Молодіжна рада

Молодіжна рада Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади

Що таке Молодіжна рада і для чого вона створена

27 лютого 2019 року одноголосним "за" депутати Ніжинської міської ради проголосували за створення консультативно- дорадчого органу Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ, і 1,5 роки плідної праці ініціативної групи по створенню Молодіжної ради дали про себе знати.

undefined">Молодіжна рада Ніжинської об`єднаної територіальної громади є консультативно-дорадчим органом при Ніжинській міській раді з питань молодіної політики, що сприяє взаємодії міської ради і молоді Ніжинської міської ОТГ, створеним для сприяння участі молоді Ніжиської міської ОТГ у формуванні та реалізації молодіжної політики Ніжинської міської ОТГ в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності активної молоді, молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства, молодіжного самоврядування навчальних закладів, їх профкомів та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації і консолідації молоді у політичному житті міста.

Координаційним органом Молодіжної ради є відділ у справах сім` ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, а з правом дорадчого голосу до її складу входить Тимченко Анжела Володимирівна, директорка КЗ Ніжинський міський молодіжний центр.

Принцип роботи Молодіжної ради визначається такими важливими документом якПоложення- Всі Молодіжні ради та Молодіжні парламенти мають різні положення, різну структуру та потенціал. Затвердження таких типових положень дає можливість уніфікувати ради по всій країні та активізувати сам рух створення молодіжних консультаційно-дорадчих органів в Україні, що посилить участь молоді у прийнятті рішень на місцях. Ці документи можуть бути адаптовані для кожної громади, адже несуть у собі лише рекомендацію щодо формування ради, її роботи та позиції.,

Регламентвстановлює порядок організації діяльності Молодіжної ради, пов’язаної з виконанням її повноважень та встановлює порядок скликання і проведення засідань МР, формування комісій, робочих груп визначає процедуру прийняття рішень, порядок здійснення контрольної діяльності.


Склад Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ

14 травня 2019року відбулося засідання Робочої групи з питань формування персонального складу Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від12.04.2019року № 104.

В рамках засідання було відібрано 22 кандидати, які ввійшли до складу молодіжного консультативно-дорадчого органу Ніжинської міської ради.

з 22-х кандидатів було обрано головуючого, заступника, секретаря та затверджено список постійних комісій Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ :

Голова Молодіжної ради - Корж Михайло

Заступник голови Молодіжної ради - Бутенко Світлана

Секретаря Молодіжної ради-Примаченко Катерина

Комісії:

Депутатські комісії :

 

1. Комісія з питань проектного менеджменту та зовнішніх зв’язків. (Гузь Анастасія - голова, Павленко Софія, Кресан Софія, Даниленко Назар).

 

2. Комісія з профорієнтації та роботи з працюючою молоддю.( Дмитренко Костянтин - голова, Саранчук Ольга).

 

3. Комісія з питань культури, освіти та національно – патріотичного виховання. (Кланюк В'ячеслав - голова, Сунка Тетяна, Власенко Вікторія)

 

4. Комісія з питань спорту, охорони здоров’я та екології. ( Капленко Надія - голова, Боровик Артур, Кожедуб Володимир).

 

Мета та завдання Молодіжної ради

Відповідно до мети основними завданнями МР є:

1.Розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації міжгалузевої та міжсекторної молодіжної політики у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді.

2.Розроблення механізму взаємодії Ніжинської міської ради, виконавчого комітету Ніжинської міської ради, виконавчих органів виконавчого комітету Ніжинської міської ради та активної молоді Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на засадах партнерства, відкритості та прозорості, попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій стосовно рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань реалізації молодіжної політики.

3.Координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території м. Ніжина, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста.

4.Сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян, учнівської молоді, студентів, у розвитку незалежного та самодостатнього студентського та учнівського самоврядування, зокрема через партисипативні бюджети.

5.Сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між Ніжинською міською радою та молоддю Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади з питань молодіжної політики.

6.Внесення рекомендацій та пропозицій до Ніжинської міської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики, розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної політики.

7.Сприяння виявленню та залученню соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики, до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя шляхом розробки та реалізації молодіжних програм у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді.

8.. Прогнозування, визначення та аналіз сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді.

9.Участь у розробці заходів культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді.

10.Розвиток всебічних зв’язків молоді Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав.

11.Пропагування всебічного навчання осіб, які здійснюють роботу з молоддю, через семінари, тренінги, навчальні курси, програму «Молодіжний працівник» та інше.

12.Підтримка молоді в розробці та реалізації прогресивних та інноваційних ідей у різних галузях суспільної діяльності, організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

13.Інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

14.. Вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, закладах й організаціях усіх форм власності, за їхньою згодою.

15.Поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

16.Інші завдання, що не суперечать законодавству України.

У своїй діяльності МР підзвітна Ніжинській міській раді. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань МР, створення необхідних умов для її роботи) здійснює відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

2.5. МР не належить до релігійних обєднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. МР не має статусу юридичної особи.

Якщо ви активні, у вас є ідеї але ви не знаєте як їх втілити у життя? Тоді вам до нас. Приєднуйтесь, пропонуйте. Зміни починаються з кожного з нас.

Наші контакти:

Інстаграм - mr_nizhyn

Фейсбук -https://www.facebook.com/MRNizhyn/26.04.2021

ПРОТОКОЛ № 1 зустрічі представників Молодіжної ради Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади та міського голови Олександра Кодоли від 13.04.21

Завантажити

26.04.2021

Протокол № 1 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від 03.03.21

Завантажити

26.04.2021

Протокол № 12 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від 16.04.21

Завантажити

07.10.2021

Протокол № 4 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від 26.05.2021

Завантажити

07.10.2021

Протокол № 5 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від 02.07.2021

Завантажити

07.10.2021

Протокол № 6 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від 26.08.2021

Завантажити

07.10.2021

Протокол № 3 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від16.04.2021docx

Завантажити

07.10.2021

Протокол № 7 Засідання Молодіжної ради Ніжинської міської ОТГ від 07.09.2021

Завантажити