Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області/CE “Communal non-commercial enterprise "Nizhyn city center of primary medical and sanitary care" of Nizhyn

1.Управління: вул. Успенська,2 (доросла поліклініка)

тел. 7-14-04

e-mail:nizhincpmsd@ukr.net

Директор - Калініченко Оксана Андріївна,

тел. 7-14-04

Заступник директора – Козинець Тетяна Олексіївна, тел. 7-14-04

Робочий час:

понеділок 8-00 до 16-30

вівторок 8-00 до 16-30

середа 8-00 до 16-30

четвер 8-00 до 16-30

п’ятниця 8-00 до 16-30

перерва на обід 13-00 до 13-30

Структурні підрозділи:

Робочий час:

понеділок 8-00 до 18-00

вівторок 8-00 до 18-00

середа 8-00 до 18-00

четвер 8-00 до 18-00

п’ятниця 8-00 до 18-00

субота 8-00 до 16-10

Робочий час:

І - зміна

Понеділок- п’ятниця 8-00 до 16-00

ІІ - зміна

Понеділок- п’ятниця 10-00 до 18-00

Робочі, контактні номери телефонів сімейних лікарів:

АЗПСМ №1 вул.Незалежності, 40 (7-57-12)

Куранда Ірина Євгенівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-26-35

Деменко Наталія Михайлівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-15-84

Радченко Галина Іванівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-44-85

АЗПСМ №2 вул.Шевченка, 83 к.3 (7-53-41)

Бурнусус Ігор Борисович, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-28-51

Ковалевська Віра Іллівна, лікар ЗП-СМ, тел.067-679-28-71

Мархай Віктор Якович, лікар-терапевт, тел. 067-679-35-42

АЗПСМ №3 вул.Мигалівська, 15 (7-13-98)

Мурза Марія Олексіївна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-27-49

Скаковський Іван Іванович, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-39-11

АЗПСМ №4 вул.Овдіївська, 227 (7-11-22)

Давиденко Любов Миколаївна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-44-93

Литвинець Валентина Володимирівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-29-73

Оберемок Валентина Павлівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-50-59

АЗПСМ №5 вул.Воздвиженська,185 (6-03-01)

Кобизька Ірина Віталіївна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-18-82

Діденко Алла Семенівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-24-52

АЗПСМ №6 вул.Прилуцька, 126 (2-60-20)

Ковердюк Наталія Силіверстівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-13-69

Пузиренко Інна Леонідівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-36-85

Гвоздь Надія Михайлівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-23-54

АЗПСМ №7 вул.Космонавтів, 52 (7-45-44)

Бурнусус Людмила Іванівна, лікар-педіатр, тел. 067-679-51-35

Горбаченко Павлина Петрівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-14-63

Калініна Юлія Миколаївна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-26-12

АЗПСМ №8 вул.Шекерогринівська, 52 (7-12-10)

Бєлокобильська Тетяна Вікторівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-08-25

Яковенко Олександр Вікторович, лікар-терапевт, тел. 067-679-27-48

АЗПСМ №9 (Поліклініка доросла) вул.Успенська, 2 (7-30-26)

Бондар Володимир Васильович, лікар-терапевт, тел. 067-679-14-65

Бондар Наталія Борисівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-15-76

Максимонько Ольга Володимирівна, лікар-терапевт, тел. 067-679-34-45

Петренко Володимир Миколайович, лікар-педіатр, тел. 067-679-15-60

Гавриленко Галина Степанівна, лікар-педіатр, тел. 067-679-38-77

Стельмах Лілія Олександрівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-21-73

Обріште Юлія Дмитрівна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-19-66

Непитайленко Наталія Юріївна, лікар -педіатр, тел. 067-679-33-09

Козинець Тетяна Олексіївна, лікар ЗП-СМ, тел. 067-679-07-97


2. КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» при наданні медичних послуг керується «Порядком надання первинної медичної допомоги», затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 р. №504.

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

3.Головний лікар КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» Ніжинської міської ради Чернігівської обалсті: Калініченко Оксана Андріївна,

тел. 7-14-04 (приймальня), електронна адреса: nizhincpmsd@ukr.net

Прийом громадян з особистих питань: понеділок і п’ятниця з 14:00 до 15:00 за адресою вул.Успенська, 2

4.Структура КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області

№ п/п

Найменування посади

Кількість посад у закладі

Адміністративно-управлінський апарат

1.

Головний лікар

1

2.

Заступник головного лікаря з медичної частини

1

3.

Головний бухгалтер

1

4.

Юрисконсульт

1

5.

Програміст системний

1

6.

Головна медична сестра

1

7.

Провідний економіст

1

8.

Бухгалтер 1 кат

1

9.

Бухгалтер без кат.

1

10.

Інженер з охорони праці

0,5

11.

Статистик медичний

1

12.

Інспектор з кадрів

1

13.

Секретар

1

Разом:

12,5

Господарський відділ

4.

Начальник господарського відділу

1

14.

Водій

4

15.

Робітник з комплексного обслуговування будівель

1

16.

Прибиральник службових приміщень

7,75

Разом:

13,75

Амбулаторія ЗП-СМ №1

15.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

4

16.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

6

17.

Реєстратор медичний

0,5

Разом:

10,5

Амбулаторія ЗП-СМ №2

20.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

4

23.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

6

24.

Реєстратор медичний

0,5

Разом:

10,5

Амбулаторія ЗП-СМ №3

25.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

4

27.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

7

29.

Реєстратор медичний

0,5

Разом:

11,5

Амбулаторія ЗП-СМ №4

30.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

4

33.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

6

34.

Реєстратор медичний

0,5

Разом:

10,5

Амбулаторія ЗП-СМ №5

35.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

4

38.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

3

39.

Реєстратор медичний

0,5

Разом:

7,5

Амбулаторія ЗП-СМ №6

40.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

4

43.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

6

44.

Реєстратор медичний

1

Разом:

11,0

Амбулаторія ЗП-СМ №7

45.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

3

48.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

6

49.

Реєстратор медичний

1

Разом:

10,0

Амбулаторія ЗП-СМ №8

50.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

2

52.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини

3

53.

Реєстратор медичний

1

Разом:

6,0

Амбулаторія ЗП-СМ №9

54.

Лікар (загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт)

6,25

57.

Сестра медична загальної практики – сімейної медицини, в т.ч.:

- кабінету невідкладної допомоги

- кабінетів щеплення

17,0

4

2

58.

Реєстратор медичний

1

59.

Разом:

24,25

Усього:

в т.ч.: лікарі

середній медичний персонал (враховуючи гол. медсестру та статистика мед.)

реєстратори

АУП

ГОП

128,0

35,25

60,0

6,5

12,5

13,75


5.Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ :
ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ,
ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ,
ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ.

Середньомісячна заробітна плата при укладанні з пацієнтами оптимальної кількості декларацій становить

17000 - 20000 грн.

тел. для довідок 7-14-04

6. Фінансово-господарська діяльність

Головний лікар О.А.Калініченко


24.05.2022

Пояснювальна до звіту про вик. ФП КНП за I кв.2022р.

Завантажити

18.05.2021

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2021 року ЦПМСД

Завантажити

30.06.2021

Фінансовий план підприємства на 2021 рік (зі змінами) ЦПМСД

Завантажити

17.08.2021

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за за ІІ квартал 2021 року ЦПМСД

Завантажити

20.09.2021

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до Фінансового плану на 2021 рік (зі змінами) Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-саніарної допомоги’’ Ніжинської міської ради Чернігівської області

Завантажити

10.11.2021

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІІ квартал 2021 року ЦПМСД

Завантажити

06.12.2021

Фінансовий план на 2022 рік ЦПМСД

Завантажити

21.12.2021

фінплан 2021 зі змінами 4 Квартал

Завантажити

21.02.2022

Звіт про виконання фінплану за ІV квартал 2021р.

Завантажити

21.02.2022

Пояснювальна до звіту про вик. ФП КНП за IV кв.2021р.

Завантажити

21.02.2022

Звіт про виконання фінплану за 2021 рік

Завантажити

21.02.2022

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінплану за 2021р.

Завантажити

24.05.2022

Баланс_КНП_на_31.03_2022р.

Завантажити

24.05.2022

Звiт_про_вик_ФП_за_I_квартал_2022р

Завантажити

24.05.2022

Звiт_про_фiн._резул_тат_за_I_квартал_2022р.

Завантажити

26.03.2021

Зміни до фінансового плану КНП на 2021 рік НЦПМСД

Завантажити

01.03.2021

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 4 квартал 2020 року ЦПМСД

Завантажити

01.03.2021

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік ЦПМСД

Завантажити

26.01.2021

Підсумки роботи КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2020 рік

Завантажити

15.01.2021

Фінансовий план на 2021 рік ЦПМСД

Завантажити

05.11.2020

ЗВІТ про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2020 р. ЦПМСД

Завантажити

18.11.2020

ЗВІТ про виконання фінансового плану за І півріччя 2020 р. ЦПМСД

Завантажити

15.05.2020

Статут КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Завантажити

15.05.2020

Фінансовий план КНП НМЦПМСД зі змінами на 2019 рік

Завантажити

15.05.2020

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 2019 року

Завантажити

15.05.2020

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 1 півріччя 2019 р.

Завантажити

15.05.2020

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 3 квартал 2019 року

Завантажити

15.05.2020

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2019 рік

Завантажити

15.05.2020

Фінансовий план КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік

Завантажити

15.05.2020

Фінансовий план КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік (зі змінами)

Завантажити

15.05.2020

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 2020 року

Завантажити

15.05.2020

додаток 1 до 90 від 12.02.2019.pdf

Завантажити