Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Автобіографія/Autobiography

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Лінник Анатолій Валерійович, народився 08.09.1968 року в місті Ніжині Чернігівської області, громадянин України.

В 1985 році закінчив Ніжинську середню школу №10. В цьому ж році поступив до Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя на фізико-математичний факультет, який закінчив у 1992 році та отримав фах вчителя математики та фізики.

З 2000 по 2002 рік навчався в Кременчуцькому інституті економіки та новітніх технологій та отримав другу вищу освіту за фахом спеціаліста з обліку та аудиту.

В 2019 році закінчив з відзнакою Національну академію державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

3 1987 по 1989 рік служив в лавах Радянської Армії.

В 1992 році розпочав свою трудову діяльність вчителем фізики та керівником спортивного гуртка Ніжинської гімназії № 16.

В 1998 році працював заступником директора КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка".

З 1999 по 2002 рік працював менеджером з експорту ПІІ "Скай Лімітед", м. Київ.        

З 2004 року по 2013 рік працював приватним підприємцем.

З 01.02.2007 по 01.06.2010 року працював директором ТОВ "Центр цифрових технологій "Браво", м. Ніжин.

З 2010 року голова Ніжинської міської організації Політичної партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка.

Депутат Ніжинської міської ради V та VI скликань.

В 2017 році нагороджений Орденом Святого Юрія Переможця від Патріарха Київського і Всієї Русі-України, за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви.


В 2018 році отримав Грамоту Верховної ради.


Лауреат в номінації "Міський голова 2018" у загальнонаціональній премії "Людина року - 2018".

Одружений. Дружина – Лінник Олена Сергіївна, 1985 р.н.

Маю трьох дітей: син - Лінник Євген Анатолійович, 1991р.н., донька – Лінник Лариса Анатоліївна, 1996 р.н., син - Лінник Марк Анатолійович 2015 р.н.

Не судимий.

З 20 лютого 2014 року по 3 червня 2014 рік - секретар Ніжинської міської ради.

З 3 червня 2014 року міський голова м. Ніжина.
AUTOBIOGRAPHY

I, Anatoliy Linnyk, was born on 08.09.1968 in Nizhyn, Chernihiv region, a citizen of Ukraine.
In 1985, graduated from Nizhyn Secondary School No. 10. In the same year I entered Nizhyn State Pedagogical Institute named after M. Gogol and studied at the Faculty of Mathematics and Physics. In 1992, graduated from the Institute and received a teacher’s degree in mathematics and physics.
From 2000 to 2002 I have been studying at the Kremenchug Institute of Economics and New Technologies and received the second higher education specializing in accounting and auditing.
In 2019 graduated from the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine with honors and received a Master's degree in Higher Education in the field of Public Management and Administration.
From 1987 to 1989 I have been serving in the ranks of the Soviet Army.
In 1992 I began to work as a teacher of teacher and the head of the sports group of Nizhyn Gymnasium № 16.
In 1998 I worked as a deputy director of the CE "T. Shevchenko Park of Culture and Recreation".
From 1999 to 2002 I’ve been working as an Export Manager of FDI "Sky Limited", Kyiv.
From 2004 till 2013 I have been working as a private entrepreneur.
From 01.02.2007 to 01.06.2010 I have been working as a director of "Digital Technologies Center" Bravo Ltd., Nizhyn.
Since 2010, I am the chairman of Nizhyn city organization of Vitali Klitschko’s political party UDAR (Ukrainian Democratic Alliance for Reforms).
Nizhyn City Council deputy of the V and VI convocations.
In 2017 I was awarded with the Order of St. Yuri the Winner from the Patriarch of Kyiv and All Russia-Ukraine, for the merits of the revival of spirituality in Ukraine and the approval of the Local Ukrainian Orthodox Church.
In 2018 received the Supreme Council Diploma.
Laureate in the "Mayor 2018" nomination in the national prize "Man of the Year - 2018".
Married. Wife - Olena Sergiivna LINNYK, 1985
I have three children: son - Eugen Linnyk, 1991; daughter - Larysa Linnyk, 1996; son - Mark Linnyk, 2015.
Haven’t been convicted.
From February 20, 2014 to June 3, 2014 - I had been the secretary of Nizhyn City Council.
Since June 3, 2014, I am the mayor of Nizhyn.