Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Постановою Кабінету Міністрів України № 1333 від 21.11.2007 р. затверджено Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного авторитету.

Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Премія не присуджується повторно, а також не присуджується за досягнення, передбачені номінаціями Премії.

Премія присуджується за досягнення у попередньому році за такими критеріями:

1) номінація за виробничі досягнення - значне перевиконання виробничих завдань, високий ступінь їх складності, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва;

2) номінація за наукові досягнення - рівень державного та міжнародного визнання наукових та науково-прикладних результатів;

3) номінація за творчі досягнення:

- здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно-мистецьких змаганнях;

- вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва, традиційної культури українського народу;

- значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний Академією мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями;

4) номінація за спортивні досягненн - високий спортивний результат (встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу серед молодших вікових груп;

5) номінація за особисту мужність:

- відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій операції;

6) номінація за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху - активне залучення молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів.

Для отримання Премії претендент не пізніше 1 лютого 2016 рокуподає до відділу у справах сім'ї та молоді клопотання, до якого додає такі документи:

- характеристику кандидата на здобуття Премії із зазначенням його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, що скріплюється печаткою;

- копію паспорта;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Всі перераховані документи подаються в двох примірниках.

Постанова Про Премію Кабінету Міністрів України

Детальнішу інформацію можна отримати у відділі у справах сім`ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради (м. Ніжин, пл. Франка, 1, к. 9) або за тел.. 5-39-31, 096 377 11 08

26.01.2016