Міські цільові програми на 2021 рік


13.07.2021

2.8. Програма інформатизації виконкому - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

30.08.2021

1.9 Програма Турбота — 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.7 Програма фін підтримки ЦПМСД - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.3 Програма юридичного обслуговування виконкому - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.2 Програма власні повноваження - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.4 Програма фін підтримки ЦМЛ - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.35 Програма котролю за утриманням тварин - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

2.8. Програма інформатизації виконкому - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.34 Програма фін підтримки комунальних підприємств - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

28.09.2021

1.14 Програма розробки схем - 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

28.09.2021

1.29 Програма розвитку культури, мистецтва i охорони культурноi спадщини - 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

28.09.2021

1.34 Програма фін підтримки комунальних підприємств - 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

28.09.2021

1.47 Програма муніціпальної варти - 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

28.09.2021

2.15. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки - 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

28.09.2021

2.16. Програма інформатизації ЖКГта Б — 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

28.09.2021

2.19. Програма інформатизації фін упр — 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

30.08.2021

1.29 Програма розвитку культури, мистецтва i охорони культурноi спадщини - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

2.1. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2020-2022 - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

30.08.2021

1.36 Програма підтримки ОСББ щодо енергоефективних заходів - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

13.07.2021

3.4 Програма ремонту_фасадiв_2021 - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.43 Програма гром.вбиральні - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.44 Програма ТПВ - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.42 Програма утримання кладовищ - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.34 Програма фін підтримки комунальних підприємств - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.31 Програма юридичного обслуговування УЖКГтаБ - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.22 Міська програма по підтримці випускників ЗЗСО, які отримали 200 балів (з одного предмету) і більше за результатами ЗНО - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.7 Програма фін підтримки ЦПМСД - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.6 Програма фін підтримки стомат поліклініки - 11 сесія від 01.07.2021

Завантажити

13.07.2021

1.4 Програма фін підтримки ЦМЛ - 11 сесія від 01.07.2021 (1)

Завантажити

13.07.2021

1.7 Програма фін підтримки ЦПМСД - 11 сесія від 01.07.2021 (1)

Завантажити

13.07.2021

1.22 Міська програма по підтримці випускників ЗЗСО, які отримали 200 балів (з одного предмету) і більше за результатами ЗНО - 11 сесія від 01.07.2021 (1)

Завантажити

13.07.2021

1.6 Програма фін підтримки стомат поліклініки - 11 сесія від 01.07.2021 (1)

Завантажити

13.07.2021

1.4 Програма фін підтримки ЦМЛ - 11 сесія від 01.07.2021 (2)

Завантажити

30.08.2021

2.20. Програма управління боргом - 12 сесія від 19.08.2021

Завантажити

28.09.2021

2.21. Міська Комплексна програма профілактики правопорушень на період 2019-2021 роки «Правопорядок» — 13 сесія від 16.09.2021

Завантажити

22.10.2021

№ 2-14/2021 Про затвердження Міської цільової програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання у 2021 році

Завантажити

03.11.2021

2.15._Програма_iнформатизацii_дiял_ностi_вiддiлу_з_питан__фiзичноi_кул_тури_та_спорту__Нiжинс_коi_мiс_коi_ради_на_2020-2022_роки_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

30.11.2021

2.9. Програма інформатизації освіти - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

2.5. Міська програма утримання та забезпечення діяльності КЗ Ніжинський міський молодіжний центр - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

3.5 Програма різниця в тарифах на тепло - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

2.18. Програма інформатизації управління комунального майна та земельних відносин - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

22.12.2021

3.4 Програма ремонту_фасадiв_2021 - 17 сесія від 14.12.2021

Завантажити

22.12.2021

1.34 Програма фін підтримки комунальних підприємств - 17 сесія від 14.12.2021

Завантажити

28.12.2021

2.16. Програма інформатизації ЖКГта Б — 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

2.11. Програма інформатизації УСЗН - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

1.20 Програма допризивної підготовки - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

2.15. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

2.14. Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

1.6 Програма фін підтримки стомат поліклініки - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

1.27 Програма підтримки УТОГ — 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

2.8. Програма інформатизації виконкому - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

28.12.2021

1.7 Програма фін підтримки ЦПМСД - 18 сесія від 21.12.2021

Завантажити

11.01.2022

Міська програма Ніжин – дітям на період до 2021 р.

Завантажити

30.11.2021

2.16. Програма інформатизації ЖКГта Б — 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

1.1 Програма відзначення свят - 16 есія від 23.11.2021

Завантажити

03.11.2021

2.14._Програма_iнформатизацii_дiял_ностi__управлiння_кул_тури_i_туризму__-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

2.6._Мiс_ка_програма_забезпечення_службовим_житлом_лiкарiв_КНП_Нiжинс_ка_ЦМЛ_iм._М._Галиц_кого_на_2020-2021_роки_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.47_Програма_мунiцiпал_ноi_варти_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.46_Програма_пiдтримки_Червоного_хреста__15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.34_Програма_фiн_пiдтримки_комунал_них_пiдприeмств_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.30_Цiл_ова_Програма_розвитку_КДЮСШ_Спартак__2021-2023_роки_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.29_Програма_розвитку_кул_тури,_мистецтва_i_охорони_кул_турноi_спадщини_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.26_Програма_пiдтримки_органiзацii_ветеранiв_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.6_Програма_фiн_пiдтримки_стомат_полiклiнiки_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

30.11.2021

1.4 Зміни до програми - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

1.7 Програма фін підтримки ЦПМСД - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

1.20 Програма допризивної підготовки - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

1.46 Програма підтримки Червоного хреста — 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

30.11.2021

2.1. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2020-2022 - 16 сесія від 23.11.2021

Завантажити

03.11.2021

1.1_Програма_вiдзначення_свят_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

03.11.2021

1.4_Програма_фiн_пiдтримки_ЦМЛ_-_15_сесiя_вiд_26.10.2021

Завантажити

16.06.2021

Перелік міських цільвих програм на 2021 рік

Завантажити

10.03.2021

1.27 Міська цільова програма підтримки діяльності Ніжинської територіальної організації УТОГ на 2021 рік - 7 сесiя

Завантажити

05.04.2021

1.34 Програма фін підтримки ком підп - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

2.8. Програма інформатизації виконкому - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

1.1 Програма відзначення свят - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

1.24 Програма юрид.обслугов. УСЗН — 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

2.3. Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

09.04.2021

1.9. Міська цільова програма «Турбота» на 2021рік - 6 сесiя вiд 04.02.2021

Завантажити

05.05.2021

1.3_Програма_юридичного_обслуговування_виконкому_-_9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.05.2021

1.20_Програма_допризивноi_пiдготовки__9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.05.2021

1.34_Програма_фiн_пiдтримки_комунал_них_пiдприeмств_-_9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.04.2021

2.13. Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Ніжин на 2017 – 2021 роки - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

2.19. Програма інформатизації фін упр — 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

2.15. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

10.03.2021

1.7 Міська цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області та забезпечення медичної допомоги населенню на 2021-2023 роки - 7 сесiя

Завантажити

10.03.2021

1.6 Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021 рік - 7 сесiя

Завантажити

10.03.2021

3.3 Міська цільова програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік - 7 сесiя

Завантажити

10.03.2021

3.2 Міська цільова програма «Реставрація пам’яток архітектури Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» - 7 сесiя

Завантажити

10.03.2021

1.36. Міська цільова програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Ніжинської міської територіальної громади, щодо проведення енергоефективних заходів на 2021 рік - 7 сесiя

Завантажити

10.03.2021

1.34. Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» - 7 сесiя

Завантажити

10.03.2021

1.29. Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2021 рік - 7 сесiя

Завантажити

05.04.2021

2.6. Міська програма забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького» на 2020-2021 роки - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.04.2021

3.4 Програма ремонту_фасадiв_2021 - 8 сесія від 30.03.2021

Завантажити

05.05.2021

1.37_Програма_охорона_навколишн_ого_середовища_-_9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.05.2021

1.38_Програма_з_управлiння_комунал_ного_майна_-_9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.05.2021

1.39_Програма_земел_них_вiдносин_-_9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.05.2021

1.9_Програма_Турбота__9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

10.06.2021

2.14 Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 – 2022 роки - 10 сесiя вiд 03.06.2021

Завантажити

10.06.2021

2.11 Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки - 10 сесiя вiд 03.06.2021

Завантажити

10.06.2021

1.39 Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік - 10 сесiя вiд 03.06.2021

Завантажити

10.06.2021

1.34 Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» - 10 сесiя вiд 03.06.2021

Завантажити

10.06.2021

1.14 Міська цільова Програми «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2021 р.» - 10 сесiя вiд 03.06.2021 р.

Завантажити

05.05.2021

2.19._Програма_iнформатизацii_фiн_упр__9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

05.05.2021

2.9._Програма__iнформатизацii_освiти_-_9_сесiя_вiд_22.04.2021

Завантажити

10.03.2021

2.1. Програма_розвитку iнвестицiйної дiяльностi на 2020-2022 рік - 7 сесiя

Завантажити

04.01.2021

1.1 Міська цільова програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Ніжинської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.2 МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА З ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.3 ПРОГРАМА юридичного обслуговування Ніжинської міської ради та виконавчого комітету Ніжинської міської ради на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.4 Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» на 2021р.

Завантажити

04.01.2021

1.5 Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2021 рік

Завантажити

19.02.2021

1.5. Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2021 рік - 6 сесiя вiд 04.02.2021

Завантажити

04.01.2021

1.6 Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021 рік.

Завантажити

04.01.2021

1.7 Міська цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області та забезпечення медичної допомоги населенню на 2021-2023 роки

Завантажити

04.01.2021

1.8 Міська цільова програма «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2021р.

Завантажити

04.01.2021

1.9 Міська цільова програма «Турбота» на 2021рік.

Завантажити

04.01.2021

1.10 Комплексна міська програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.11 Міська цільова програма «Молодь Ніжинської міської територіальної громади» на 2021-2023 рр

Завантажити

04.01.2021

1.12 Міська цільова Програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки

Завантажити

04.01.2021

1.13 Програма виплати стипендій обдарованій учнівській та студентській молоді Ніжинської міської територіальної громади на період до 2024 року

Завантажити

04.01.2021

1.14 Міська цільова Програми «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2021 р.»

Завантажити

04.01.2021

1.15 Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Ніжинській міській територіальній громаді на 2021-2027 роки

Завантажити

04.01.2021

1.16 Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово- будівельних кооперативів (ЖБК) населених пунктів, що входять до складу Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.17 Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.18 Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.19 Міська програма з охорони життя людей на водних об’єктах Ніжинської міської територіальної громади на 2021рік

Завантажити

04.01.2021

1.20 Міська програма допризовної підготовки, мобілізаційних заходів, територіальної оборони, утримання полігону (майданчику) Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік.

Завантажити

04.01.2021

1.21 Програма «Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2021 році»

Завантажити

04.01.2021

1.22 Міська програма по підтримці випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200 балів (з одного предмету) і більше за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році

Завантажити

04.01.2021

1.23_Міська цільова програма соціального захисту членів сімей військовослужбовців на 2021рік

Завантажити

04.01.2021

1.24 ПРОГРАМА юридичного обслуговування управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.25 Міська цільова програма з надання пільг на оплату житлово – комунальних та інших послуг на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.26 Міська цільова програма підтримки діяльності Ніжинської міської організації ветеранів України на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.27 Міська цільова програма підтримки діяльності Ніжинської територіальної організації УТОГ на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.28 ПРОГРАМА ГРОМАДСЬКИХ ОПЛАЧУВАНИХ РОБІТ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Завантажити

04.01.2021

1.29 ПРОГРАМА розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.30 ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА розвитку Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ніжинського місцевого осередку фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» на 2021-2023 роки

Завантажити

04.01.2021

1.31 Міська цільова Програма «Юридичного обслуговування управління житлово - комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради на 2021 рік»

Завантажити

04.01.2021

1.32 Міська цільова програма «Розвитку комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на 2021 рік»

Завантажити

04.01.2021

1.33 Міська цільова програма «Оснащення вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні житлові будинки у Ніжинській міській територіальній громаді на 2021 рік»

Завантажити

19.02.2021

1.34. Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» - 6 сесiя вiд 04.02.2021

Завантажити

04.01.2021

1.34 Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»

Завантажити

04.01.2021

1.35_Програма_котролю_за_утриманням_тварин

Завантажити

04.01.2021

1.36_Програма_пiдтримки_ОСББ_щодо_енергоефективних_заходiв

Завантажити

04.01.2021

1.37 Міська цільова програма «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Ніжинської міської територіальної громади на період 2021 р.»

Завантажити

04.01.2021

1.38 Програма з управління комунальним майном Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.39 Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік

Завантажити

19.02.2021

1.43. Міська цільова програма «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2021 р.» - 6 сесiя 04.02.2021

Завантажити

19.02.2021

2.8. Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 – 2022 - 6 сесiя вiд 04.02.2021

Завантажити

04.01.2021

1.40 Програма підтримки Ніжинського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 2021-2022 роки

Завантажити

04.01.2021

1.41 Підтримки комунального засобу масової інформації Державного комунального підприємства телерадіокомпанії "Ніжинське телебачення" на 2021 рік»

Завантажити

04.01.2021

1.42 Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2021 р.»

Завантажити

04.01.2021

1.43 Міська цільова програма «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2021 р.»i

Завантажити

04.01.2021

1.44 Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»

Завантажити

04.01.2021

1.45 ПРОГРАМА юридичного обслуговування управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.46 Міська цільова Програма фінансової підтримки діяльності відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України на 2021 рік

Завантажити

04.01.2021

1.47 Програма забезпечення діяльності комунального підприємства “Муніципальна варта” Ніжинської міської ради на 2021рік

Завантажити

04.01.2021

2.1.ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НІЖИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ НА 2020-2022 РОКИ

Завантажити

04.03.2021

2.2. Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017 – 2021 роки

Завантажити

04.01.2021

2.3.Міська цільова Програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр-_2_сесiя_вiд_27.11.2020

Завантажити

04.01.2021

2.4. МІСЬКА ПРОГРАМА «Ніжин – дітям» на період до2021 рр

Завантажити

04.01.2021

2.5.Міська програма утримання та забезпечення діяльності КЗ Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2019-2022роки-_3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

04.01.2021

2.6._Мiс_ка_програма_забезпечення_службовим_житлом_лiкарiв_КНП_Нiжинс_ка_ЦМЛ_iм._М._Галиц_кого_на_2020-2021_роки-_79_сесiя

Завантажити

04.01.2021

2.7. Міська програма забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2021 роки

Завантажити

04.01.2021

2.8. Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 – 2022 роки - 4 сесiя вiд 24.12.2020

Завантажити

04.01.2021

2.9.Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки - 80 сесiя вiд 13.10.2020

Завантажити

04.01.2021

2.10._Програма_забезпечення_житлом_учасникiв_АТО-ООС_та_членiв_iх_сiмей_у_Нiжинс_кiй_мiс_кiй_обeднанiй_територiал_нiй_громадi_на_2020_-2022

Завантажити

04.01.2021

2.11.Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки 2_сесiя_вiд_27.11.2020

Завантажити

04.01.2021

2.12. ПРОГРАМА розвитку туризму на 2017-2021 рр.

Завантажити

04.01.2021

2.13.ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ в місті Ніжин на 2017 – 2021 роки3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

04.01.2021

2.14._Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 – 2022 роки 3_сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

04.01.2021

2.15. Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки 4_сесiя_вiд_24.12.2020

Завантажити

04.01.2021

2.16. Програма інформатизації діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки3 сесiя_вiд_15.12.2020

Завантажити

04.01.2021

2.17._Міська цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року

Завантажити

04.01.2021

2.18. Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки 2 сесiя_вiд 27.11.2020

Завантажити

04.01.2021

2.19. Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

Завантажити

04.01.2021

2.20. Програма управління боргом бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

Завантажити

04.01.2021

2.21.Міська Комплексна програма профілактики правопорушень на період 2019-2021 роки «Правопорядок»

Завантажити

19.02.2021

2.21. Змiни до Міської Комплексної програми профілактики правопорушень на період 2019-2021 роки «Правопорядок» - 6 сесiя вiд 04.02.2021

Завантажити

19.02.2021

3.1. Програма розвитку та функціонування української мови в закладах освіти у 2021 році «Сильна мова – успішна держава» - 6 сесiя вiд 04.02.2021

Завантажити