Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 249. 

Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

{Частина перша статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, стосовно якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця має бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

6. Заява, передбачена частиною п’ятою цієї статті, є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Кодексом.

7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

{Частина сьома статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.

9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії.

10. Голосування виборців за місцем їх перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися до приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.

11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем їх перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті. Одночасно членам комісії видаються по одному примірнику інформаційних буклетів та інформаційних плакатів кожної організації партії для відповідного багатомандатного виборчого округу та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому вкидається контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем їх перебування, кількість отриманих виборчих бюлетенів окремо щодо кожного виду місцевих виборів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреними особами кандидатів, уповноваженими особами організацій партій, офіційними спостерігачами.

{Частина одинадцята статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

12. Під час проведення голосування виборців за місцем їх перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партії, офіційні спостерігачі.

{Частина дванадцята статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

13. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності під час проведення голосування членів комісії, які проводять голосування, а також кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, довірених осіб кандидатів, уповноважених осіб організацій партій, офіційних спостерігачів, які мають право бути присутніми під час проведення голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

{Частина тринадцята статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

14. Під час організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців після пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у пунктах 12 частини першої статті 8 цього Кодексу, видає виборцю виборчі бюлетені. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер виборця у списку виборців.

{Абзац перший частини чотирнадцятої статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

Виборець ставить підпис у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців.

Член виборчої комісії відокремлює від виборчих бюлетенів, які мають бути видані виборцю, контрольні талони та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування з кожних місцевих виборів. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.

Інший член виборчої комісії надає виборцю для ознайомлення примірники інформаційних буклетів та інформаційних плакатів кожної організації партії для відповідного територіального виборчого округу.

{Абзац четвертий частини чотирнадцятої статті 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

Виборець особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчі бюлетені у порядку, встановленому частинами сьомоювосьмою статті 248 цього Кодексу, користуючись, за потреби, інформаційними буклетами та інформаційними плакатами організацій партій - суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), та опускає виборчі бюлетені до переносної виборчої скриньки. Член сім’ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім під час голосування виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно виконати ці дії. Після голосування виборець повертає членам дільничної виборчої комісії отримані ним примірники інформаційних буклетів та інформаційних плакатів організацій партій.

{Абзац п'ятий частини чотирнадцятої статті 249 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020}

15. Члени дільничної виборчої комісії мають право перевіряти факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

16. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії відбули для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.

17. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені для голосування на місцевих виборах, на яких він має право голосу, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і ставить підпис.

18. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.

19. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення експерименту або пілотного проекту з використанням інноваційних технологій відповідно до частини першої статті 18 цього Кодексу відповідні виборчі комісії організовують порядок голосування в рамках такого експерименту або пілотного проекту одночасно із вчиненням дій, передбачених цією статтею із дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом.

Виборці можуть взяти участь у проведенні експерименту або пілотного проекту з використанням інноваційних технологій виключно за умови одночасного голосування ними в порядку, передбаченому цією статтею.

Виборці не можуть бути примушені до участі в експерименті або пілотному проекті з використанням інноваційних технологій.

 З повною інформацією про організацію виборчого процесу можете ознайомитися за посиланням: nizhynrada.gov.ua/nmr/zagalna-informaciya/informaciya-pro-viborchiy-proces  

16.10.2020