Європейська Ініціатива «Мери за економічне зростання»

12 липня у малій залі виконавчого комітету відбулося друге засідання робочої групи з розробки Плану місцевого економічного розвитку міста Ніжина під головуванням міського голови Анатолія Лінника. На засіданні були присутні заступник міського голови Сергій Дзюба, керівники відділів та служб, представники бізнесу.

Анатолій Лінник повідомив що робоча група перейшла в активну фазу реалізації Плану реалізується в рамках Європейської Ініціативи «Мери за економічне зростання», учасником якої місто є з грудня 2017 р. наступним етапом якого є розробка SWOT аналізу та визначити цілі Плану.

В ході засідання обговорили на надали пропозиції до SWOT аналізу, який в себе включає Сильні сторони (S),Слабкі сторони (W), Можливості (О), Загрози (Т).

Члени робочої групи вирішили включити до SWOT аналізу:

Сильні сторони (S): зручне географічне розташування міста та розвинене транспортне сполучення; наявність Генерального плануміста (затверджений у 2017р.); багата культурно-архітектурна спадщина; розвинена освітня інфраструктура для підготовки та перепідготовки кадрів; високий рівень людського потенціалу; наявність потенціалу для срібної економіки.

Слабкі сторони (W) : нерозвинена туристична інфраструктура; відсутність системи маркетингу міста та пропозиції продукції місцевих виробників; дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці, невідповідність професійно-технічної освіти сучасним виробничим потребам; недостатня спроможність міського бюджету у економічному та соціальному розвитку міста.

Можливості (О): розширення повноважень ОМС в результаті реформ місцевого самоврядування та в результаті адміністративно-територіальної реформи; збільшення рівня доступності до міжнародних фінансових ресурсів; покращення рівня екологічної безпеки; запровадження використання альтернативних джерел енергії; розвиток переробної промисловості.

Загрози (Т): розташування території близько до країни-агресора, продовження геополітичної нестабільності на сході України; старіння населення; діюче законодавство не сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу; зростання вартості енергоресурсів.

Члени робочої групи після SWOT аналізу поділилися своїми думками та баченнями щодо цілей Плану, можливих напрямків економічного розвитку. Визначили, що Ніжин є центром логічної переробної економіки, місто зі сприятливим бізнес середовищем у сфері торгівлі та послуг з розвиненою туристичною інфраструктурою та збереженою історико-архітектурною спадщиною.

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

та комунікацій з громадськістю

12.07.2018