Інформація Ніжинської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

Мета проведення робіт: Вибір виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою.

Дані про земельну ділянку:

1.Місце розташування земельної ділянки: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 15-а, орієнтовна площа 0,4860 га, для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія(ї) ліцензії(й);

— копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Строк подання конкурсної документації: до 17-00 години 06.09.2016 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 16600, м. Ніжин Чернігівської області, пл. Івана Франка, 1, кімната 32.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться14.09.2016 року о 14.00 год. Місце проведення: Ніжинська міська рада, м. Ніжин Чернігівської області, пл.Івана Франка, 1, кімната 42.

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пл.Івана Франка, 1, Ніжинська міська рада.

Телефон для довідок: (04631) 2-34-30. Голова комісії: Олійник Григорій Миколайович,секретар комісії: Попик Алла Іванівна.

Інформація Ніжинської міської ради Чернігівської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та виконання робіт із оцінки земель

Мета проведення робіт: Вибір виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та виконання робіт із оцінки земель.

Дані про земельну ділянку:

1.Місце розташування земельної ділянки: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів, орієнтовна площа 36,0 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою та із оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою та із оцінки земель;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія(ї) ліцензії(й);

— копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників;

— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання робіт з оцінки земель);

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою та вид документації із оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Строк подання конкурсної документації: до 17-00 години 06.09.2016 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 16600, м. Ніжин Чернігівської області, пл. Івана Франка, 1, кімната 32.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться14.09.2016 року о 14.00 годині. Місце проведення: Ніжинська міська рада, м. Ніжин Чернігівської області, пл.Івана Франка, 1, кімната 42.

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пл.Івана Франка, 1, Ніжинська міська рада.

Телефон для довідок: (04631) 2-34-30. Голова комісії: Олійник Григорій Миколайович,секретар комісії: Попик Алла Іванівна.

Відділ земельних відносин

виконавчого комітету

Ніжинської міської ради

05.08.2016