НІЖИНСЬКА ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА – НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХХІ СТОЛІТТЯ

«Ніжинська дитяча хореографічна школа» Ніжинської міської ради Чернігівської області – навчальний заклад нового типу, ідеал школи ХХІ століття. Відкрита у роки становлення незалежності України 01 вересня 1994 року Ніжинська дитяча хореографічна школа надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять мистецтвом хореографії та занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

Ніжинська дитяча хореографічна школа відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціального (профільного) Закону України «Про позашкільну освіту» є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному значенні.

З 1994 року і по теперішній час Ніжинська дитяча хореографічна школа є єдиною на Чернігівщині хореографічною школою.

Мета роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи – відродження духовності та розвиток хореографічної національної культури через ознайомлення з хореографічною спадщиною, кращими зразками сучасної музичної культури; сприяння гармонійному розвитку особистості, формування навичок соціального партнерства у вихованні через залучення їх до музично-хореографічної культури; формування музично-естетичного смаку, розширення загального світогляду.

Контингент Ніжинської дитячої хореографічної школи – 225-250 учнів. Протягом усіх років існування навчального закладу контингент учнів Ніжинської дитячої хореографічної школи був повністю виконаний. На сьогоднішній день у контингенті учнів Ніжинської дитячої хореографічної школи – 250 учнів, а ще діти та підлітки, які відвідують різні танцювальні ансамблі при школі та підготовчі групи, – більше 250 чол. Потрібно відмітити, що вік малюків, які відвідують підготовчі групи при школі, становить 4-5 років, що значно впливає на виховання творчої особистості дитини.

Випускники Ніжинської дитячої хореографічної школи, а це 300 талановитих творчих особистості (14 випусків) – гордість навчального закладу.

Більше 50-ти випускників Ніжинської дитячої хореографічної школи навчалися у вищих мистецьких навчальних заходах, серед яких:

- Ніжинське училище культури і мистецтв ім. М.Заньковецької (факультети: «Народна хореографія», «Музика», «Пісенне мистецтво»)

- Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя (факультет «Музична педагогіка та хореографія»)

- Чернігівський педагогічний університет (факультет «Фізична культура і хореографія»)

- Київська муніципальна академія танцю (факультет «Хореографія»)

- Київська муніципальна академія естрадно-циркового мистецтва (факультет «Хореографія»)

- Національний університет культури і спорту України (факультет «Спортивний танець»)

- Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (факультет «Хореографія»)

- Національний університет культури і мистецтв (факультет «Хореографія»)

- Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (спеціальність «Хореографія») та ін.

Педагогічний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи не зупиняється на досягнутому, велику увагу приділяючи навчально-методичній роботі. Тісна співпраця поєднує педагогічний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи з:

- Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України (директор – заслужений діяч мистецтв України, професор Корисько А.П.)

- Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (директор – дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бех І.Д.)

- Інститутом публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (директор – Шевченко І.О.)

- Чернігівським обласним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв (директор – Смоляк Л.І.),

З цією метою на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи майже щорічно проводяться різноманітні навчально-методичні заходи (семінари, круглі столи, конференції). Серед останніх вагомих:

- НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Чернігівської області на тему: «Формування духовної культури та творчого потенціалу учнів ПСМНЗ (ШЕВ) засобами музичного та хореографічного мистецтва» /на прикладі роботи педагогічного колективу

- Ніжинської дитячої хореографічної школи з учнями 8 класу, які навчаються за напрямком «Сучасний танець»/ (23 листопада 2011 року);

- КРУГЛИЙ СТІЛ на тему: «Сучасні тенденції організації навчально-виховного процесу у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах: розвиток та збереження українських народних традицій + удосконалення методики викладання музично-хореографічних дисциплін» (01 червня 2014 року);

- ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР з проблем розвитку початкової мистецької освіти (хореографічне мистецтво) для викладачів хореографічних шкіл, хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), керівників і методистів методичних установ, представників інших навчальних закладів і установ на тему: «Особливості організації навчально-виховного процесу в хореографічній школі, на хореографічному відділенні початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу» /на прикладі роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи/ (22-24 квітня 2016 року) та ін.

Для розвитку творчо обдарованої особистості в стінах Ніжинської дитячої хореографічної школи є всі необхідні умови. Доказом цього є той факт, що на базі навчального закладу працюють 13 творчих колективів, з них:

- ЧОТИРИ ЗРАЗКОВІ КОЛЕКТИВИ:

- Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /1980р./. Керівник і головний балетмейстер Галина Тимошенко.

- Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /1997р./. Балетмейстери: Олександр Пархоменко та Ігор Яцина.

- Дитяча зразкова студія сучасної пісні «Автограф» /1980р./ Художній керівник Ігор Дяконенко.

- Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /2004 р./.Керівник і балетмейстер Ірина Мірошник.

- ЧОТИРИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА РІЗНИМИ НАПРЯМАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА:

- Ансамбль естрадного танцю «Серпантин» /2004р./. Балетмейстер Ганна Сірякова.

- Дитячий ансамбль танцю «Ластівка» /2006 р./. Балетмейстер Ольга Даценко.

- Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія» /2006р./. Балетмейстер Алла Ганага .

- Ансамбль сучасного танцю «Astrum» /2006р./.Балетмейстер Ганна Сірякова.

- ШУМОВИЙ ОРКЕСТР «СВІТАНОК»/засновник Марина Шматок, художній керівник Микола Пампура/ – дослідник народної творчості, що пропагує популяризацію і збереження національних традицій.

- АНСАМБЛЬ МЕТАЛОФОНІСТІВ/викладачі: Марина Шматок та Микола Пампура/.

- АНСАМБЛЬ СКРИПАЛІВ «РОНДО»/викладачі: Тетяна Авер'янова та Людмила Бобир, концертмейстер Тетяна Дяконенко/.

- ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ/викладач Тетяна Евелєкова/.

- МУЗИЧНИЙ КЛУБ «ЛІРА»/художній керівник Ольга Гроздовська/ – покликаний розвивати в дітей елементи творчості, відчуття форми і змісту музики, збагачувати уяву, розвивати творчий потенціал.

Творчі колективи Ніжинської ДХШ відомі і в Україні, і далеко за її межами. Вони подорожували Нідерландами, Бельгією, Австрією, Німеччиною, Словаччиною, презентували мистецтво танцю Литві, Білорусі, Молдові, Росії, Латвії, Грузії, Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехії, Туреччині, Сербії, Італії, Греції, Франції.

Здобутки творчих колективів Ніжинської дитячої хореографічної школи – це результат невпинного пошуку й багаторічної праці небайдужих людей – талановитих педагогів, які прагнуть донести красу мистецтва музики і танцю своїм вихованцям.

Здобутки творчих колективів Ніжинської дитячої хореографічної школи за 2016 рік (січень – серпень) – 45 дипломів лауреатів (міжнародні – 20, всеукраїнські – 4, обласні – 19, міські – 2); за 2015 рік – 49 дипломів лауреатів (міжнародні – 11, всеукраїнські – 21, обласні – 15, міські – 2); за 2014 рік – 38 дипломів лауреатів (міжнародні – 5, всеукраїнські – 16, обласні – 16, міські – 1); за 2013 рік – 31 диплом лауреата (міжнародні – 10, всеукраїнські – 8, обласні – 13) тощо.

Лише у 2015-2016 роках творчі колективи Ніжинської дитячої хореографічної школи отримали ВІСІМ ГРАН-ПРІ:

- ГРАН-ПРІ Всеукраїнського фестивалю «Берег надії» (м. Скадовськ, 01-12 серпня 2015 року) – дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм»;

- ГРАН-ПРІ Всеукраїнського фестивалю «Моя земля – Україна» (м. Скадовськ, 01-12 серпня 2015 року) – дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм»:

- ГРАН-ПРІ ІІІ Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу «Зіркафест. Моя Україна» (м. Київ, 11 жовтня 2015 року) – дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»;

- ГРАН-ПРІ Міжнародного телевізійного фестивалю «Зіркафест. Сяйво різдвяних зірок» (м. Київ, 19 грудня 2015 року) – ансамбль сучасного танцю «Astrum»;

- ГРАН-ПРІ Міжнародного телевізійного фестивалю «Зіркафест. Сяйво різдвяних зірок» (м. Київ, 19 грудня 2015 року) – дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс».

- ПОДВІЙНЕ ГРАН-ПРІ ІІІ Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу «Зіркафест. Створюй своє майбутнє зараз!» (м. Київ, 28 лютого 2016 року) – дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм»;

- ГРАН-ПРІ І Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» 9м. Ніжин, 23 квітня 2016 року) – Ансамбль сучасного танцю «Astrum».

Творчий колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи тісно співпрацює з Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна» та Чернігівським відділенням Дитячого фонду України. Саме за їх сприяння учні Ніжинської ДХШ побували на фестивалях в Білорусі, Латвії, Італії.

Складна політична ситуація на початку року, агресія сусідньої держави протягом року, війна на сході України, багаточисельність жертв військових дій – усі ці фактори не могли не вплинути на життя та діяльність навчального закладу. Творчий колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи першим у Ніжині ще у квітні 2014 провів благодійний концерт на підтримку Збройних Сил України «Творчі діти України – Захисникам Вітчизни», а зібрані кошти передав на матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України.

За 2014 – 2016 роки творчі колективи Ніжинської дитячої хореографічної школи провели 4 благодійні концерти на підтримку воїнів АТО та соціально незахищених категорій населення м. Ніжина, зібравши більше 20 000 гривень; взяли участь у 2-х загальноміських благодійних концертах під патронатом міського голови Лінника А.В.; провели ряд акцій по збору теплих речей, які передали через ніжинських волонтерів в зону АТО (60 пар печаток, 238 пар шкарпеток, 20 балаклав, 3 комплекти термобілизни ті ін.); провели конкурс «Оберіг для захисника Вітчизни» (творчі роботи дітей було передано до координаційного штабу «Народний захист Ніжинщини» та передано в зону АТО.

Тісна співпраця поєднала колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи з Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Ніжина (директор – Ярошенко С.В.). Колективом нашого навчального закладу до Центру було передано м’які іграшки, танцювальні костюми, розвиваючі ігри; надано благодійну допомогу на придбання шумових музичних інструментів для дітей, меблів тощо.

У 2015 році Ніжинська дитяча хореографічна школа за поданням Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Ніжина взяла участь у Обласному конкурсі «Благодійник року» імені меценатів Тарновських та була відзначена Диплом у номінації «Благодійник року – благодійник-початківець» Обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських (м. Чернігів, 11 грудня 2015 року).

Відродження народних традицій, звичаїв, обрядів, глибоке вивчення історії рідного краю сприяє вихованню національної самосвідомості, духовному збагаченню особистості. Ніжинська дитяча хореографічна школа проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку, етнографічно-пошукову роботу; здійснює роботу по відродженню історії українського старовинного костюму та побуту, збереженню декоративно-ужиткових експонатів та пам’яток народної творчості.

З цією метою на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи ще у 2001 році було відкрито Музей українського старовинного костюму та побуту. Постановою колегії управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2009 р. № 16 «Про присвоєння звання «народний» Музею українського старовинного костюму та побуту Ніжинської дитячої хореографічної школи» Музею українського старовинного костюму та побуту Ніжинської дитячої хореографічної школи було присвоєно звання «народний».

З моменту урочистого відкриття Народний музей українського старовинного костюму та побуту Ніжинської дитячої хореографічної школи прийняв численних відвідувачів: представників міської влади, гостей міста, в тому числі і зарубіжних. В музеї екскурсії для гостей навчального закладу: учасників обласних семінарів-практикумів та науково-практичних конференцій, які проходять на базі школи; вчителів загальноосвітніх шкіл м. Ніжина та Ніжинського району; вихованців дошкільних навчальних закладів м. Ніжина; уроки з предмету «Початковий курс історії хореографічного мистецтва», важливою складовою яких є вивчення регіональних особливостей українського народного костюму та побуту.

На сьогоднішній день в експозиції музею більше 400 унікальних експонатів (три експозиційні розділи: 1– Український костюм; 2 – Предмети домашнього вжитку та побуту; 3 – Український рушник).

Без сумніву, наше життя рухають вперед неординарні особистості.У Ніжинській дитячій хореографічній школі працюють саме такі творчі неординарні особистості. Серед викладачів-наставників з дітьми працюють 18 штатних викладачів та 4 викладачі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя (Пархоменко О.М., Ревенчук В.В., Сірякова Г.В., Волосок О.М.), з них 4 мають почесні звання: Тимошенко Г.Л. – заслужений працівник культури України, відмінник освіти України; Дяконенко І.П. – відмінник освіти України; Ревенчук В.В., Пархоменко О.М. – кандидати педагогічних наук.

Троє викладачів Ніжинської дитячої хореографічної школи мають педагогічні звання: викладач-методист (Мірошник І.О.), старший викладач (Тимошенко Г.Л., Бобир Л.В.).

Із 22 викладачів, які працюють з учнями Ніжинської дитячої хореографічної школи, 7 мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 11 – «Спеціаліст І категорії», 3 – «Спеціаліст ІІ категорії», 1 – «Спеціаліст» (випускниця Ніжинської ДХШ Ульянченко О.В.).

У 2015 році двоє талановитих викладачів здобули почесні творчі звання: Мірошник І.О. стала переможцем загальноміського конкурсу «Жінка року – 2015» у номінації «Кращий хореограф-балетмейстер року», а Пархоменко О.М. – переможцем міського конкурсу професійної майстерності «Людина року-2015» у номінації «Талант року».

У житті педагогічного колективу Ніжинської дитячої хореографічної школи є дуже важлива місія – вести всіх дітей у світ прекрасного, напоїти кожне дитяче сердечко любов’ю, світлом доброти і людяності, навчити відрізняти добро і зло, вчити мріяти і творити, прагнути бути найкращим.

Враховуючи сучасні вимоги, педагоги-наставники Ніжинської дитячої хореографічної школи разом з батьками своїх вихованців зміцнюють і модернізують матеріальну базу.

Ніжинська дитяча хореографічна школа має 2 приміщення: за адресою м. Ніжин, вул. Об'їжджа, 119 (пристосована типова будівля дошкільного навчального закладу) та за адресою м. Ніжин. вул. Гоголя, 8а (приміщення Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм»).

Навчальні приміщення Ніжинської дитячої хореографічної школи це:

- 8 хореографічних класів (з них: 1 клас бального танцю, 2 – народно-сценічного танцю, 2 – класичного танцю, 2 – сучасного танцю, 1 – клас гімнастики);

- 1 клас музичної грамоти;

- 6 музичних класів (для вивчення предмету за вибором «Музичний інструмент»);

- Методичний кабінет;

- Народний музей українського старовинного костюму та побуту НДХШ – 2 кімнати;

- Костюмерна;

- Концертний зал (площа - 300,0 м2; кількість місць – 160);

- 8 кімнат для переодягання учнів;

- Кімната для очікування учнів батьками.

Навчальні класи забезпечені необхідним обладнанням, музичними інструментами, інвентарем відповідно до профілю навчального закладу.

Усі приміщення Ніжинської дитячої хореографічної школи оформлені навчальними або інформаційними стендами відповідно до призначення приміщення:

- Навчальні класи оформлені навчальними та інформаційними стендами згідно призначення навчального класу: в хореографічних класах – навчальні стенди з хореографії; в музичних класах – навчальні стенди з музичної грамоти та інформаційні стенди, присвячені видатним українським та світовим композиторам.

- Місця загального користування оформлені стендами, де відображено діяльність, досягнення та громадська робота учнів та викладачів Ніжинської дитячої хореографічної школи.

- Приміщення Ніжинської дитячої хореографічної школи знаходиться у парковій зоні (озеленена ділянка 0,4 га).

Навчальні класи забезпечені музичними інструментами та т ехнічними засобами навчання:

- Музичні інструменти: синтезатор KORG PA 50 – 1 шт., ел.піаніно CASIO– 1 шт., рояль – 1 шт., піаніно – 16 шт., звукопідсилююча апаратура – 1 комплект.; скрипка – 3; музичні інструменти (шумові та народні).

- Технічні засоби: магнітофон LG 46 – 1; магнітофон Panasonic – 3; магнітофон МАЯК – 1; магнітофон Kenwood – 1; моноблок Aiwa – 1; мікрофон – 3; фотокамера – 2; програвач DVD – 3; CD-плеєр – 1; відеомагнітофон Panasonic – 1; відеокамера Panasonic – 1; мінідискова дека Sony – 1; порто студія Fostex – 1; телевізор Reinford – 1; телевізор «Bravis» – 1 шт.

Є в наявності і використовується в роботі 5 комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет.

Бібліотечний фонд складає 597 примірників, з них нотної літератури – 412; спеціальної літератури – 175,

Аудіо фонотека налічує 119 дисків CD, відео архів 425 дисків DVD.Відео- та аудіоархіви використовуються на уроках з предметів хореографії, на уроках з предмету «Музична грамота та слухання музики», «Початковий курс історіх хореографічного мистецтва» та уроках з предмету за вибором («Музичний інструмент фортепіано», «Музичний інструмент скрипка», «Музичний інструмент баян», «Гімнастика», «Постановка концертних номерів».

Пріоритетним завданням Ніжинської дитячої хореографічної школи є виховання громадянина України. З цією метою до Плану роботи навчального закладу на наступні роки будуть включені такі пункти:

1. Систематично проводити бесіди, лекції, відео уроки з патріотичного виховання учнів.

2. Два-три рази на рік проводити благодійні акції, концерти, допомагати сім¢ям учасників АТО учнів Ніжинської ДХШ, жителям м. Ніжина, які опинилися в складних життєвих умовах.

3. Співпрацювати з волонтерами, громадськими організаціями м. Ніжина, органами місцевого самоврядування щодо проведення концертної діяльності в зоні АТО, пропагуючи мужність і героїзм українського воїна-захисника, патріота України.

4. Постійно включати в репертуари творчих колективів Ніжинської ДХШ композиції українського спрямування як музичного так і хореографічного видів мистецтв.

5. Систематично проводити уроки та інші заходи в Народному музеї українського старовинного костюму та побуту Ніжинської ДХШ, виховуючи повагу до народних звичаїв, традицій та національних цінностей українського народу. Збільшувати кількість проведення екскурсій із залученням учнів загальноосвітніх шкіл міста та вихованців дошкільних навчальних закладів.

6. Постійно поповнювати новими експонатами Народний музей українського старовинного костюму та побуту Ніжинської ДХШ.

7. Проводити виховні заходи (лекції, бесіди) з нагоди пам¢ятних дат в історії України: Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дна українського прапора, Дня української мови та писемності з метою виховання в учнів школи поваги до Конституції України, патріотизму. любові до України, почуття власної гідності.

Учити творчості можна лише по-творчому, захоплюючись і захоплювати дитину мистецтвом – саме так протягом майже 22 років живе і творить колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи під керівництвом заслуженого працівника культури України Галини Тимошенко.

Школа ХХІ століття – це школа, що дає можливість творчого розвитку особистості кожної дитини. Педагоги-наставники, здійснюючи навчання, виховання і розвиток своїх вихованців, покликані створити такі умови, за яких розкриваються творчі якості та індивідуальні властивості кожної особистості. Саме педагоги-наставники мають створити для дітей безпечне, творче середовище, сприятливий психологічний мікроклімат, в якому вини будуть творчо розвиватися. Тільки довіра, свобода творчості виховує насправді творчу особистість.

Наостанок хочеться процитувати слова видатних педагогів: «Діти повинні жити в світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості» (В.Сухомлинський), а «Освіта має бути істинною, повною, ясною та міцною» (Я.Каменський), – які у поєднанні дуже точно вказують, якою повинна бути освіта в Україні, щоб її майбутні громадяни виросли активними, гармонійними, творчими, всебічно розвиненими особистостями, справжніми патріотами рідної землі.

Г.Л.Тимошенко,

директор

Ніжинської дитячої хореографічної школи,

заслужений працівник культури України

18.08.2016