Щоденні інформації фінансового управління міської ради про рух коштів міського бюджету пооб'єктно