Міські цільові програми на 2020 рік


07.10.2020

1.1.___Мiс_ка__цiл_ова_програма__заходiв_з_вiдзначення_державних_та_професiйних_свят,_ювiлейних_та_святкових_дат__на__2020р._-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.44._Програма_iнформатизацii_фiн_упр__-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

2.6.___Мiс_ка_програма_забезпечення_житлом_дiтей-сирiт,_дiтей,_позбавлених_бат_кiвс_кого_пiклування,_та_осiб_з_iх_числа_на_2016-2020_роки_-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

3.8.___Мiс_ка_програма_по_пiдтримцi_випускникiв___закладiв_загал_ноi_середн_оi_освiти,_якi_отримали__200_балiв_(з_одного_предмету)_i_бiл_ше__за_резул_татами_ЗНО_-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

3.9.___Програма_забезпечення__службовим_житлом_лiкарiв_ЦМЛ__-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

19.10.2020

1.47. Міська цільова програма підтримки ОСББ - 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

19.10.2020

3.4. Міська цільова програма Реставрація пам’яток архітектури - 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

19.10.2020

1.38. Програма інформатизації освіти - 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

19.10.2020

1.41. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки - 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

07.10.2020

1.41._Програма_iнформатизацii_дiял_ностi_вiддiлу_з_питан__фiзичноi_кул_тури_та_спорту__Нiжинс_коi_мiс_коi_ради_на_2020-2022_роки_-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.40._Програма__iнформатизацii__дiял_ностi__управлiння_кул_тури_i_туризму_-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.2.___Програма_юридичного_обслуговування_Нiжинс_коi_мiс_коi_ради_та_виконавчого_комiтету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ради_на_2020_рiк__-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.6.___Мiс_ка_цiл_ова_Програма_оснащення_медичною_технiкою_та_виробами_медичного_призначення_2020-2022__-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.8.___Мiс_ка_цiл_ова_Програма_фiнансовоi_пiдтримки_КНП_Нiжинс_ка_централ_на_мiс_ка_лiкарня_iм._М.Галиц_кого_НМОТГ_на_2020-2022_рр_-_79_сесiя_вi_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.19._Мiс_ка_цiл_ова_програма_пiдтримки_дiял_ностi_Нiжинс_коi_мiс_коi_органiзацii_ветеранiв_Украiни__на_2020_рiк__79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.22._Мiс_ка_цiл_ова_програма_розвитку_цивiл_ного_захисту_Нiжинс_коi_мiс_коi_обeднаноi_територiал_ноi_громади_на_2020_рiк__79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.29._Розвитку_та_фiнансовоi_пiдтримки_комунал_них_пiдприeмств_-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.31._Мiс_ка_цiл_ова_Програма__Розробка_схем_та_проектних_рiшен__масового_застосування_та_детал_ного_планування_на_2020_р._-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

07.10.2020

1.37._Програм_iнформатизацii_виконкому_-_79_сесiя_вiд_30.09.2020

Завантажити

19.10.2020

1.37. Програм інформатизації виконкому - 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

19.10.2020

1.22. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік — 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

21.12.2020

1.29. Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» -_3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

21.12.2020

1.21. Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2020 рік_-_3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

21.12.2020

2.14. Міська програма утримання та забезпечення діяльності КЗ Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2019-2022 роки_-_3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

22.12.2020

Програма інформатизації діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

Завантажити

04.01.2021

1.14. ПрограмаПідтримки комунального засобу масової інформації Державного комунального підприємства телерадіокомпанії «Ніжинське телебачення» на 2020рік - 4 сесiя вiд 24.12.2020

Завантажити

04.01.2021

1.37. Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 – 2022 роки - 4 сесiя_вiд_24.12.2020

Завантажити

04.01.2021

1.41. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки - 4 сесiя_вiд_24.12.2020

Завантажити

05.01.2021

1.4. Програма розвитку інвестиційної діяльності в ніжинській міській територіальній громаді на 2020-2022 - 4 сесія від 24.12.2020

Завантажити

21.12.2020

1.40. Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 – 2022 роки -_3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

21.12.2020

2.13. Програма управління боргом бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2019-2023 роки_-_3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

19.10.2020

1.19. Міська цільова програма підтримки діяльності Ніжинської міської організації ветеранів України на 2020 рік — 80 сесія від 13.10.2020

Завантажити

24.11.2020

1.9. Міська цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області та забезпечення медичної допомоги населенню на 2020 рік - 81 сесія від 22.10.2020

Завантажити

24.11.2020

1.29. Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» - 81 сесія від 22.10.2020

Завантажити

30.11.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр. - 2 сесiя вiд 27.11.2020 р.

Завантажити

30.11.2020

1.39. Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки - 2 сесiя вiд 27.11.2020 р.

Завантажити

30.11.2020

1.43. Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки - 2 сесiя вiд 27.11.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.29. Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств - 70 сесiя вiд 25.03.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.22. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.21. Програма розвитку культури, мистецтва, і охорони культурної спадщини на 2020 - 72 сесія від 29.04.202

Завантажити

28.05.2020

1.21. Програма розвитку культури, мистецтва, і охорони культурної спадщини на 2020

Завантажити

28.05.2020

1.20. Програма громадських оплачуваних робіт Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік

Завантажити

28.05.2020

діяльності Ніжинської міської організації ветеранів України на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.18. Міська цільова Програма на оплату житлово – комунальних та інших послуг на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.17. Програма юридичного обслуговування управління соціального захисту населення Чернігівської області

Завантажити

28.05.2020

1.16. Програма «Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти НМОТГ шляхом організації гарячого харчування

Завантажити

28.05.2020

1.15. Міська цільова програма придбання житла на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

1.14. Програма Підтримки комунального засобу масової інформації ДКПТ НТБ на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

1.13. Міська цільова програма «Турбота» на 2020 р. - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.22. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.22. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Н на2020рік—69 сесія від 13.03.2020.doc

Завантажити

28.05.2020

1.29. Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.29. Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств

Завантажити

28.05.2020

1.28. Міська цільова програма Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 рік - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.28. Міська цільова програма Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.28. Міська цільова програма Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 рік - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.27. Міська цільова Програма «Юридичного обслуговування управління житлово комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.26. Міська цільова програма «Розвитку комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства" на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.25. Міська цільова програма удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами Ніжинської міської ОТГ

Завантажити

28.05.2020

1.24. Міська програма з охорони життя людей на водних об’єктах Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік

Завантажити

28.05.2020

1.23. Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.22. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік — 71 сесія від 08.04.2020

Завантажити

28.05.2020

1.13. Міська цільова програма «Турбота» на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

1.12. Міська цільова програма «Молодь Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади» 2020-2022 рр.

Завантажити

28.05.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр.

Завантажити

28.05.2020

1.5. Міська цільова програма матеріально-технічного забезпечення надавачів первинної медичної допомоги населенню на 2020р

Завантажити

28.05.2020

1.4. Програма розвитку iнвестицiйної дiяльностi в Нiжинськiй мiськiй об’єднанiй територiальнiй громадi на 2020-2022 - 72 сесія від 29.04.2020

Завантажити

28.05.2020

1.4. Програма розвитку інвестиційної діяльності в ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 — 68 сесія від 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.4. Програма розвитку інвестиційної діяльності в ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022

Завантажити

28.05.2020

1.3. Міська цільова програма з виконання власних повноважень Ніжинської міської ради на 2020

Завантажити

28.05.2020

1.2. Програма юридичного обслуговування Ніжинської міської ради та виконавчого комітету Ніжинської міської ради на 2020 рік - 72 сесія від 29.04.2020

Завантажити

28.05.2020

1.2. Програма юридичного обслуговування Ніжинської міської ради та виконавчого комітету Ніжинської міської ради на 2020 рік зі змінами 66 сесії

Завантажити

28.05.2020

1.2. Програма юридичного обслуговування Ніжинської міської ради та виконавчого комітету Ніжинської міської ради на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.1. Міська цільова програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат на 2020р.

Завантажити

22.09.2020

1.13. Міська цільова програма «Турбота» на 2020р. - 78 сесія від 18.09.2020

Завантажити

28.05.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 р.р. - 73 сесія від 20.05.2020 №6-73

Завантажити

28.05.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 р.р.- 73 сесія від 20.05.2020 №2-73

Завантажити

28.05.2020

ограма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

1.10. Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2020-2022

Завантажити

28.05.2020

1.9. Міська цільова Програма фінансової підтримки КНП НМЦПМСД на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

ня ім. М.Галицького» НМОТГ на 2020-2022 рр.

Завантажити

28.05.2020

1.8. Міська цільова Програма фінансової підтримки КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» НМОТГ на 2020-2022 рр. - 71 сесія від 08.04.2020

Завантажити

28.05.2020

1.8. Міська цільова Програма фінансової підтримки КНП "Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького" НМОТГ на 2020-2022 р.р. - 73 сесія від 20.05.2020 №3-73

Завантажити

28.05.2020

1.8. Міська цільова Програма фінансової підтримки КНП "Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького" НМОТГ на 2020-2022 р.р. - 73 сесія від 20.05.2020 №7-73

Завантажити

28.05.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 - 69 сесія від 16.03.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.7. Міська цільова Програма фінансової підтримки КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»

Завантажити

28.05.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр. - 70 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.6. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр. - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

22.09.2020

1.29. Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств - 78 сесія від 18.09.2020

Завантажити

28.05.2020

1.29. Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств - 73 сесія від 20.05.2020

Завантажити

28.05.2020

3.5. Міська цільова програма підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік - 73 сесія від 20.05.2020

Завантажити

28.05.2020

2.5. Програма виплати стипендій обдарованій учнівській та студентській молоді міста на період до 2020 року

Завантажити

28.05.2020

2.4. Програма Національно-патріотичного виховання

Завантажити

28.05.2020

2.3. Міська програма «Ніжин – дітям» на період до2021 рр.

Завантажити

28.05.2020

2.2. Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017 – 2021 роки

Завантажити

28.05.2020

2.1. Міська Програма допризивної підготовки зі змінами 66 сесії

Завантажити

28.05.2020

допризивної підготовки

Завантажити

28.05.2020

2.1. Міська Програма допризовної підготовки, виконання заходів з мобілізації та заходів по облаштуванню і утриманню полігону (майданчику) для проведення навчань, підготовки та перепідготовки громадян України на строкову військову службу та військову службу за контрактом, зборів особового складу роти охорони та батальйонів ТрО міста Ніжина у 2019 - 2020 роках - зі змінами 66 сесія

Завантажити

28.05.2020

1.49. Міська цільова програма з виконання доручень виборців депутатами Ніжинської міської ради на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

1.48. Програма підтримки Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на 2020р.

Завантажити

28.05.2020

1.47. Міська цільова програма підтримки ОСББ

Завантажити

28.05.2020

1.46. Міська цільова програма «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет» на 2020р — 72 сесія від 29.04.2020

Завантажити

28.05.2020

2.6. Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки

Завантажити

28.05.2020

2.7. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на 2017-2020 роки

Завантажити

28.05.2020

3.4. Міська цільова програма "Реставрація пам’яток архітектури" - 72 сесія від 29.04.2020

Завантажити

28.05.2020

3.3. Міська цільова програма соціального захисту членів сімей військовослужбовців на 2020 рік - 70 сесiя вiд 25.03.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

3.2. Міська програма фінансової підтримки Ніжинського міського Відділу Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області на 2020 рік - 70 сесiя вiд 25.03.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

3.1. Програма юридичного обслуговування управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 рік - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

2.14. Міська програма утримання та забезпечення діяльності КЗ Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради

Завантажити

28.05.2020

2.13. Програма управління боргом міського бюджету міста Ніжина на 2019-2023роки

Завантажити

28.05.2020

2.12. Міська Комплексна програма профілактики правопорушень на період 2019-2021 роки «Правопорядок»

Завантажити

28.05.2020

2.11. Міська цільова програма розвитку водного господарства

Завантажити

28.05.2020

2.10. Цільова програма розвитку КДЮСШ «Спартак» на 2018-2020 роки

Завантажити

28.05.2020

2.9. Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Ніжин на 2017 – 2021 роки.

Завантажити

28.05.2020

2.8. Програма розвитку туризму на 2017-2021

Завантажити

28.05.2020

орих на цукровий діабет» на 2020р

Завантажити

28.05.2020

1.45. Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення - 71 сесія від 08.04.2020

Завантажити

28.05.2020

1.37. Програма інформатизації виконкому - 72 сесія від 29.04.2020

Завантажити

28.05.2020

1.37. Програма iнформатизацii виконкому зi змiнами 68 сесii вiд 26.02.2020 №3-68/2020 та №15-68/2020

Завантажити

28.05.2020

1.36. Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2020 рік - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.36. Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.35. Програма управління комунальним майном Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Завантажити

28.05.2020

1.34. Міська цільова програма «Реконструкція розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської ОТГ на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.33. Міська цільова програма Охорона навколишнього природнього середовища Ніжинської МОТГ на період до 2020 року.

Завантажити

28.05.2020

1.32. Міська цільова програма Оснащення вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні житлові будини у місті Ніжині на 2020 рік

Завантажити

28.05.2020

1.31. Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2020 р.» - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.31. Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2020 р.»

Завантажити

28.05.2020

1.30. Міська цільова програма Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р. - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.37. Програм інформатизації діяльності виконкому комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області - 73 сесія від 20.05.2020

Завантажити

28.05.2020

2022 роки

Завантажити

28.05.2020

1.45. Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.45. Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення

Завантажити

28.05.2020

вого управління

Завантажити

28.05.2020

1.43. Програма інформатизації управління комунального майна та земельних відносин - 68 сесiя вiд 26.02.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.43. Програма інформатизації управління комунального майна та земельних відносин

Завантажити

28.05.2020

1.42. Програма інформатизації ЖКГта Б

Завантажити

28.05.2020

1.41. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки - 70 сесiя вiд 25.03.2020 р.

Завантажити

28.05.2020

1.41. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки

Завантажити

28.05.2020

1.40. Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму

Завантажити

28.05.2020

1.39. Програма інформатизації УСЗН

Завантажити

28.05.2020

1.38. Програма інформатизації освіти

Завантажити

28.05.2020

1.30. Міська цільова програма Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р.

Завантажити