Ніжинський РЕМ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» пропагує безпечне та здорове майбутнє праці

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 р. № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз зазначеного заходу у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу — інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі (БЗР)».

У 2021 році Всесвітній день охорони праці присвячений залученню потенціалу елементів системи безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), визначених у Конвенції № 187, головними принципами якої є :

  • Визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;
  • Усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;
  • Розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

 Нинішня криза демонструє важливість зміцнення систем безпеки та здоров’я на роботі, включно зі службами безпеки та охорони здоров’я на роботі як на рівні підприємства так і на  національному рівні. Сформована в Ніжинському РЕМ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці забезпечує ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці та  ґрунтується на:

- відповідальності роботодавця за забезпечення безпеки здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою;

 - зобов’язанні роботодавця постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідні заходи для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створює підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашого підприємства і всієї країни в цілому.

Для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні Ніжинський РЕМ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  вивчає, поширює та впроваджує найкращий міжнародний досвід з оцінки і управління виробничими ризиками на галузевому, регіональному та державному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань  найефективнішими заходами є інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Як показує досвід, саме поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків має найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження. Щоб побудувати  прогресивну національну систему управління безпекою  та гігієною праці важливо  правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та багато інших чинників, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків. Наша діяльність передбачає інноваційні підходи та орієнтована не тільки на новітні технології, що в свою чергу інтегровані в робочий процес, але й на людину - пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці допомагає працівникам  і підприємству мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшує результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним викликом для нашого підприємства та для усієї України в цілому стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Тому щоб зупинити відплив трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал потрібно забезпечити належні умови праці. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх сприяти організації гідних і безпечних умов праці для молодих працівників, долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці  та роботи з формування культури безпеки і гігієни праці.


НІЖИНСЬКИЙ РЕМ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  


23.04.2021