Положення про міський конкурс професійної майстерності «Людина року»


Розпорядження міського голови від 12.03.2021 р.   № 76 Про підготовку та проведення міського конкурсу професійної майстерності «Людина року – 2019-2020»


1. Загальні положення

1.1 Міський конкурс професійної майстерності «Людина року» (Далі – конкурс) проводиться з метою підтримки та визнання найбільш соціально-вагомих громадсько-корисних досягнень людей в різних сферах діяльності, заохочення до подальшої активної участі у громадському житті міста, а також відзначення людей за особистий вагомий внесок в соціально-економічне, промислове, культурне й політичне життя м.Ніжина.

1.2 Звання «Людина року» присвоюється особам, які працюють у економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах м. Ніжина, займаються громадською діяльністю та мають високі особисті досягнення.

1.3 Критерієм визначення переможців конкурсу є особисті досягнення кандидата в професійній діяльності у відповідній галузі протягом попереднього календарного року. При цьому також можуть враховуватися досягнення кандидатів за попередні роки.

 

 2. Умови участі у конкурсі

2.1 Кандидатом на участь у конкурсі може бути будь-яка особа, незалежно від  статі, громадянства, яка зробила вагомий внесок для розвитку позитивного іміджу м. Ніжина.

2.2 Кандидати на участь у конкурсі можуть висуватися від трудових колективів, організацій, закладів, підприємств міста та ініціативних груп  його мешканців.

2.3 На участь у конкурсі до Управління культури і туризму Ніжинської міської ради подають наступні документи:

  • реєстраційна карта учасника міського конкурсу професійної

майстерності «Людина року – 20___» (додаток 1);

  • клопотання з рекомендацією–характеристикою від підприємства,

організації або установи, що пропонує кандидатуру учасника, яке повинно містити перелік конкретних досягнень даної особи (додаток 2);

  • копії документів, що підтверджують досягнення у попередньому

році та вагомі досягнення за минулі роки (у друкованому вигляді);

  • фотокартка (5х6);
  • згода на збір, обробку та зберігання персональних даних.

До зазначеного вище переліку документів можуть додаватися інші  матеріали, які допоможуть розкрити досягнення кандидата.

2.4 Документи, що подаються на розгляд журі, поверненню не підлягають.

2.5 Участь у конкурсі є безкоштовною.

2.6 Управління культури і туризму Ніжинської мсіької ради забезпечує зберігання поданих документів та матеріалів роботи журі (конкурсу).

 

3. Порядок проведення конкурсу

3.1 Міський конкурс професійної майстерності «Людина року» на відповідний рік оголошується до 31 березня поточного року через засоби масової інформації.

3.2 Заяви на участь у конкурсі приймаються  до 15 квітня.

3.3 Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу проводиться в рамках святкування Дня міста.

3.4 Конкурс проводиться заочно за поданими матеріалами.

3.5 Результати конкурсу оприлюднюються під час проведення урочистої церемонії нагородження переможців.

3.6 При ненадходженні заяв на участь у конкурсі в будь-якій номінації, рішення журі конкурсу по цій номінації не приймаються.

3.7 Рішенням журі конкурсу, почесне звання «Людина року» в будь-якій номінації може не присуджуватися у разі невисокого рівня досягнень у цій галузі.

 

4. Конкурс проводиться за наступними номінаціями:

 

4.1 ПІДПРИЄМСТВО  РОКУ

(визначається підприємство, організація чи установа міста, незалежно від форми власності й підпорядкування, яке досягло помітних успіхів у своїй роботі, збільшило обсяги та темпи росту виробництва, на якому не було допущено скорочення чисельності працюючих та яке не має заборгованості з виплати заробітної плати).

 

4.2. ПРОФЕСІОНАЛ  РОКУ

(визначається серед працівників підприємств, установ та організацій міста різних форм власності, чиї трудові досягнення та професійні здібності гідні наслідування).

 

4.3. ЛІДЕР МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

(визначається серед  підприємців міста, які зуміли найкраще організувати свою справу, сприяли відкриттю нових робочих місць, виявили організаторські та підприємницькі здібності).

 

4.4. ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

(визначається серед медичних працівників лікувальних закладів та працівників аптечної мережі міста).

 

4.5. АЛЬМАМАТЕР  РОКУ

(визначається серед освітніх закладів міста за успіхи у напрямку розвитку закладу ).

 

4.6. ПРОЕКТ РОКУ 

(визначається  серед  проектів, які діяли протягом попереднього та в минулих роках і своєю діяльністю позитивно впливали на розвиток соціальної, промислової, політичної, культурної, економічної сфери міста, захищали  населення та навчали дітей,  відновлювали традиції та збагачували духовно).

 

4.7. СПОРТСМЕН  РОКУ, ТРЕНЕР  РОКУ

(визначається серед спортсменів, тренерів, професіоналів та аматорів спортивної сфери життя міста).

 

4.8. РЕКОРД РОКУ

(визначається серед тих, хто не просто демонструє можливості людини, а доводить, що вони безмежні).

 

4.9. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ РОКУ

(визначається серед поетів, творчих особистостей міста, працівників закладів культури різних форм підпорядкування, поетів, письменників, художників, музикантів).

 

4.10. ПОДІЯ  РОКУ

(подія, яка стане відправною точкою до кардинальних змін в розвитку та подальшому становленні міста та його громади)

 

4.11. ДОСЯГНЕННЯ РОКУ

(визначається краще досягнення у будь-якій галузі чи сфері життя, яке сягнуло за межі міста, піднесло славу рідного міста і ніжинців).

 

4.12. АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(визначається серед ніжинців, які за покликом серця працюють на благо територіальної громади нашого міста та України, беруть активну участь у розбудові, благоустрої, культурному житті міста, долучаються до суспільного життя громади).

 

4.13. ВІДКРИТТЯ РОКУ

(визначається серед резонансних подій, що за своєю значущістю примножують славу Ніжина, слугують піднесенню іміджу міста; за втілення у життя цікавих ідей, проектів, відкриття нових імен, відкриття закладів, започаткування фестивалів, конкурсів).

 

4.14. РОДИНА РОКУ

(визначається серед ніжинських сімей, чиє родинне життя достойне прикладу для наслідування  у вихованні дітей, міцності родинних зв’язків та сімейних традицій).

 

4.15. РЯТІВНИК РОКУ

(визначається серед професіоналів-рятівників, які проявили мужність і героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожежі, аварії, надзвичайної ситуації, стихійного лиха та ін..).

 

4.16. СОЦІАЛЬНА УСТАНОВА РОКУ

(визначається серед установ, організацій, які надають допомогу з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації; здійснюють догляд та надають допомогу хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги; надають допомогу громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям).

 

4.17. МИТЕЦЬ РОКУ

(визначається серед поетів, прозаїків, композиторів, музикантів, артистів, майстрів, творчих працівників у галузі образотворчого мистецтва та ін..).

 

4.18. МЕЦЕНАТ РОКУ

(визначається серед осіб, що безкорисливо матеріально підтримують розвиток культури, освіти, охорони здоров'я, незахищені категорії населення та ін..).

 

4.19. ЗАХИСНИК РОКУ

 

4.20. СЛУЖІННЯ ГРОМАДІ

 

4.21. ВІЛЬНА НОМІНАЦІЯ

(визначається членами журі для відзначання громадян м.Ніжина, які протягом року досягли виняткових результатів у галузі, непередбаченій у переліку номінацій.

 

Номінації можуть бути не використані, змінені або доповнені за результатами засідань та згідно з рішенням журі конкурсу. 

 

5. Визначення переможців та нагородження

5.1 Підсумки конкурсу підводить журі, що визначає переможця у кожній номінації.

5.2 Переможці конкурсу нагороджуються на урочистій церемонії пам’ятними відзнаками, дипломами, цінними подарунками або грошовою винагородою.

5.3 Відомості про нагородження оприлюднюються у засобах масової інформації та заносяться до трудових книжок у розділі «Відомості про заохочення».

5.4 В окремих випадках, рішенням журі звання «Людина року» може бути присуджено двом конкурсантам в одній номінації.

 

6. Журі Конкурсу

6.1 З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на звання «Людина року» створюється журі конкурсу.

6.2 Склад журі  щорічно затверджується розпорядженням міського голови.

6.3 Формою роботи журі є засідання.

6.4 Засідання журі конкурсу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш половини його складу (осіб).

6.5 Рішення журі про присвоєння звання «Людина року» приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови журі.

6.6 Рішення журі оформлюється протоколом, який підписує голова, або заступник голови журі - у разі його відсутності, а також секретар журі, та подається на затвердження виконавчому комітету Ніжинської міської ради.

6.7 Управління культури і туризму веде реєстр прийнятих рішень журі та реєстр переможців конкурсу професійної майстерності «Людина року».

 

7. Організаційне забезпечення Конкурсу

7.1 Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює Управління культури і туризму Ніжинської міської ради.

7.2 Підставою для вручення переможцям пам’ятних відзнак, дипломів, цінних подарунків або грошової винагороди є рішення журі конкурсу про відзначення переможців конкурсу у номінаціях згідно з затвердженим протоколом та рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради.    

30.03.2021