Прийнято Розпорядження міського голови «Про звільнення з посади директора державного комунального підприємства «Комунальний ринок» Ніжинської міської ради Вершняка А. Л.»

ВЕРШНЯКУ АНАТОЛІЮ ЛЕОНІДОВИЧУ!

У зв’язку з припиненням (розірванням) з Вами контракту №9/2015 від 17.11.2015 р. та Вашим звільненням 01 вересня 2017 року просимо Вас з’явитися 01 вересня 2017 року до сектора з питань кадрової політики відділу юридично-кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради (кабінет №33 адміністративної будівлі за адресою: м. Ніжин, площа імені Івана Франка, 1) для отримання трудової книжки

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МІСТО НІЖИН

М І С Ь К И Й Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 28 серпня 2017 р. м. Ніжин №152-КЗП

Про звільнення з посади

директора державного

комунального підприємства

«Комунальний ринок» Ніжинської

міської ради Вершняка А. Л.

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 6.3.1. пункту 6.3. Контракту №9/2015 з керівником комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ніжина Чернігівської області, від 17.11.2015 р., статті 38 Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання від 11.08.2016 р. №220, службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Осадчого С. О. від 11.08.2017 р., службової записки начальника сектора з питань претензійно-позовної роботи та запобігання корупції відділу юридично-кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради Кононця Ю.А. від 11.08.2017 р., службової записки начальника відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради Гавриш Т. М. від 11.08.2017 р.:

1.Припинити (розірвати) контракт №9/2015 з керівником комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ніжина Чернігівської області, від 17.11.2015 р. та звільнити 01 вересня 2017 року Вершняка Анатолія Леонідовича з посади директора державного комунального підприємства «Комунальний ринок» Ніжинської міської ради Чернігівської області, відповідно до пункту 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України – підстав, передбачених контрактом: підпунктом 6.3.1. пункту 6.3. Контракту №9/2015 з керівником комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ніжина Чернігівської області, від 17.11.2015 р., – за невиконання Керівником обов’язків, покладених на нього Контрактом №9/2015 з керівником комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ніжина Чернігівської області, від 17.11.2015 р.:

1.1.за невиконання Вершняком А. Л. пункту 1.3., а саме: не видання наказів по Підприємству щодо призначення особи, яка виконує обов’язки Керівника, на період його тимчасової відсутності;

1.2.за невиконання Вершняком А. Л. пункту 4.3., а саме: не погодження питання відряджень (відсутність письмових записок (заяв) міському голові чи заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо виробничої необхідності та підстав своїх відряджень);

1.3.за невиконання Вершняком А. Л. пункту 4.4., а саме: порушення умов (порядку та розміру) виплати матеріальної допомогу для оздоровлення;

1.4.за невиконання Вершняком А. Л. підпунктів 4.1.2., 4.1.3. пункту 4.1., а саме: виплата премій та доплат керівнику (директору державного комунального підприємства «Комунальний ринок» Вершняку А. Л.), не передбачених умовами Контракту;

1.5.за невиконання Вершняком А. Л. пункту 2.6., а саме: неподання щорічних звітів про виконання умов Контракту;

1.6.за невиконання Вершняком А. Л. підпункту 2.5.1. пункту 2.5., а саме: невиконання запланованих показників фінансово-господарської діяльності підприємства – прибутковості та рентабельності;

1.7.за невиконання Вершняком А. Л. пункту 2.14., а саме: не складання, не погодження та не затвердження у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради програми розвитку державного комунального підприємства «Комунальний ринок» Ніжинської міської ради Чернігівської області.

2.Державному комунальному підприємству «Комунальний ринок» Ніжинської міської ради Чернігівської області здійснити повний розрахунок з Вершняком А. Л. відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.Відділу юридично-кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради (Лега В. О.) видати Вершняку А. Л. його трудову книжку в установленому законом порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова А. В. Лінник

Детальніше: http://www.nizhynrada.gov.ua/article/576/rozporyadjennya-mskogo-golovi.html

01.09.2017