх обовязків депутат наділений наступними правами:

6.1. обирати і бути обраним в органи ради;

6.2. офіційно представляти виборців у Міській Раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування;

6.3. пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами, вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів;

6.4. вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

6.5. висловлювати думку щодо персонального складу органів, що створюються радою і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

6.6. ставити питання про недовіру органам, що створені радою, особам, які входять до складу цих органів, а також особам, яких рада обрала, призначила або затвердила, порушувати в Раді та її органах питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;

6.7. знайомитися з офіційними документами, що зберігаються у міській раді, робити виписки, копіювання цих документів;

6.8. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту та/або інформації органу або посадової особи, що є підзвітними або підконтрольними раді, а також питань, що належать до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, які діють на території міста;

6.9. оголошувати на засіданнях ради та її органів, оприлюднювати у засобах масової інформації тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

6.10. звертатися з депутатським запитом або запитанням до міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій, керівників виконавчих органів, керівників підприємств, установ та організацій, які розташовані або зареєстровані на території міста, незалежно від форми їх власності;

6.11. порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок (у межах компетенції ради) діяльності розташованих на території міста підприємств, установ, організацій незалежно від форми їх власності, а також державних органів і органів самоорганізації населення;

6.12. вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків керівниками (власниками) підприємств, установ, організацій, діяльність яких перевірялася, а також органами, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких скоєно правопорушення;

6.13. звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, до підприємств, установ і організацій, розташованих або зареєстрованих на території міста, посадових та службових осіб, з питань, що пов'язані з депутатською діяльністю, брати участь в розгляді поставлених питань;

6.14. безперешкодно відвідувати розташовані на території міста державні органи, органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, підприємства, установи та організації незалежно від форми їх власності, а також негайно бути прийнятим їх керівниками та іншими посадовими та службовими особами;

6.15. брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Ради, вимагати  усунення порушень законності і встановлення правового порядку;

6.16. вимагати від органів, керівників і посадових і службових осіб дотримання і відновлення порушених прав і свобод, законних інтересів членів міської громади тощо;

6.17. інші права визначені Законами України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

7. Кожний депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради. На час сесії міської ради, а також для виконання своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, та для виконання доручень ради депутат звільняється від виконання обов'язків по основній роботі.

8. Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах, не пориваючи зі своєю основною роботою.

9. Ніжинська міська рада може прийняти рішення про закріплення за виборчими округами, відповідно до чинного поділу міста на виборчі округи, депутатів, обраних за списками місцевих організацій політичних партій. Таке рішення приймається за поданням фракцій політичних партій, представлених у міській раді, та за згодою депутатів, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України.

10. З питань депутатської діяльності депутат міської ради у порядку, визначеному законами України, може звертатися до міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Ніжина, з депутатським запитом або депутатським зверненням.

11. Усі запити і звернення депутата міської ради реєструються у порядку, визначеному Регламентом міської ради.

12. З метою вдосконалення роботи депутатів міської ради та надання членам територіальної громади послуг інформаційно-просвітницького, довідкового та правового характеру, міська рада, у межах коштів та належних матеріальних засобів, може прийняти рішення про створення громадських приймалень депутатів.

13. У складі загального фонду міського бюджету, за рішенням міської ради, можуть бути передбачені видатки на підтримку відповідних виборчих округів за пропозиціями депутатів.

14. Депутат міської ради і фракція політичної партії у міській раді періодично звітує перед виборцями про свою діяльність. Депутат міської ради є підзвітним виборцям відповідного виборчого округу.

14.1. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов`язаний звітувати про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу;

14.2. Міська рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями;

14.3. Звіт депутата міської ради може бути проведено у будь-який час на вимогу зборів громадян за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення;

14.4. Депутат міської ради не пізніше як за сім календарних днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через офіційний сайт міської ради та місцеві засоби масової інформації;

14.5. Звіт депутата міської ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради, її органів, а також доручень виборців;

14.6. Виборці можуть давати депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб виборчого округу чи міської громади в цілому. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської ради та її органів. Доручення виборців депутатові міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

14.7. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчими органами рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом міської ради до відома ради або її органів;

14.8. Депутат міської ради періодично інформує виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

15. Ніжинська міська рада створює належні умови для підвищення професійної компетентності депутатів міської ради.

16. Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом України та відповідним Положенням, затвердженим міською радою. Помічники-консультанти депутата міської ради можуть працювати виключно на громадських засадах (безоплатно).

17. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради. Його повноваження і діяльність у міській раді визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Ніжинської міської ради.

18. Депутат міської ради, який не виправдав довіри виборців, може бути у будь-який час відкликаний ними у порядку, установленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 74. Сесія міської ради

1. Міська рада збирається не пізніше як через місяць після виборів, що відбулися, на своє пленарне установче засідання. Скликання пленарного установчого засідання здійснюється територіальною виборчою комісією, у компетенції якої знаходиться це питання.

2. Голова територіальної виборчої комісії відкриває та веде засідання. Він представляє усіх обраних депутатів ради, а також обраного міського голову і здійснює процедуру вступу на посаду депутатів і міського голови.

3. Сесії міської ради скликаються та проводяться відповідно до Регламенту ради.

4. Рішення про скликання сесії міської ради через ЗМІ та в інший спосіб доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а для позачергових сесій – не менше, ніж за один день.

 

Стаття 75. Комісії міської ради

1. Постійні комісії міської ради – органи, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

3. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти міських програм економічного і соціального та культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей міського господарства, розробляють проекти рішень міської ради і готують висновки і рекомендації з цих питань.

4. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також питання, віднесені до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

6. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, що скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

7. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу такої комісії.

8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у випадку його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії і секретарем комісії.

9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і спеціалістів.

10. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

11. Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

12. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом міської ради і Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

13. Робота постійних комісій висвітлюється на офіційній веб-сторінці міської ради, в інших засобах масової інформації.

 

Стаття 76. Тимчасові контрольні комісії міської ради

1. Міська рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради, які є її робочими органами, для здійснення контролю з конкретно визначених самою радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Персональний склад членів тимчасових контрольних комісій ради обирається з числа її депутатів.
2. Компетенція тимчасових контрольних комісій міської ради визначається самою міською радою при їх утворені. 
3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, предмет її діяльності та завдання, а також призначення персонального складу комісії та її голови вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

4. За організацію роботи комісії ради відповідає голова комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, залучає до її діяльності представників інших органів та об'єднань громадян, підприємств, організацій, установ з метою вирішення завдань, які поставлено перед комісією.

5. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться головою комісії і, як правило, є закритими. В особових випадках, які визначаються членами комісії, за відсутності голови комісії, коли він не має можливості виконувати свої повноваження з поважних причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

6. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку із її роботою.

7. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 
8. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

9. Звіти тимчасових контрольних комісій ради публікуються в газеті міської ради та в інших засобах масової інформації.

10. Порядок здійснення повноважень тимчасової контрольної комісії, режим підзвітності, підконтрольності і відповідальності визначається “Положенням про тимчасові контрольні комісії Ніжинської міської ради”, яке затверджується міською радою.

 

Стаття 77. Депутатські групи та фракції міської ради

1. Депутати міської ради за згодою, на підставі добровільності можуть у будь-який час створювати депутатські групи та об‘єднуватись у фракції для вирішення узгоджених питань, що розглядаються міською радою.

2. Представники певної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) мають право формувати у міській раді лише одну депутатську фракцію.

3. Депутатські групи та фракції формуються на зборах депутатів з метою вирішення спільних проблем або інших питань. Створення та діяльність депутатських груп та фракцій регулюється законом та Регламентом міської ради.

 

Стаття 78. Коаліція депутатських фракцій в міській раді

 1. Зареєстровані у міській раді депутатські фракції можуть утворювати коаліції депутатських фракцій для узгодженого вирішування питань, що виносяться на розгляд сесії міської ради.

 2. Коаліції депутатських фракцій мають право обговорювати з міським головою питання місцевого самоврядування, вносити пропозиції та підготовлювати проекти рішень, які мають бути розглянуті на сесії міської ради.

 

Стаття 79. Секретар міської ради

 

1.Міська рада у порядку, що визначений нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього Статуту та Регламенту міської ради відповідного скликання обирає шляхом таємного голосування секретаря Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – секретар міської ради).

2.Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі.

Секретар міської ради виконує обов’язки та реалізує свої повноваження відповідно норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон), зокрема до статті 50 Закону та цього Статуту. На секретаря міської ради у повній мірі поширюються вимоги чинного антикорупційного законодавства України щодо обмежень, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (муніципальної служби).

3.Секретар міської ради:

3.1. скликає сесії міської ради у випадках, передбачених законодавством;

3.2. повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3.3. організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд;

3.4. веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

3.5. забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;

3.6. за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

3.7. сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

3.8. особисто координує роботу структурного підрозділу з питань організації діяльності міської ради;

3.9. за дорученням міської ради відповідно до Закону, інших нормативно-правових актів та цього Статуту організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів, виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

3.10. забезпечує зберігання офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Ніжина;

3.11. вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради територіальної громади та її органів;

3.12. у випадку відсутності міського голови виконує його обов'язки та реалізовує повноваження з питань організації діяльності міської ради.

4. У порядку та спосіб, що визначаються законом, секретар міської ради несе персональну відповідальність за порушення норм Регламенту міської ради та цього Статуту в частині організації роботи ради.

5. На секретаря міської ради можуть бути покладені й інші повноваження, що пов’язані з діяльністю міської ради та її апарату.

 

                              

Стаття 80. Регламент міської ради

1. Регламент міської ради, Положення про постійні комісії міської ради затверджуються не пізніше як на другій сесії новообраної міської ради.

2. Для підготовки проектів Регламенту міської ради та Положення про постійні комісії міської ради з числа депутатів може створюватись робоча група, до якої можуть залучатись фахівці відповідних підрозділів апарату виконавчих органів ради.

3. До прийняття нового регламенту застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

4. Регламент міської ради, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради виключно на пленарних засідання.

5. Регламент не може суперечити законодавству України та цьому Статуту.

 

Стаття 81. Делегування повноважень міської ради

1.У випадках, передбачених нормами чинного законодавства України, а також у випадках, коли повноваження Ніжинської міської ради може бути більш ефективно реалізоване іншим органом, міська рада може делегувати частину власних повноважень іншим органам, які є суб’єктами системи місцевого самоврядування.

2. Делегування повноважень міської ради здійснюється за попередньою згодою органу, якому делегуються повноваження. Попередня згода органу про прийняття делегованих повноважень фіксується у формі рішення вищезгаданого органу.

3. Делегування повноважень здійснюється міською радою на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

4. Угода (договір) про делегування повноважень міської ради іншому органу набуває чинності з дня вступу в дію рішення Ніжинської міської ради про схвалення угоди (договору) та аналогічного рішення органу, якому делегуються повноваження.

5.Делегування повноважень міської ради здійснюється одночасно з передачею органу, якому делегуються повноваження, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень. Методика обчислення коштів і визначення переліку інших ресурсів, які передаються органу для реалізації делегованих повноважень, встановлюється за згодою сторін і є частиною угоди (договору) про делегування повноважень міської ради.

6. Субделегування повноважень Ніжинської міської ради органом, якому такі повноваження делеговані, не допускається.

7. Орган, якому частково делегуються повноваження міської ради,                    є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Ніжинською міською радою за реалізацію таких делегованих повноважень.

На вимогу Ніжинської міської ради, постійних та тимчасових комісій міської ради посадові, службові особи органу, який реалізує делеговані повноваження Ніжинської міської ради, зобов’язані безперешкодно надавати вичерпну інформацію про стан виконання делегованих повноважень, в тому числі, шляхом її оприлюднення.

Ніжинська міська рада може прийняти рішення про заслуховування звіту повноважного представника органу, якому делеговані повноваження Ніжинської міської ради, на сесії міської ради.

8. Делегування повноважень Ніжинської міської ради здійснюється на період повноважень міської ради поточного скликання.

 

Стаття 82. Засоби масової інформації міської ради

1. Міська рада може виступати засновником засобів масової інформації.

2. Засоби масової інформації створюються з метою задоволення інформаційних потреб жителів міста, які торкаються діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування.

3. Газета міської ради публікує офіційні тексти правових актів міського самоврядування. Газета міської ради та інші засоби масової інформації ради також всебічно і повно висвітлюють роботу органів міського самоврядування, самоорганізації населення, головні міські події.

4. На вимогу депутата ради засіб масової інформації міської ради не частіше разу на місяць надає йому в межах однієї газетної смуги та 30 хвилин обсягу ефірного часу передачі на півроку.

5. Засоби масової інформації ради частково фінансуються з міського бюджету. Решту коштів вони залучають від власної комерційної діяльності.

6. Для більшої доступності засобів масової інформації міської ради для всіх верств населення в зручних місцях встановлюються стенди з періодично оновлю-ваними випусками газети міської ради. Текст газети розміщується на її веб-сторінці.

 

РОЗДІЛ 7. Міський голова

 

Стаття 83. Статус міського голови

1. Ніжинський міській голова (далі – міський голова) відповідно до ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є головною посадовою особою міської громади.

2. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу на місцевих виборах, на термін, визначений законом шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Міським головою може бути обраний член міської громади, який має право голосу на місцевих виборах і постійно проживає на території міста. Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

6. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

7. Міський голова після оголошення територіальною виборчою комісією рішення про його обрання на посаду міського голови та визнання його повноважень на пленарному засіданні ради приймає Присягу такого змісту:

«Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Ніжина обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність територіальній громаді міста Ніжина. Зобов’язуюся суворо дотримуватися Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста Ніжина і добробут його жителів, відстоювати права, свободу і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Ніжина як у державі, так і за її межами».

8. Якщо вибори міського голови були проведені одночасно з виборами депутатів міської ради, то він приймає присягу на першому пленарному засіданні новообраної міської ради після прийняття присяги депутатами.

9. Після прийняття Присяги міський голова підписує її текст та отримує відзнаки і символи міської влади.

10. Міський голова скликає сесії міської ради, головує на їх засіданнях, очолює міськвиконком та виконує інші функції згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

12. Діяльність і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом, Регламентом роботи міської ради.

13. У разі дострокового припинення повноважень проводяться позачергові вибори міського голови у порядку, передбаченому законодавством.

14. З моменту ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень міського голови до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи міської ради виконує секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Стаття 84. Завдання, функції та повноваження міського голови

1. Міський голова є вищою посадовою особою міської громади та представляє жителів-членів міської громади у взаємовідносинах з органами державної влади і управління, громадськими та міжнародними організаціями.

2. Повноваження міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.

3. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – є також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

4. Міський голова, крім повноважень, що випливають із виконання ним функцій голови міста обласного значення, має і такі функції:

4.1. брати участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста;

4.2. брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються міста;

4.3. вносити на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста;

4.4. брати участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

4.5. брати участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Ніжина;

4.6. вносити до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міської громади підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом своїх функцій як міста обласного значення;

4.7. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;

4.8. погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста;

4.9. одержує інформацію щодо діяльності усіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності в частині, що стосується життєдіяльності міста, та впливає на виконання містом функцій міста обласного значення.

 5. У межах своїх повноважень Ніжинський міський голова видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма індивідуальними та колективними суб’єктами права, що знаходяться на території міста.

 

Стаття 85. Обов'язки міського голови

1. Особа, що обрана міською громадою на посаду міського голови, зобов’язана у своїй діяльності надавати пріоритетне значення служінню інтересам міської громади та забезпеченню усім її членам реалізації прав і свобод, які визначено Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

2. Міський голова, крім обов’язків, що випливають із виконання ним функцій голови міста обласного значення та стратегічного центру розвитку регіону, має й такі, що спрямовані на:

2.1. досягнення ефективної роботи міської ради, міськвиконкому та всіх інших органів, що рада утворює;

2.2. ефективну реалізацію міською громадою форм безпосередньої демократії;

2.3. комплексний розвиток територій, на яких функціонує міська громада та діє міська публічна влада, їх бюджетне та фінансове забезпечення;

2.4. забезпечення сприятливих умов для мешкання в місті та розвитку особистості, а також реалізації інших прав і свобод членів міської громади.

3. Міський голова регулярно, не рідше одного разу на рік, звітує перед міською громадою про виконання своїх обов’язків.

 

Стаття 86. Взаємодія міського голови із міською радою

 1. Міський голова співпрацює з депутатами міської ради на принципах гласності, законності, колегіальності, поваги, поєднання місцевих і державних інтересів, та у формах і в спосіб, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 2. Взаємодія міського голови з міською радою відбуваються шляхом застосування широкого кола організаційних та організаційно-правових форм співробітництва з депутатським корпусом ради, її постійними комісіями, представниками депутатських фракцій та коаліції депутатських фракцій в міській раді, окремими депутатами.

 3. З питань, що торкаються підготовки та скликання сесій міської ради, їх порядку денного, підготовки матеріалів до сесій міської ради, головування на їх засіданнях, міський голова здійснює взаємодію з секретарем міської ради та апаратом ради, надає їм відповідні доручення щодо підготовки відповідних матеріалів, проведення належної організаційної та інформаційної роботи та здійснює контроль за її виконанням.

 4. Міський голова створює належні умови для роботи постійних, а також тимчасових контрольних комісій міської ради у разі їх створення. Голови постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради систематично інформують міського голову про роботу комісій.

 5. Міський голова створює сприятливі умови для здійснення депутатами міської ради своїх депутатських обов’язків, веде особистий прийом депутатів міської ради згідно графіка прийому.

 

Стаття 87. Взаємодія міського голови із коаліцією депутатських фракції в міській раді

 1. Міський голова співпрацює з коаліціями депутатських фракцій для узгодження питань, які виносяться на розгляд міської ради, як шляхом співбесід з керівниками депутатських фракцій, так і зо всіма депутатами фракцій, які входять до складу коаліції.

 2. Для остаточного вирішення питань, які виносяться на розгляд міської ради, започатковується діяльність Погоджувальної ради, яка здійснює свою роботу під головуванням міського голови та у складі голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій, та керівників депутатських фракцій, які входять до складу коаліції в міський раді.

 3. Міський голова забезпечує необхідні умови для виконання коаліцією депутатських фракції в міській раді своїх функцій.

 

Стаття 88. Взаємодія міського голови із виконавчим комітетом міської ради

1. Міський голова співпрацює з міськвиконкомом на принципах гласності, законності, колегіальності, поваги, поєднання місцевих та державних інтересів, у формах та в спосіб, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Взаємодія міського голови з міськвиконкомом відбувається шляхом застосування широкого кола організаційних та організаційно-правових форм співробітництва з членами міськвиконкому, керівниками управлінь та відділів виконавчого комітету, іншими посадовими та службовими особами.

3. Міський голова подає на розгляд міської ради кількісний та персональний склад міськвиконкому для його затвердження, а у разі необхідності – подання, для виведення зі складу членів міськвиконкому.

4. Міський голова розподіляє обов’язки між членами міськвиконкому та контролює їх виконання.

5. Міський голова дає доручення членам міськвиконкомом та контролює їх виконання.

6. Міський голова створює сприятливі умови для здійснення членами міськвиконкому своїх обов’язків.

 

Стаття 89. Порядок проведення щорічних відкритих звітів міського голови перед міською громадою у формі зустрічей міського голови з мешканцями міста

1. При здійсненні наданих повноважень міський голова як посадова особа місцевого самоврядування є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Як особа, що очолює виконавчий комітет міської ради, міський голова підзвітний міській раді.

2. Підзвітність міського голови як особи, що очолює виконавчий комітет Ніжинської міської ради, може бути забезпечена вимогою відповідного звіту перед міською радою. Звіт міського голови може бути публічно оголошеним на сесійному засіданні міської ради або поданий у письмовому вигляді.

3. Підзвітність і підконтрольність міського голови забезпечується обов’язком звітувати не менше одного разу на рік про свою роботу на відкритій зустрічі з членами міської громади.

4. Відкриті публічні звіти міського голови проводяться у формі зустрічей з мешканцями міста по мірі необхідності, однак не менше одного разу на рік, на яких він звітує про хід виконання міських програм, наказів виборців, відповідає на запитання.

5. Порядок підготовки і проведення щорічних відкритих звітів міського голови перед міською громадою у формі зустрічей з жителями міста визначається «Положення про звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток положень Статуту.

6. Інформація про проведення щорічних відкритих звітів міського голови перед міською громадою оприлюднюється не пізніше, ніж за місяць до їх проведення. Апарат міської ради та її виконавчих органів забезпечує можливість подання жителями міста письмових запитань та пропозицій до звіту міського голови в ході його зустрічей з жителями міста.

7. Хід щорічних відкритих звітів міського голови перед міською громадою в ході зустрічей міського голови з жителями міста транслюється у прямому ефірі по радіо та каналам міського телебачення, інформація про проведення цих публічних звітів широко висвітлюється у ЗМІ.

 


РОЗДІЛ 8. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 90. Види виконавчих органів міської ради

1.Виконавчими органами Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – виконавчими органами), окрім виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – виконавчий комітет, міськвиконком), є управління, відділи, інші, утворені міською радою у встановленому законом порядку виконавчі органи – юридичні та не юридичні особи а також їх структурні підрозділи.

2. Міська рада, в межах затверджених нею структури і штатів, може утворювати управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчих органів ради для здійснення відповідних повноважень виконавчих органів ради.

3. Виконавчі органи є підконтрольними і підзвітними міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

4. Структура виконавчих органів міської ради, загальна чисельність апарату виконавчих органів, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються міською радою за поданням міського голови міста Ніжина у порядку та розмірах, що визначені чинним законодавством України, з урахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування.

5. Функції та повноваження виконавчих органів міської ради визначаються чинним законодавством України та положеннями про виконавчі органи міської ради, що затверджені відповідними рішеннями міської ради.

6. Управління та відділи міської ради є самостійними юридичними особами, у повному обсязі мають права та виконують обов’язки, покладені на юридичних осіб чинним законодавством України.

7. Інші виконавчі органи міської ради, в тому числі, структурні підрозділи (відділи, служби, сектори) виконавчого комітету міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради – не юридичні особи можуть бути наділені правами юридичної особи на підставі відповідних рішень міської ради, прийнятих у межах чинного законодавства.

8. Виконавчий комітет, інші виконавчі органи міської ради здійснюють свої повноваження через професійну діяльність осіб, які посідають посади в органах міського самоврядування та їх апараті, одержують заробітну платню за рахунок міського бюджету і виконують організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.

9.         Міська рада приймає рішення про розмежування повноважень між міськвиконкомом, управліннями, відділами іншими виконавчими органами в межах повноважень, наданих чинним законодавством виконавчим органам міської ради.

10. Виконавчі органи міської ради можуть бути ліквідовані рішенням міської ради за поданням міського голови.

 

Стаття 91. Завдання, функції та повноваження виконавчих органів міської ради

1. Завдання, функції та повноваження виконавчих органів міської ради у місті здійснюються відповідно до ст. 11 та глави 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян та інші повноваження.

3. На керівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради поширюється статус службовців місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4. Рішення керівників виконавчих органів міської ради приймаються у формі наказів.

5. Рішення керівників виконавчих органів міської ради, які суперечать нормам Конституції, законів України, визнані у встановленому законом порядку недоцільними, неефективними або такими, що були прийняті безпідставно або передчасно, можуть бути скасовані відповідними рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради або суду

5. Повноваження виконавчих органів міської ради у місті визначаються відповідними Положеннями про ці органи, які затверджуються міською радою за поданням міського голови. Положення про виконавчі органи міської ради включають в себе визначення їх функцій (сфер відання), права, обов’язки цих органів, розподіл обов’язків між працівниками та порядок їх субординації, форми взаємодії між підрозділами та із зовнішніми партнерами.

 

Стаття 92. Обов'язки виконавчих органів міської ради

1. Виконавчі органи міської ради у місті та особи, які в них обрані або призначені, при виконанні своїх службових обов’язків діють на принципах гласності, законності, колегіальності, поваги, поєднання місцевих і державних інтересів, та у формах і в спосіб, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

2. Пріоритетом діяльності виконавчих органів міської ради та осіб, які в них обрані або призначені, має бути служіння інтересам міської громади та створення умов для реалізації усіма її членами прав і свобод, визначених Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

3. Виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед міською громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед міською громадою про свою діяльність.

4. Обов'язки виконавчих органів міської ради витікають з їх завдань, функцій та повноважень, що закріплені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також в інших законодавчих і нормативно-правових актах, що встановлюють такі обов’язки.

 

Стаття 93. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради (міськвиконком) є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який створюється нею на період її повноважень.

2. Виконавчий комітет міської ради координує діяльність інших виконавчих органів міської ради, їх структурних підрозділів та посадових осіб, підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до комунальної власності громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників; має право вносити зміни до актів підпорядкованих йому виконавчих органів ради та їх посадових осіб або скасовувати такі акти у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством України.

3. Очолює міськвиконком міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу міськвиконкому організує особа, на яку покладено виконання обов’язків міського голови.

4. Відповідно до рішення міської ради, виконавчий комітет міської ради може бути юридичною особою.

У разі, якщо виконавчий комітет міської ради утворений та зареєстрований у встановленому законом порядку в якості юридичної особи, він має власну печатку, рахунки у фінансових установах, може набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, виступати у якості позивача та відповідача в органах суду.

5. Міськвиконком є підзвітним та підконтрольним міській раді, яка його створила. Міськвиконком щорічно звітує про свою роботу міській раді. Про роботу міськвиконкому звітує перед радою міський голова.

6. На вимогу не менше половини депутатів від загального складу міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений депутатами термін.

7. Міська рада може прийняти резолюцію про недовіру чинному складу міськвиконкому або окремим його членам. На черговій (наступній) сесії міської ради міський голова інформує міську раду про вжиті заходи по реалізації цієї резолюції.

8. Порядок утворення і діяльність виконавчого комітету визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчого комітету Ніжинської міської ради, який затверджується міською радою, та цим Статутом.

9. Кількісний і персональний склад міськвиконкому затверджується міською радою за поданням міського голови.

10. До складу виконавчого комітету міської ради за посадою входить секретар міської ради. Не менше третини складу виконавчого комітету мають складати представники від громадськості.

11. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря міської ради.

12. Міська рада за власною ініціативою або за ініціативою міської громади може ухвалити рішення про внесення змін до складу міськвиконкому або про його розпуск. Ініціатива міської громади про розпуск міськвиконкому повинна бути підтримана не менше ніж однією десятою частиною членів міської громади, що мають право голосу на місцевих виборах. Підстави, за яких ухвалюється рішення про розпуск міськвиконкому, підлягають оприлюдненню у міських засобах масової інформації.

13. У разі незгоди ради з представленими міським головою кандидатурами на посаду заступників міського голови і керуючого справами ці кандидатури можуть голосуватися на сесії не більше двох разів. За відсутності необхідних голосів для затвердження цих кандидатур при повторному голосуванні міський голова представляє міській раді нові кандидатури. Сесія не припиняє роботу, поки не затвердить кандидатури заступників міського голови і керуючого справами міськвиконкому.

14. Члени міськвиконкому виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. У цьому разі на них не поширюється статус службовців місцевого самоврядування.

15. У разі виникнення у місті надзвичайних ситуацій, вирішення яких потребує оперативного реагування міськвиконкому, міський голова (або у разі його відсутності або неможливості виконання їм своїх обов'язків один із заступників міського голови) негайно скликає позачергове засідання міськвиконкому.

16. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи міськвиконкому здійснює керуючий справами, який є відповідальним перед міським головою.

17. Перший заступник і заступники міського голови та інші члени міськвиконкому, керівники виконавчих органів міської ради ведуть особистий прийом громадян.

18. Організаційною формою роботи міськвиконкому є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини членів від загального складу міськвиконкому.

19. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету міської ради. Регламент виконкому затверджується міською радою і не повинен суперечити цьому Статуту та є його додатком.

20. Засідання виконавчого комітету міської ради носять відкритий характер, крім виключних випадків, що передбачені нормами чинного законодавства України. Доступ громадян до приміщень, в яких проходять робочі засідання виконавчого комітету міської ради не може бути обмежений (крім випадків, що визначені законом).

21. Міськвиконком в межах своїх повноважень ухвалює рішення. Рішення міськвиконкому ухвалюються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою. Не допускається прийняття рішення міськвиконкомом у будь-якому відмінному від засідання режимі (наприклад, шляхом опитування).

22. У разі незгоди з прийнятим рішенням міськвиконкому його член має право висловити свою особливу думку у письмовому вигляді.

23. Хід засідання міськвиконкому фіксується у протоколі засідання. До протоколу засідання також долучаються письмові заяви про особливу думку членів міськвиконкому.

24. Рішення міськвиконкому набувають чинності з моменту їх підписання та реєстрації у встановленому порядку.

25. Рішення міськвиконкому передаються в апарат міської ради впродовж трьох днів з моменту їх реєстрації.

26. Всі рішення міськвиконкому оприлюднюються на офіційному сайті ніжинської міської ради не пізніше трьох днів з моменту з моменту їх підписання та реєстрації у встановленому порядку.

27. Рішення міськвиконкому, які стосуються питань, що мають важливе суспільне значення за рішенням виконкому можуть публікуватись у ЗМІ.

28. Рішення міськвиконкому можуть бути скасовані міською радою у разі, якщо вони суперечать чинному законодавству.

29. Рішення міськвиконкому є обов’язковим до виконання усіма виконавчими органами міської ради.

30. Рішення міськвиконкому може бути скасоване у порядку, визначеному Конституцією і законами України.

 

 

Стаття 94. Взаємодія виконавчих органів міської ради між собою, з міською радою та міським головою

1. Виконавчі органи міської ради у місті взаємодіють між собою, з міською радою та міським головою на принципах субординації, гласності, законності, колегіальності, поваги, поєднання місцевих та державних інтересів, у формах та в спосіб, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Статутом.

2. Взаємодія виконавчих органів міської ради у місті, а саме членів міськвиконкому, керівників управлінь та відділів виконавчих органів, інших посадових та службових осіб виконавчих органів міської ради між собою, з міською радою та міським головою, відбувається шляхом застосування широкого кола організаційних та організаційно-правових форм співпраці, у тому числі: виконання рішень міської ради; виконання розпоряджень та доручень міського голови; виконання рішень міськвиконкому; співпраці з апаратами міської ради та міськвиконкому; співпраці з постійними комісіями міської ради та з депутатами ради; за дорученням чи на прохання зазначених суб’єктів – подання інформації, підготовка звітів, відповідей на запити депутатів, розробка планів заходів відносно реалізації відповідних завдань тощо; здійснення інших організаційних та організаційно-правових форм співпраці.

3. Міськвиконком координує діяльність інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників, має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб.

4. При виконанні своїх повноважень виконавчі органи міського самоврядування є підзвітними та підконтрольними міській раді, міськвиконкому та міському голові, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади є також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 95. Офіційний веб-сайт міста

1. З метою якнайповнішого задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій в місті та за його межами в об'єктивній, комплексній інформації про різні сфери суспільного життя, зміцнення міжнародних зв'язків, належного інформаційного забезпечення здійснення органами міського самоврядування своїх повноважень та інформування про свою діяльність, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку підприємництва та для впровадження сучасних інформаційних технологій у систему управління містом, міськвиконком створює і підтримує офіційну веб-сторінку міста Ніжина.

2. У мережі Інтернет, на офіційній веб-сторінці міста має бути представлена політична, економічна, правова, екологічна, науково-технічна, управлінська, культурна та інша інформація про місто та життя міської громади, зокрема інформація, яка формується в органах міського самоврядування, довідкова інформації про посадових осіб міського самоврядування, їх службові адреси та службові телефони, архів рішень міської ради та її виконавчих органів, архів чинних нормативно-правових актів та неприйнятих проектів актів тощо.

3. Інформація на офіційній веб-сторінці міста постійно оновлюється та удосконалюються способи її представлення і доступу.

4. Інформація на офіційній веб-сторінці міста подається українською мовою.

 

Стаття 96. Міська адміністративна комісія.

1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при міськвиконкомі для розгляду і вирішення усіх справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян в дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

3. Адміністративна комісія розглядає відповідно до чинного законодавства справи про адміністративні правопорушення:

3.1. у галузі охорони праці і здоров’я населення;

3.2. у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури;

3.3. у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;

3.4. на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку;

3.5. у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;

3.6. у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;

3.7. що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

3.8. що посягають на встановлений порядок управління.

4. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та «Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради», яке затверджує міськвиконком.


 

РОЗДІЛ 9. СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТА

Стаття 97. Принципи сталого розвитку міста

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку усіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя міста.

2. Сталий розвиток міста ґрунтується на таких принципах:

2.1. підвищення та вирівнювання якості життя членів територіальної громади усіх територій міста на умовах забезпечення високих соціальних стандартів;

2.2. стабілізація і покращання економічної, соціальної, екологічної ситуації на території міста;

2.3. розробка та запровадження механізмів пом'якшення кризи та впливу економічної кон'юнктури на розвиток міської громади;

2.4. оперативне і адекватне реагування на виникнення елементів соціальної кризи;

2.5. забезпечення участі міської громади у процесах міського, регіонального та державного планування;

2.6. збільшення можливостей вирішення міських проблем шляхом раціонального поєднання механізмів централізації і децентралізації, процесів прийняття та виконання рішень;

2.7. пристосування соціальної інфраструктури та системи комунального господарства до ринкових умов, запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об'єктів комунальної власності;

2.8. запровадження сучасних механізмів фінансового менеджменту;

2.9. застосування сучасних підходів у здійсненні соціального захисту членів міської громади;

2.10. розширення обсягів наукового забезпечення та консультативної допомоги з визначених напрямків розвитку міської громади;

2.11. розробка і реалізація перспективних планів розвитку міської громади;

2.12. розбудова на території міста сучасної інформаційної інфраструктури;

2.13. встановлення тісних ділових та культурних стосунків з іншими міськими громадами, зарубіжними муніципальними утвореннями, використання досвіду партнерів та здійснення спільних проектів.

 

Стаття 98. Система сталого розвитку міста

1. Сталий розвиток міста забезпечується шляхом розробки та реалізації Генерального плану розвитку міста, Стратегії сталого розвитку міста, а також щорічних Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міських та інших цільових програм при максимально широкій участі міської громади.

2. Міська рада кожного скликання на почтаку своєї каденції приймає Стратегію (концепцію) сталого розвитку міста на період скликання міської ради.

3. Виконавчі органи міської ради, інші суб’єкти міського розвитку у своїй діяльності реалізовують основні напрямки Стратегії розвитку міста, програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку міста.

4. Підходи до управління об’єктами комунальної власності міста також ґрунтуються на принципах системи сталого розвитку міста і спрямовані на реалізацію основних повсякденних та стратегічних завдань його розвитку в усіх сферах соціально-економічного, політичного та культурного життя.

5. Одним із ключових підходів у системі сталого розвитку міста є виявлення та розв’язання пріоритетних соціальних проблем з максимально раціональним використанням наявних ресурсів, додатковим залученням зовнішніх та генеруванням внутрішніх ресурсів міської громади.

 

Стаття 99. Генеральний план розвитку міста.

1. Основним документом, що визначає розвиток міста, є Генеральний план розвитку міста (далі – Генплан міста).

2. Генплан міста – це містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста з урахуванням як історичних традицій забудови міста, збереження та відновлення його історичного центру, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденції містобудування.

3. Генеральний план розробляється на основі містобудівного законодавства України, зокрема Закону «Про планування і забудову територій», з метою забезпечення прав і законних інтересів членів міської громади, сталого розвитку міста, ефективної координації процесів землекористування, узгодження інтересів приватного і громадського будівництва, а також забезпечення державних інтересів під час планування і забудови території міста. Останнє завдання реалізується через додержання міських та регіональних правил забудови.

4. Генеральний план приймається міською радою виключно після проходження ним процедури громадських слухань.

5. Органам та посадовим особам міського самоврядування забороняється видача дозволів на проведення будівельних робіт, затвердження проектів будівництва або реконструкції, проектів відведення земельних ділянок, які не узгоджено з Генеральним планом.

6. Видача дозволів на здійснення комплексних будівельних робіт, затвердження крупних проектів будівництва або реконструкції, проектів відведення крупних земельних ділянок здійснюється виключно після проходження відповідним проектом процедури громадських слухань.

7. Процедура проведення громадських слухань визначається відповідно до законодавства України та цього Статуту. Норми статуту деталізуються в окремому «Положенні про громадські слухання в місті», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток норм цього Статуту.

 

Стаття 100. Стратегія сталого розвитку міста

1. Сталий розвиток міста забезпечується розробкою і реалізацією Стратегії сталого розвитку міста (далі – Стратегії розвитку міста), яку затверджує міська рада. Стратегія розвитку міста поєднує в собі інтереси міської громади з інтересами Чернігівської області та Української держави.

2. Стратегія розвитку міста – це документально зафіксований проект перспективних напрямів, пріоритетів, цілей, завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста, яка визначає можливий сценарій цього розвитку на середньострокову (5 років) та довгострокову (20 років) перспективу, а також система комплексних заходів, які забезпечують досягнення головної мети та завдань міського розвитку на перспективу.

3. Головною метою Стратегії розвитку міста є підвищення добробуту та якості життя членів міської громади. Досягнення цієї мети забезпечується відповідно до міжнародних стандартів і напрямків сталого розвитку людських поселень: забезпеченням належного рівня екологічної безпеки; підвищенням зайнятості; покращенням економічної ситуації; підвищенням привабливості міста як сприятливого місця для життя, роботи та відпочинку; розвитком регіонального партнерства; зміцненням основ міської демократії.

4. З метою розробки та моніторингу реалізації Стратегії розвитку міста, його економічних та соціальних складових, міським головою створюється Комісія з розробки Стратегії зі статусом дорадчого органу при міському голові. До складу Комісії входять у рівних долях представники органів міського самоврядування, представники наукових кіл, комерційних структур та некомерційних організацій.

5. Планування соціально-економічного та культурного розвитку міста Ніжина передбачає:

5.1. аналіз соціально-економічного та культурного розвитку міста Ніжина за попередні і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження із загальнодержавними тенденціями розвитку;

5.2. характеристику основних проблем розвитку економіки міста, його соціальної сфери, культурного розвитку територіальної громади;

5.3. стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу міста, визначення резервів ресурсного потенціалу міста;

5.4. напрями розвитку міста на плановий період та шляхи розв'язання його основних проблем.

6. Міська рада щорічно розглядає хід виконання Стратегії розвитку міста і, за необхідності, коригує її або приймає нову Стратегію на період, не менший за термін повноважень міської ради поточного скликання.

7. З метою реалізації Стратегії розвитку міста розробляються і виконуються щорічні плани соціально-економічного і культурного розвитку міста, цільові та комплексні програми, які затверджує міська рада.

8. Міська рада кожного скликання не пізніше ніж на третій сесії розглядає і за необхідністю вносить зміни у діючу Стратегію розвитку міста.

9. Затверджені довгострокові програми розвитку та реформування тієї чи іншої галузі суспільного життя міської громади, тривалість яких виходить за межі терміну повноважень міської ради відповідного скликання, зберігають чинність до свого закінчення і є обов’язковими до виконання для міської ради усіх наступних скликань.

10. Міська рада та її виконавчі органи у своїй діяльності реалізовують програми і плани соціально-економічного і культурного розвитку міста.

 

 

Стаття 101. Програма соціально-економічного і культурного розвитку та інші програми розвитку міста

1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста (далі – Програма СЕР) передує створенню проекту бюджету та щорічно розробляється відповідно до Стратегії розвитку міста на основі даних розвитку за останній звітний період, прогнозу соціально-економічного та культурного розвитку до кінця року і планів розвитку економіки та соціальної сфери міста наступного року.

2. Програма СЕР розробляється міськвиконкомом за участю депутатів, постійних комісій міської ради, депутатських фракцій, їх коаліції, а також громадян, органів самоорганізації населення, громадських організацій та інших об’єднань громадян і затверджується міською радою на черговий фінансовий рік.

3. Програма містить:

3.1. цілі розвитку міста на наступний рік;

3.2. техніко-економічне обґрунтування;

3.3. прогноз очікуваних соціально-економічних, культурних та екологічних результатів реалізації програми;

3.4. основні інноваційні рішення у сферах управління, технологічного та інформаційного забезпечення, соціального захисту, залучення громадян до процесів самоврядування тощо;

3.5. відомості про замовників та виконавців програми;

3.6. відомості про обсяги та джерела фінансування капіталовкладень;

3.7. терміни та етапи виконання програми, відповідальних за виконання кожного завдання та досягнення запланованих показників;

3.8. інформаційно-пропагандистське, кадрове забезпечення програми та інші відомості, які необхідні для її виконання.

3. Проект Програми СЕР подається на розгляд та затвердження міською радою не пізніше за проект бюджету цього ж року.

4. Міський голова забезпечує підготовку та подання для розгляду міською радою проекту Програми СЕР, а за підсумками її виконання звітує міській раді.

 5. У місті зазначеними вище суб’єктами можуть розроблятися й інші цільові програми розвитку, які містять в собі відповідні заходи щодо розвитку відповідних сфер соціального життя міста та його жителів у вузьких профільних сферах і є складовою Програми СЕР.

 

Стаття 102. Механізми виявлення та розв'язання пріоритетних соціальних проблем у місті

1. Пріоритетними соціальними проблемами у місті вважаються незадоволені або задоволені неповною мірою соціальні потреби та інтереси усіх або значної частини членів міської громади, її соціальних груп та мікрогромад, які потребують невідкладного розв’язання.

2. Щорічно виконавчий комітет міської ради разом із постійними депутатськими комісіями із залученням науковців та представників громадськості на основі вивчення даних статистики, соціологічних досліджень, аналізу скарг та пропозицій жителів проводить соціальну діагностику основних соціальних сфер життєдіяльності міста та виявляє наявні в них пріоритетні соціальні проблеми.

3. Вказані проблеми включаються у Програму СЕР, в інші цільові програми у якості завдань для першочергового розв’язання.

 

Стаття 103. Кадрове забезпечення сталого розвитку міста

1. Кадрова політика є пріоритетним напрямом діяльності органів міського самоврядування і будується на принципах професіоналізму, відкритості, демократичності, порядності, державного та міського патріотизму.

2. Основними формами кадрової політики є конкурси, залучення фахівців за контрактом, підвищення кваліфікації та професійне навчання. Перелік посад з призначенням за конкурсом, а також порядок його проведення визначаються міською радою.

3. Міська кадрова політика поширюється на посадових осіб та службовців міського самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ та організацій.


 

РОЗДІЛ 10. КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У МІСТІ

Стаття 104. Комунальна власність як економічна основа міського самоврядування

1. Міська громада має право комунальної власності – право на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи міського самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися комунальною власністю міської громади у місті.

2. До комунальної власності належить майно, що розташоване на території міста, яке не є власністю українського народу, держави, інших територіальних громад, приватною власністю, загальною власністю громадських об'єднань чи органів самоорганізації населення.

3. Об’єкти права комунальної власності можуть знаходитися як на території міста, так і за його межами. До об’єктів права комунальної власності можуть належати:

3.1. рухоме та нерухоме майно;

3.2. доходи міського бюджету, у тому числі кошти цільових фондів та кошти валютних рахунків;

3.3. землі міської громади, не передані в інші форми власності;

3.4. водойми загального користування та інші природні ресурси;

3.5. підприємства, установи, організації, у тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств;

3.6. житловий фонд, нежитлові приміщення;

3.7. заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування;

3.8. об’єкти загальноміського користування: дороги, мости, шляхопроводи, площі, парки, сквери, фонтани, підземні переходи, громадські туалети, дамби та гідронамиви, колодязі, артезіанські свердловини, зливова каналізація;

3.9. цвинтарі;

3.10. автомобільні стоянки;

3.11. цінні папери та інші фінансові активи;

3.12. частки у спільній власності територіальних громад, що перебуває в управлінні обласної (районної) ради;

3.13. інше майно і майнові права, віднесені чинним законодавством до об’єктів права комунальної власності міської громади.

4. Перелік об’єктів права комунальної власності затверджується міською радою за поданням виконавчого органу міської ради, що веде реєстр об’єктів комунальної власності.

5. Майно, що знаходиться у комунальній власності міста, може за рішенням міськвиконкому передаватися в повне господарське ведення, оперативне керування, оренду об'єднанням органів самоорганізації населення, іншим юридичним особам.

6. Комунальна власність міської громади є економічною основою міської громади та міського самоврядування у місті.

7. Усі види комунальної власність міської громади (рухоме та нерухоме майно, землі та природні ресурси, доходи міського бюджету, інші грошові кошти, одержані містом на законних підставах, а також об'єкти спільної власності, що знаходяться в управлінні міської та інших рівнів влади) а також наявна в місті державна власність мають забезпечувати економічний та соціальний розвиток міста.

8. Органи міського самоврядування з метою зміцнення економічної основи міської громади, поліпшення обслуговування населення, розвитку культури, науки, освіти в місті можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність (спільно з іншими територіальними громадами та суб’єктами права України) – державно-комунальну та приватно-комунальну власність. На цих умовах можливо об'єднання грошових коштів спеціальних (соціальних, інноваційно-виробничих та інших) фондів на засадах внутрішньоміської кооперації.

9. Відчуження майна та грошових коштів, які є економічною основою міської громади і міського самоврядування, здійснюється на умовах, вказаних в п. 3 цієї статті, за рішенням і в порядку, встановленому міською радою. Доходи, одержані в результаті відчуження вказаного майна, перераховуються до бюджету міста і використовуються із суворим додержанням затвердженого плану витрат.

10. Порядок відчуження міської комунальної власності встановлюється «Положенням про порядок відчуження міської комунальної власності та використання коштів від цього відчуження», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток норм цього Статуту.

11. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, сади, бульвари, водоймища, а також пам'ятники природи, історії, археології та культури, будівлі й споруди, об'єкти оздоровчого та історико-культурного призначення, інші майнові об'єкти, даровані місту благодійниками або такі, що побудовані на кошти, зібрані членами міської громади. Перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується міською радою за поданням міського голови.

12. Обмеження складу економічної основи міської громади та міського самоврядування через зміну складу і правового стану комунальної власності можливо тільки на підставі законів України.

13. Міська рада та її виконавчий комітет не мають права вводити обмеження для підприємств різних форм власності, що знаходяться на території міста, які б перешкоджали свободі законного підприємництва та господарської діяльності, ввезенню товарів та вивозу їх за межі території міста.

14. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються міською радою. Рішення про відчуження об’єктів комунальної власності може бути прийняте у випадках:

14.1. якщо вартість обслуговування таких об’єктів є обтяжливою для місцевого бюджету;

14.2. якщо такі об’єкти не використовуються для надання суспільно значущих послуг.

15. Міська рада своїми рішеннями визначає порядок володіння, користування і розпорядження комунальною власністю, передачі окремих об’єктів комунальної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст області. Повноваження щодо користування та розпорядження окремими об’єктами комунальної власності міська рада може передати виконавчим органам міської ради.

 

Стаття 105. Комунальне майно міської громади

1. До майна міської громади (комунального майна) належить:

1.1. майно комунальних підприємств, установ, організацій, яке закріплене за ними (знаходиться на балансі) на основі права повного господарського ведення або оперативного управління;

1.2. акції (частки, паї), що належать міській громаді у статутних фондах господарських товариств;

1.3. комунальний житловий фонд;

1.4. об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності;

1.5. об’єкти, набуті внаслідок господарської діяльності територіальної громади;

1.6. інше майно міської громади законного походження.

2. Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна державної, колективної, приватної та інших установлених законом форм власності та визнане згідно з чинним законодавством як безгосподарне, є комунальною власністю міської громади.

3. Підставою для набуття права комунальної власності на майно є:

3.1. безоплатна передача майна, майнових прав міській громаді державою, іншими суб’єктами права власності;

3.2. створення майна (товарів, продукції) в результаті підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, заснованих на комунальній власності;

3.3. придбання майна органами міського самоврядування в порядку, встановленому чинним законодавством;

3.4. відчуження майна в інтересах міської громади;

3.5. інші підстави, передбачені законом.

4. Міська рада або уповноважені нею виконавчі органи міської ради від імені та в інтересах міської громади виконують усі майнові операції. Вони можуть:

4.1. передавати комунальне майно у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам;

4.2. здавати майно в оренду чи концесію;

4.3. продавати і купувати майно;

4.4. використовувати комунальне майно як заставу;

4.5. вирішувати питання відчуження майна (приватизації);

4.6. визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються або передаються у користування, оренду чи концесію;

4.7. визначати в договорах відповідальність за їх неналежне виконання.

5. Припинення права комунальної власності на майно настає у разі:

5.1. відчуження комунального майна іншим особам (приватизації) у порядку, встановленому законом;

5.2. передачі комунального майна у державну власність;

5.3. знищення, загибелі комунального майна;

5.4. споживання речей.

6. Міськвиконком щорічно проводить інвентаризацію комунального майна. Міський реєстр комунального майна та грошових коштів щорічно публікується.

7. Порядок розгляду і вирішення у міській раді питань, пов’язаних із набуттям, здійсненням і припиненням права комунальної власності на майно, визначається відповідними положеннями, що їх затверджує міська рада у доповнення та розвиток норм Статуту.

 

Стаття 106. Суб'єкти права комунальної власності в місті

1. Суб'єктом права комунальної власності в місті є міська громада.

2. Від імені та в інтересах міської громади права суб'єкта комунальної власності здійснює міська рада.

3. Міська громада як власник передає комунальну власність в управління обраній міській раді, яка через правомочність розпорядження визначає юридичних осіб, здатних використовувати комунальну власність на користь міській громади шляхом передачі в оренду, постійне або тимчасове користування, зокрема як заставу, а також створює комунальні підприємства.

4. Як суб’єкт права комунальної власності міська рада приймає рішення про прийняття об’єктів до комунальної власності міста, про відчуження, про здавання в оренду об’єктів комунальної власності, реалізує інші повноваження відповідно до законів України.

5. Відчуження (продаж, приватизація) комунальної власності за рішенням органів міського самоврядування та без згоди власника (міської громади) допускається у випадках і лише за умови, що такі дії органів міського самоврядування не завдають збитку економічним і культурним інтересам членів міської громади та здійснюються відкрито і відповідно до чинного законодавства.

6. Міська рада встановлює порядок та умови надання земель міста під об'єкти, що мають загальнодержавне та обласне значення, для будівництва та розміщення об'єктів.

7. Члени міської громади мають пріоритетне право на отримання в користування приміщень, споруд, будівель, інших об'єктів комунальної власності на території міста з метою їх господарського використання для виробництва комунальних послуг.

 

Стаття 107. Об'єкти права комунальної власності в місті

1. Об'єктами права комунальної власності в місті є:

1.1. рухоме та нерухоме майно, окрім об'єктів, що знаходяться у приватній власності;

1.2. землі загального користування, жилої й іншої міської забудови;

1.3. землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

 1.4. землі інженерної інфраструктури та комунікацій;

 1.5. землі промисловості, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, енергетики й іншого призначення;

 1.6. землі сільськогосподарського призначення й інші угіддя, землі тимчасового сільськогосподарського використання;

1.7. водна поверхня та водні ресурси водоймищ і водосховищ, річки в межах території міста;

1.8. землі запасу, виділені для розвитку міста;

1.9. природні ресурси, зокрема корисні копалини на території міста;

1.10. фінансові ресурси місцевих бюджетів, позабюджетних, цільових, валютних коштів;

1.11. цінні папери;

1.12. комунальні підприємства, установи, організації;

1.13. пайові долі в статутних фондах та капіталі підприємств, установ, банків, страхових та господарських товариств;

1.14. житловий фонд, нежитлові приміщення;

1.15. інше майно та майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені законом як об'єкти права комунальної власності, придбані за рахунок міських коштів або передані в комунальну власність рішенням суду, у тому числі розташовані на територіях за межами міста;

1.16. кошти, одержані від відчуження об'єктів комунальної власності.

2. Землі міста використовуються винятково згідно з їх функціональним призначенням, що визначається міською радою. У власності, володінні і користуванні міської громади можуть знаходитися земельні ділянки за межами міста.

3. Природні ресурси на території міста відносяться до його комунальної власності. Рішення про використання природних ресурсів приймаються після попередньої екологічної і містобудівної експертиз.

4. Передачу об'єктів права комунальної власності у постійне чи тимчасове користування, передачу їх в оренду чи під заставу, продажу та купівлю здійснює міська рада від імені та в інтересах міської громади.

5. Майнові операції, які здійснюються органами міського самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослабляти економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати надходження до міського бюджету, а також обсягу і якості вироблюваних комунальних робіт, товарів, послуг.

6. Нерухоме майно, що знаходиться на території міста, а також об’єкти права комунальної власності, які розташовані на території поза межами міста, підлягають пооб'єктній реєстрації в Єдиному комунальному реєстрі об'єктів нерухомості міста, який веде відповідний виконавчий орган міського самоврядування.

7. Кожна зміна прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб відносно нерухомого майна реєструється і вступає в юридичну силу у порядку, встановленому законодавством. Власникам нерухомого майна видаються документи, що підтверджують їх правомочність.

8. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності міської громади, крім випадків, передбачених законом.

 

Стаття 108. Управління та розпорядження об’єктами комунальної власності у місті

1. Управління об’єктами права комунальної власності повинно здійснюватись на засадах:

1.1. формування реєстру об’єктів та суб’єктів комунальної власності, запровадження системи моніторингу щодо таких об’єктів;

1.2. визначення ринкової вартості об’єктів комунальної власності, розрахованої з урахуванням подальшої долі об’єкта, що оцінюється, його комерційних властивостей та соціальної значимості;

1.3. відкритості інформації про процедури отримання об’єктів комунальної власності у власність чи користування та про переліки об’єктів, що передаються;

1.4. використання найбільш ефективних конкурентних механізмів розподілу комунального майна (виділення земельних ділянок і здача в оренду нежитлових приміщень за конкурсною процедурою тощо);

1.5. забезпечення бюджетного фінансування об’єктів комунальної власності, метою діяльності яких є надання послуг соціального характеру (організації, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування тощо);

1.6. передачі об’єктів комунальної власності, функціонування яких безпосередньо не пов’язано з виконанням соціальних завдань, до комерційного управління з метою забезпечення їх рентабельності та прибутковості;

1.7. спрощення та уніфікація процедур надання в оренду землі та об’єктів нерухомості міста.

2. Оперативне управління об'єктами комунальної власності міської громади у місті здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються такі функції:

2.1. підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо ухвалення складу об'єктів комунальної власності міської громади;

2.2. підготовка та передача на розгляд міської ради або міськвиконкому питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, які знаходяться у комунальній власності міської громади;

2.3. реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міської громади.

3. З метою ефективного здійснення функцій щодо управління нерухомим майном та землею міської громади міська рада:

3.1. створює профільні виконавчі органи відповідно у сфері земельних відносин та нерухомого майна;

3.2. визначає порядок здійснення профільними виконавчими органами повноважень щодо управління нерухомим майном та землею, зокрема функцій орендодавця;

3.3. визначає порядок передачі в оренду нерухомого майна та землі, порядок приватизації нерухомого майна;

3.4. встановлює процедуру проведення конкурсів щодо передачі в оренду нерухомого майна, в тому числі для окремих категорій учасників;

3.5. затверджує перелік нерухомого майна, яке підлягає та не підлягає приватизації, і визначає способи приватизації;

3.6. визначає порядок контролю за виконанням угод і договорів купівлі-продажу, оренди, передання у користування та у відповідних випадках своєчасно ініціювати питання повернення майна у комунальну власність;

3.7. заслуховує звіти профільних виконавчих органів щодо здійснення ними повноважень щодо управління нерухомим майном та землею.

4. Продаж не зайнятих та не використовуваних об'єктів нежитлового фонду, зокрема, призначених для реконструкції будинків, будівель, споруд, приміщень, вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень в житлових будинках, здійснюється на аукціонах (конкурсах), які проводяться за правилами, затвердженими міською радою.

5. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності у місті здійснює міський голова, який раз на рік письмово інформує міську громаду та міську раду про стан комунальної власності міської громади, реєстрацію, відчуження або придбання об'єктів комунальної власності.

 

Стаття 109. Комунальні підприємства, установи та організації

1. Органи міського самоврядування у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, для забезпечення виконання господарських функцій у місті, оптимізації видатків з міського бюджету, здешевлення комунальних послуг, які надаються членам міської громади, можуть створювати комунальні підприємства, установи і організації (далі – комунальні об’єкти), у тому числі: житлово-експлуатаційні контори, управляючі компанії, комунальні банки, комунальні страхові контори, комунальні сервісні служби, комунальні пенсійні фонди тощо.

2. Комунальні суб’єкти господарювання як комерційного, так і некомерційного характеру здійснюють не заборонену законом та визначену статутами підприємств виробничу, науково-дослідницьку, комерційну та іншу діяльність з метою задоволення потреб та інтересів членів міської громади, гостей міста, а також отримання прибутку.

3. Міська рада може утворювати на основі відокремленої частини комунальної власності або із залученням майна цієї власності різні за організаційними формами види комунальних підприємств чи інших суб’єктів господарювання, а саме:

3.1. комунальні унітарні підприємства, тобто підприємства, що створюються на базі відокремленої частини комунальної власності і чий статутний фонд не поділений на частки, акції, паї тощо;

3.2. господарські (підприємницькі) товариства, які створюються спільно з іншими партнерами і міська громада володіє лише часткою у статутному фонді створених товариств, тобто має корпоративні права.

4. Комунальні унітарні підприємства виконують свою діяльність, базуючись на праві господарського відання або праві оперативного управління, а господарські товариства на праві власності.

5. Міська рада затверджує типовий статут комунального підприємства, а також положення про управління корпоративними правами міської громади.

6. Статут комунального унітарного підприємства затверджується профільним виконавчим органом міської ради, до сфери управління якого входить комунальне підприємство.

7. Статут господарського товариства затверджується рішенням загальних зборів засновників.

8. Статутом комунального суб’єкта господарювання визначається найменування, мета і предмет діяльності такого суб’єкта, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, органи управління і контролю, умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання.

9. Діяльність комунальних суб’єктів господарювання має базуватися на таких засадах:

9.1. запровадження регулярного планування господарської діяльності;

9.2. регулярного оприлюднення показників господарського та фінансового планування;

9.3. щорічного звітування за підсумками діяльності та стану справ на підприємстві.

Порядок звітування і форма звіту затверджується міськвиконкомом.

10. З метою захисту підприємств комунальної власності та недопущення випадків заволодіння ними через застосування процедур банкрутства міська рада може затвердити перелік комунальних підприємств, на які не поширюються норми чинного законодавства про банкрутство.

11. Міська рада затверджує статути комунальних суб’єктів господарювання, визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.

12. Комунальні суб’єкти господарювання володіють закріпленим за ними комунальним майном на основі права повного господарського відання. Здійснюючи це право, комунальні суб’єкти господарювання володіють, користуються і розпоряджаються належним їм майном у межах, визначених їхніми статутами, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям їхньої діяльності.

13. Комунальні суб’єкти господарювання відповідають за своїми зобов’язаннями усім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути накладено стягнення на вимогу кредиторів.

14. Комунальні установи і заклади, які фінансуються з міського бюджету, володіють закріпленим за ними майном на основі права оперативного управління. Здійснюючи це право, комунальні установи і заклади не можуть розпоряджатися цим майном без згоди міської ради, якщо інше не передбачено їхніми статутами чи положеннями. Вони самостійно розпоряджаються коштами, що виділені з міського бюджету на їх фінансування, доходами, отриманими від господарської діяльності, та майном, придбаним за рахунок цих доходів.

15. Комунальні установи і заклади, які утримуються за рахунок міського бюджету, несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями лише коштами, що є в їхньому розпорядженні.

16. Міська рада не відповідає за зобов’язаннями створених нею юридичних осіб, а вони не відповідають за її зобов’язаннями, якщо інше прямо не передбачене законами та засновницькими документами відповідного суб’єкту господарювання.

17. З метою забезпечення прозорості, правомірності, законності та доцільності діяльності комунальних підприємств, установ та закладів у їх складі можуть формуватись наглядові ради у складі представників органів місцевого самоврядування та громадськості. Наглядові ради діють на основі Типового положення Про наглядову раду комунального підприємства Ніжинської міської ради, що його затверджує міська рада.

18. Некомерційні комунальні суб’єкти господарювання мають закріплене за ними майно на праві оперативного управління та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Міська громада делегує їм правомочність користування комунальним майном.

19. Майно некомерційних суб’єктів господарювання є нерозподільним, його не можна відчужити або розподілити шляхом паювання, зокрема між працівниками цього суб’єкту.

20. Статутний фонд некомерційного комунального підприємства формується за рахунок коштів міського бюджету.

21. Майно, яке знаходиться у комунальній власності, закріплюється за некомерційним комунальним суб’єктом господарювання на праві господарського ведення або оперативного управління.

22. Майно комунального суб’єкта господарювання формується за рахунок коштів бюджету міста, одержаних доходів, інших законних джерел.

23. Комерційне комунальне підприємство розпоряджається та володіє власністю на правах власника у частині своєї частки відповідно до чинного законодавства.

24. Офіційна назва некомерційного комунального суб’єкта господарювання повинна містити посилання на міську громаду, як на власника його майна.

25. Із керівниками комунальних суб’єктів господарювання укладається контракт, за формою, встановленою міською радою. Керівник комунального суб’єкту господарювання не є членом відповідного трудового колективу.

26. Органи місцевого самоврядування здійснюють постійний моніторинг діяльності комунальних підприємств у тому числі через наглядові ради, вживають заходів, спрямованих на попередження їх банкрутства, а при необхідності – підвищують рівень ліквідності суб'єктів комунальної власності.

27. Реорганізація або ліквідація діючих комунальних суб’єктів господарювання здійснюється міською радою. Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми державними господарствами, допускається лише за згодою міської громади.

 

Стаття 110. Міське господарство

1. Міське господарство складається з підприємств виробничої і соціальної сфери, які є комунальною власністю міської громади, а також підприємств тієї ж спеціалізації, що належать іншим власникам, але діяльність яких пов’язана переважно з обслуговуванням мешканців міста.

2. Міська рада оформляє свої взаємовідносини з підприємствами інших форм власності за допомогою договорів та угод про їхню участь у наданні соціальних послуг мешканцям міста. Вона може надавати зазначеним підприємствам переважне право на користування місцевими природними ресурсами та інші переваги, а також пільги щодо сплати місцевих податків і зборів, плати за землю та інших податків і обов’язкових платежів, якщо це дозволено законом.

3. Міська рада та її виконавчі органи координують діяльність підприємств, що виявили бажання увійти до складу міського господарства, з питань надання соціальних послуг міській громаді, сприяють розвиткові та зміцненню їхньої виробничої та матеріально-фінансової бази.

 

Стаття 111. Житловий фонд міста

1. Житловий фонд міста складається з комунального, державного, кооперативного, відомчого, приватного житла і житла інших форм власності.

2. Координація діяльності підприємств комунального господарства по забезпеченню експлуатації житлового фонду покладається на уповноважені органи міського самоврядування.

3. Експлуатація житлового фонду, який знаходиться не в комунальній власності, здійснюється власниками самостійно з дотриманням встановлених норм експлуатації житлового фонду.

4. Порядок взаємодії органів міського самоврядування з власниками житла визначається «Положенням про управління житловим фондом міста», яке затверджується міською радою у доповнення та розвиток норм цього Статуту.

5. Надання та приватизація житла в комунальному житловому фонді здійснюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством та нормативними актами органів міського самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції.

 

Стаття 112. Комунальне житло в місті

1. До комунального житла належить житловий фонд, що перебуває у власності міської громади.

2. Джерелом формування комунального житлового фонду є:

2.1. будівництво нового житла;

2.2. реконструкція існуючих гуртожитків та житлових будинків;

2.3. передача у комунальну власність міської громади об’єктів права державної власності;

2.4. передача у комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень, дарування або визначеного у встановленому порядку безгосподарним;

2.5. придбання житла на ринку.

3. Від імені та в інтересах міської громади органи міського самоврядування:

3.1. здійснюють управління житловим фондом, організовують його належне утримання, обслуговування та ремонт;

3.2. здійснюють контроль за використанням житла за призначенням;

3.3. встановлюють плату за житло;

3.4. приймають рішення про зміну порядку використання житла, проведення його реконструкції, капітального ремонту;

3.5. ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приймають рішення про надання цим громадянам житла з комунального житлового фонду на підставах і в порядку, визначених законом;

3.6. організовують у встановленому порядку продаж квартир, що перебувають у комунальній власності;

3.7. здійснюють вилучення з житлового фонду будинків, квартир (їх частин) шляхом приватизації;

3.8. приймають у комунальну власність житло, що безоплатно передається його власниками.

4. Органи міського самоврядування створюють усі умови для приватизації комунального житла.

 

Стаття 113. Землі міської громади

1. Усі землі, що знаходяться в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності, є комунальною власністю міської громади.

2. До структури земель міської громади входять:

2.1. землі житлової та громадської забудови;

2.2. землі історико-культурного призначення;

2.3. землі природоохоронного призначення;

2.4. землі оздоровчого призначення;

2.5. землі рекреаційного призначення;

2.6. землі лісового фонду;

2.7. землі водного фонду;

2.8. землі промисловості, транспорту, зв`язку та енергетики;

2.9. землі сільськогосподарського призначення, що знаходяться в межах міста.

3. Міська громада може об`єднувати на договірних засадах належні їй земельні ділянки із земельними ділянками інших територіальних громад.

 

Стаття 114. Земельні відносини в місті

1. До складу земель міста, що є комунальною власністю міської громади, входять землі, що підрозділяються за цільовим призначенням на:

1.1 землі загального користування, житлової та іншої міської забудови;

1.2. землі інженерної інфраструктури та комунікацій;

1.3. землі промисловості, транспорту, зв'язку, інформаційних комунікацій, енергетики, оборони та іншого господарського призначення;

1.4. землі сільськогосподарського призначення та інші угіддя, землі тимчасового сільськогосподарського використання;

1.5. землі з особливим режимом використання, зокрема: землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, землі лісового (паркового) фонду, землі водного фонду;

1.6. землі запасу та інші земельні ділянки.

2. У власності міської громади можуть знаходитися земельні ділянки за межами міста, придбані для міських потреб або для здійснення містом функцій обласного центру в порядку, встановленому законодавством України.

3. На міському балансі можуть знаходиться також земельні ділянки, придбані на праві оренди або в повну власність міської громади за рахунок коштів міста, що знаходяться в інших регіонах України та в інших країнах – з метою господарського, санаторно-курортного використання або для розвитку зовнішньоекономічних, земляцьких та представницьких, культурних зв'язків міської громади.

4. Землі, що належать до комунальної власності, є основним багатством міської громади і складають основу розвитку економіки міста. Відчуження земельних ділянок, що знаходяться у комунальній власності і мають загальноміське значення, проводиться за рішенням міської ради лише з урахуванням думки Громадської ради.

5 Віднесення земель міста до будь-яких категорій в цілях їх відповідного використання здійснюється міською радою згідно з чинним законодавством відповідно до Генерального плану міста та плану земельно-господарського устрою міста, затвердженому міською радою за поданням міського голови та з урахуванням думки членів міської громади після широкого громадського обговорення.

6. Створення в адміністративних межах міста територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється відповідно до закону за рішенням міської ради.

7. Розпорядження землею в межах міста здійснює міська рада із дотриманням прав власників та інших законних користувачів земельних ділянок та виходячи зі стратегічних потреб розвитку міста, економічних та культурних інтересів міської громади.

8. Реалізація права на земельні ділянки у місті здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів обласної ради та міської ради, планів зонування території міста, земельного кадастру, Стратегії розвитку міста.

9. Права на земельні ділянки, рівно як і на інше нерухоме майно, посвідчуються записами реєстрації відповідно до законодавства та підтверджуються правовими актами встановленої форми.

10. Землекористування у місті та приміській зоні здійснюється, виходячи з пріоритету охорони життя, здоров'я та соціального благополуччя членів міської громади, забезпечення розвитку комунального господарства, соціальної інфраструктури та створення сприятливих екологічних умов для життєдіяльності міської громади.

11. Землекористувачі зобов'язані своєчасно вносити встановлені законом земельні податки та інші платежі. Вони мають право одержувати від органів міського самоврядування інформацію про поточні та перспективні плани розвитку відповідних територій.

12. Рішення про звільнення від земельного податку підприємств, установ та організацій, що не входять до комунальної власності, які знаходяться на території міста, з мотивів перебування їх у кризової ситуації може приймати Кабінет Міністрів України при попередньому узгодженні питання з міською радою. У цьому разі міська рада протягом першого кварталу фінансового року повинна ухвалити рішення про укладення договору з виконавчими органами влади, в веденні яких знаходиться вказане підприємство, установа чи організація, для визначення порядку та термінів відшкодування збитків міському бюджету.

13. Ухвалення рішень міської ради про зміну режиму використання земель на території міста або в приміській зоні здійснюється після обов’язкового узгодження інтересів членів міської громади, що проживають на відповідній території, з урахуванням економіко-географічних, демографічних, історико-культурних та містобудівних особливостей території, а також агротехнічної цілісності й культури землекористування.

14. Усі землі міської та приміської території використовуються відповідно до Генерального плану міста, проектів планування та забудови міста.

15. У випадках, передбачених законом, допускається звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, що знаходяться у комунальній власності.

16. Міська рада в інтересах міської громади може згідно з чинним законодавством встановлювати певні додаткові умови використання міських земель незалежно від форми їхньої власності та цільового призначення.

 

Стаття 115. Право міської громади на землю

1. Міська громада набуває право комунальної власності на землю у разі:

1.1. передачі їй земель державної власності;

1.2. примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів соціальної необхідності та для суспільних потреб;

1.3. прийняття спадщини;

1.4. придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

1.5. виникнення інших підстав, передбачених законом.

2. Право міської громади на землю припиняється у разі її відчуження шляхом:

2.1. передачі земельних ділянок у державну власність;

2.2. безоплатної приватизації земельних ділянок громадянам;

2.3. продажу земельних ділянок громадянам і юридичним особам;

2.4. примусового відчуження за рішенням суду;

2.5. за інших обставин, визначених законодавством України.

3. Продаж земельних ділянок комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

4. До земель міської громади, що не можуть передаватись у приватну власність, належать:

4.1. землі загального користування в місті (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, цвинтарі, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

4.2. землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту;

4.3. землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;

4.4. землі лісового і водного фондів, крім випадків, визначених Земельним кодексом України;

4.5. земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів міського самоврядування.

5. Землі міської громади можуть передаватись у тимчасове чи постійне користування громадянам і юридичним особам. Право постійного користування земельними ділянками може надаватись тільки підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної або комунальної власності.

6. Земельні ділянки комунальної власності можуть передаватись в короткострокову (не більше 5 років) та довгострокову (не більше 50 років) оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням та організаціям.

7. Від імені та в інтересах міської громади управління землями комунальної власності здійснює міська рада та уповноважені нею органи. Порядок розгляду питань земельних відносин у міській раді визначається «Положенням про порядок надання в оренду, вилучення та передачу у власність земельних ділянок в місті», що його затверджує міська рада у доповнення та розвиток норм цього Статуту.

8. Використання земель на території міста є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, які визначаються залежно від грошової оцінки землі. Ставки земельного податку диференціюються і затверджуються міською радою з урахуванням визначених законом середніх ставок податку, а також функціонального використання та місця знаходження земельної ділянки. Земельний податок та орендна плата за землю є важливим джерелом наповнення міського бюджету.

 

Стаття 116. Природні ресурси – власність міської громади

1. Міська громада має право власності на усі природні ресурси, розташовані на території міста, за винятком природних ресурсів державної форми власності.

2. Право власності міської громади на природні ресурси поширюється на землю, корисні копалини, поверхневі і підземні води, ліси та іншу рослинність, тваринний світ, ландшафти та інші природні комплекси.

3. Від імені та в інтересах міської громади управління природними ресурсами на території міста здійснює міська рада і уповноважені нею органи, діяльність яких спрямовується на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людей.

4. У порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям можуть надаватися у володіння, постійне користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – на пільгових умовах.

 

Стаття 117. Захист прав комунальної власності

1. Право комунальної власності міської громади захищається законом на рівних умовах з іншими формами власності (приватною, колективною, державною).

2. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у міської громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо міської громади, отриманої шляхом проведення референдуму, а також відповідного рішення міської ради. Примусове відчуження об’єктів комунальної власності може бути здійснене тільки відповідно до закону.

3. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних і юридичних осіб, результатом якої є нанесення шкоди об’єктам права комунальної власності, карається відповідно до законодавства з відшкодуванням органам міського самоврядування заподіяних збитків та не одержаних унаслідок цього доходів.

4. Органи міського самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Стаття 118. Правовий режим державної власності в місті

1. У державній власності на території міста знаходяться кошти державного казначейства України, будівлі, будови, споруди та приміщення, в яких розміщені органи виконавчої та судової влади України, прокуратури, Пенсійного фонду України, земельні ділянки, на яких розташовані вказані будівлі, будови і споруди, а також інше майно згідно переліку, складеному відповідно до законодавства.

2. Розмежування державної власності на території міста і комунальної власності міської громади знаходиться в спільному веденні органів державної влади та органів міського самоврядування і регулюється чинним законодавством та нормативними правовими актами міської ради, міськвиконкому та обласної державної адміністрації.

3. Перелік об'єктів державної власності на території міста складається та змінюється спільно Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією та міськвиконкомом.

4. Можливі колізії з питань розмежування власності та управління нею вирішуються шляхом погоджувальних процедур, здійснюваних органами державної влади та міської ради, а за відсутності згоди – в судовому порядку.

 

Стаття 119. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності

1. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – напрям місцевої політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави та органів місцевого самоврядування в діяльність суб'єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється         в межах, у порядку та в спосіб, що встановлені Конституцією  та законами України.

2. Регуляторна політика базується на принципах доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

3. Забезпечення здійснення регуляторної політики спрямоване на встановлення єдиного підходу до планування діяльності, підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.

 

 


 

РОЗДІЛ 11. ФIНАНСОВА ОСНОВА МIСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 120. Фінансово-матеріальна основа міського самоврядування

1. Фінансово-економічна самостійність місцевого самоврядування у місті Ніжині гарантується наявністю власних фінансових ресурсів, які формують фінансову базу місцевого самоврядування

2. Міська громада може володіти такими фінансовими ресурсами: кошти бюджету міста; кошти, отримані від приватизації комунального майна; кошти підприємств, установ і організацій, що належить до комунальної форми власності; частини коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування; дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що перебувають у власності міської громади; кошти, отримані від проведення місцевих лотерей, інші фінансові ресурси, набуття яких і володіння якими не заборонене законодавством України.

3. Джерела формування бюджету міста, визначаються законодавством України. Порядок складання проекту бюджету міста на наступний рік визначається актами законодавства України, цим Статутом та Бюджетним регламентом міської ради.

4. Самостійна фінансова база місцевого самоврядування на території громади міста забезпечується правом міської ради самостійно встановлювати місцеві податки і збори у порядку та спосіб, що визначені чинним законодавством України.

 

Стаття 121. Фінансові ресурси міської громади

1. Фінансова основа міської громади – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.

2. Фінансові ресурси міської громади складають кошти міського бюджету та міських позабюджетних і валютних фондів, кредитні ресурси, а також асигнування з державного та інших бюджетів.

3. Міська рада відповідно до чинного законодавства утворює міські спеціальні фонди, до яких включаються:

3.1. доходи, одержані від заходів, організованих та фінансованих міською радою та міськвиконкомом;

3.2. добровільні внески та пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;

3.3. штрафи за забруднення навколишнього середовища, порушення санітарних норм і правил благоустрою на території міста, платежі, які виплачені у порядку компенсації збитку;

3.4. штрафи за порушення рішень міської ради;

3.5. інші позабюджетні кошти.

4. Міська рада може утворювати наступні позабюджетні фонди:

4.1 соціального захисту населення;

4.2. охорони природи;

4.3. підтримки правопорядку;

4.4. підтримки соціально-культурних установ;

4.5. інші постійні та тимчасові фонди.

5. Міська рада має право:

5.1. одержувати відповідно до законодавства України повну компенсацію за заподіяний їй збиток у разі вилучення об'єктів комунальної власності та передачі їх в державну власність;

5.2. вносити в органи державної виконавчої влади України подання на передачу або продаж у власність міської громади підприємств, їх структурних підрозділів, іншого майна, що знаходиться у державній власності.

 

 

Стаття 122. Загальні принципи фінансової діяльності міської громади

1. Фінансова діяльність міської громади має на меті:

1.1. створення механізмів регулювання, стимулювання та координації процесів економічного та соціального розвитку міста;